Skapa hållbara medarbetare

BlueCall förbättrar den psykiska hälsan på arbetsplatsen genom att hjälpa medarbetare och ledare att hitta verktyg för att hantera vardagens alla utmaningar, både på jobbet och i privatlivet.

50+ NÖJDA KUNDER

Hero Gaming Emballator INGKA Centers Renault Academic Work Rituals

Nyckeln till mentalt välmående

Medarbetarna är nyckeln till ett företags framgång, att säkerställa deras mentala hälsa ligger till grund för hela organisationens välmående.

BlueCalls digitala verktygslåda hjälper medarbetare och chefer att hantera allt från stress, oro och ångest till självförtroende, motivation och livspusslet. Vid samarbete med BlueCall jobbar ni proaktivt tillsammans med oss för att skapa hållbara medarbetare och företag.

Förebygg stress, den främsta orsaken till sjukskrivning

I Sverige är stress den främsta orsaken till sjukskrivning. Enligt Arbetsmiljöverket kostar detta företag ca 400 000 SEK per medarbetare i form av produktivitetsförlust, sjukfrånvaro, sjukskrivningar och reaktiva åtgärder.

Med BlueCall förbättrar ni den psykiska hälsan vilket resulterar i ökad närvaro, produktivitet och lönsamhet för ert företag.

Spara pengar och öka lönsamheten för ditt företag

0 anställda
0 SEK besparing
Per år med BlueCall

Förverkliga dessa besparingar på ert företag, boka ett möte med oss!

Boka ett 15 min möte
* Estimerad besparing baseras på forskning från Karolinska Institutet samt BlueCalls effektmätningar

Verktygslådan som förbättrar den psykiska hälsan på arbetsplatsen

Coachning & Stöd

Digitala och anonyma samtalssessioner med professionella terapeuter, anpassade för medarbetarens individuella behov.

Utbildning och övningar

Övningar i appen samt föreläsningar och workshops ökar kunskap och leder till beteendeförändringar som ger långsiktigt hållbara medarbetare.

Effektmätning

Återrapportering med statistik och skräddarsydd effektmätning ger er bevis på ROI och nyttjande.

Expertrådgivning

Ledarskapsrådgivning med våra experter ger chefer och HR verktyg att leda sina medarbetare genom både med- och motgångar.

  • Ida Wirmark

    "Att kunna se en tydlig minskning i risk för sjukskrivning är ett starkt bevis på att förebyggande insatser är av stort värde för oss som företag. I och med den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa vi ser i samhället är det vårt ansvar som arbetsgivare att göra vad vi kan för att inte bli en del av den växande statistiken. "

    Ida Wirmark
    Ida Wirmark, Head of People and Performance på Academic work

Investering i hållbara medarbetare ger belöning

Ekonomisk besparing

BlueCall minskar kostnader för sjukfrånvaro, sjukskrivningar och vård samt mäter effekten på organisationsnivå.

Employer branding

BlueCall skapar nöjda, välmående och hållbara medarbetare, vi gör er till en attraktiv arbetsgivare.

Hållbara ledare

BlueCall ger ledare tid att leda genom att avlasta chefer och HR samt ge stöd i ledarskapsfrågor.

Vill du veta mer?

BlueCall är enkelt att komma igång med och ger märkbara resultat. Skriv in dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer!

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8