Academic Work: Det är en självklarhet att erbjuda medarbetarna proaktivt stöd

Academic work, home of the young professionals, är Nordens största bemanningsföretag för akademiker och studenter. Bolaget har ett tydligt fokus på medarbetarna som den viktigaste tillgången och de jobbar aktivt med medarbetarengagemang. Academic Work och BlueCall har samarbetat i snart två år och det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa har visat goda resultat. Medarbetarna uppger att verktygen de fått har hjälpt dem att hantera utmaningar och svårigheter.

“Många av våra medarbetare är unga och högpresterande, de flesta är nya i arbetslivet och det kan vara utmanande. BlueCall ger våra medarbetare möjlighet att få stöd eller coachning i dessa utmaningar. På det viset kompletterar BlueCall vår företagshälsovård, genom att i ett tidigt skede stötta medarbetare och fånga upp mörkertalet, så att det inte går så långt som till psykisk ohälsa eller sjukfrånvaro.” Säger Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work.  

Caroline Rödén, VD på BlueCall instämmer: “Att få prata med någon om vardagliga utmaningar gör stor skillnad för välmåendet och kan faktiskt förebygga sjuknärvaro och sjukfrånvaro. I och med att BlueCall är digitalt, anonymt och lättillgängligt sänker vi trösklarna för att söka hjälp i tid. Våra mätningar har visat att hela 80% inte hade sökt hjälp alls om de inte fått tillgång till BlueCall, då har de flesta av våra kunder även en företagshälsovård. Detta betyder att vi faktiskt fångar upp ett stort mörkertal.” 

Behovet av samtalsstöd har under den rådande pandemin ökat drastiskt. Generellt har samtalen till BlueCall ökat med hela 76%. Academic Work som länge har jobbat tillsammans med BlueCall tycker att det är en självklarhet att erbjuda sina medarbetare proaktivt stöd, inte minst i tider som dessa. 

“Covid-19-pandemin har påverkat oss alla i samhället, men på olika sätt, vi kan dock se att det övergripande välbefinnandet har påverkats för samtliga. För oss är det en självklarhet att tillgodose våra medarbetare med de bästa förutsättningarna för att ta sig igenom dessa tider av osäkerhet och oro. BlueCall hjälper oss med precis det, att ge både chefer och medarbetare verktyg för att kunna hantera situationen och öka sitt välbefinnande.” Avslutar Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work. 

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.