• BlueCall

  ökad mental hälsa på arbetsplatsen

  För arbetsgivare som vill

  Arbeta preventivt Utveckla medarbetarna Stärka employer branding

  Du som arbetsgivare skapar förutsättningarna för att dina medarbetare ska må bra. Vi ger dig ett helhetskoncept kring den mentala hälsan för att utbilda i ämnet och ge dina medarbetare möjligheten att utvecklas tillsammans med våra specialutbildade samtalsterapeuter, direkt i appen.
  KONTAKTA OSS

  BlueCall Telephone

Minska kostnaderna och öka välmåendet

Förebygg psykisk ohälsa
Minska kostnaderna och öka välmåendet - Förebygg psykisk ohälsa

Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan privata och arbetsrelaterade problem. Det enda vi vet säkert är att 100% drabbas under sitt arbetsföra liv. Stress, skilsmässa, konflikter, relationsproblem, sviktande självkänsla, livspussel, motgångar.

46%

Av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa

50%

Produktionsbortfall i arbetstid per anställd när hen går igenom en tuff period

För dig som arbetsgivare kan det vara svårt att veta hur du ska hjälpa dina medarbetare som går igenom en tuff period. Därför finns BlueCall, så att du som arbetsgivare kan skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare att öka välmåendet.

46%

Av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa

50%

Produktionsbortfall i arbetstid per anställd när hen går igenom en tuff period

Personlig matchning

Via appen blir användaren matchad med en terapeut efter önskemål om specialistkompetens

Anonymt & Tillgängligt

Användaren är alltid anonym & vi garanterar en tid inom 24h på många olika språk. Välj mellan telefon & chatt, sessioner kan bokas 07-23 alla dagar i veckan

Personlig utveckling

Terapeuten leder användaren genom återkommande sessioner för att uppnå en positiv förändring i livet oavsett privata eller arbetsrelaterade ämnen

Prata om högt & lågt

Terapeuten stöttar vid många olika typer av situationer, det kan handla om att sova bättre, stressa mindre, bli en bättre partner/kollega eller få pepp i vardagen

Employer branding

Det är helt kostnadsfritt för dina medarbetare att nyttja tjänsten, vilket är ett gott tecken på att ni som arbetsgivare stöttar på många plan

Det enklaste sättet att öka välmåendet
Terapeutiska samtal i mobilen
Det enklaste sättet att öka välmåendet - Terapeutiska samtal i mobilen


 • BlueCall förebygger psykisk ohälsa, identifierar tidiga varningssignaler och fångar upp problematiken innan det leder till allvarligare stadier med risk för sjukskrivning som följd. Utbildning inom ämnet & användande av tjänsten ökar medarbetarnas välmående & prestation.

 • BlueCall sänker tröskeln för att ta kontakt och få hjälp, oavsett om man vill prata om privata eller jobbrelaterade ärenden. Vi garanterar en tid inom 24h, alla dagar i veckan, och det är helt anonymt

 • Samtliga samtalsterapeuter har en utbildning som psykolog eller psykoterapeut och är godkända av Socialstyrelsen. Terapeuterna använder sig av samtalsmetoderna Motiverande samtal (MI) och Compassionfokuserad terapimetod (CFT)

 • BlueCall rapporterar samtalsstatistik & samtalsämnen, naturligtvis anonymiserat. Baserat på resultatet kan vi leverera nyhetsbrev och utbildande föreläsningar.

 • Med BlueCall får ni en attraktiv och modern lösning där medarbetaren, helt anonymt, kan få tillgång till terapeutisk coaching ombesörjt av arbetsgivaren.

 • Med ökad psykisk hälsa ökar produktiviteten och det allmänna välmåendet med minskade sjukskrivningar som följd. Det sparar pengar för företaget och blir därmed snabbt en lönsam investering.

Introduktion & implementering

Vi tar hand om introduktion och implementering, ingen administration för dig som arbetsgivare

Rapportering

Vi återkopplar med rapporter med anonym statistik om antalet samtal och samtalsämnen för att ni ska få koll på hur er organisation mår.

Utvärdering & åtgärd

Vi lämnar dig aldrig i sticket. Om du som chef eller arbetsgivare behöver hjälp med vidare åtgärder hjälper vi dig att kartlägga lösningar efter behov.

 • Helena Schiller

  Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag och vikten av att förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen blir allt tydligare för många arbetsgivare. Minskad stress och trötthet innebär mindre problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed sänka kostnaderna över tid, inte minst i form av lägre sjukskrivningskostnader. BlueCall är ett enkelt verktyg som ger medarbetaren tillgång till professionellt stöd i en tidig problemfas!


  Helena Schiller, Stress & sömnforskare

Skräddarsy en lösning för just ditt företag

Boka en demo

Kontakta oss

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8