Anonymt, enkelt och effektivt: Terapeutens perspektiv på BlueCall

BlueCall är en unik tjänst som erbjuder användare möjlighet att söka stöd för psykisk hälsa på ett enkelt och anonymt sätt. För att ge dig en insikt i hur BlueCalls samtalsverksamhet fungerar och hur den hjälper användarna, har vi haft ett samtal med Annika, en av de terapeuter som arbetar på BlueCall.

Hur ser en typisk dag ut för dig som terapeut på BlueCall, och hur hjälper du användarna?

De flesta som kontaktar mig genom BlueCall har någon form av lätt till medelsvår psykisk ohälsa, som de mest troligt aldrig annars hade sökt hjälp för. Det rör sig oftast om nedstämdhet, stress, oro, ångest, symptom på utmattning samt relationella problem. Problemens karaktär varierar från användare till användare och ibland är de starkt kopplade till arbetslivet, medan de ibland är mer fokuserade kring privatlivet. Oavsett var i livet problemen uppstår eller är mest påtagliga, så skulle jag säga att de i slutändan påverkar helheten. Privata problem påverkar oftast arbetet och arbetsförmågan minst lika mycket som direkt arbetsrelaterade problem. 

Jag hjälper användarna genom att erbjuda dem en trygg plats där de kan dela med sig av sina utmaningar. Alla samtal sker via appen och är anonyma, vilket gör att fler vågar ta steget att öppna upp sig och dela med sig av sitt inre. Samtalen sker också över telefon vilket också sänker tröskeln för att ta kontakt. Samtalen blir djupa och meningsfulla, eftersom fokuset ligger på själva samtalet och inte hur man eventuellt ser ut eller liknande i kameran. 

Annika, terapeut på BlueCall

Kan du berätta mer om BlueCalls tillvägagångssätt och hur det skiljer sig från andra terapialternativ?

BlueCall ger medarbetare möjlighet att snabbt och kostnadsfritt få kontakt med en professionell terapeut. Det är enkelt och lättillgängligt eftersom de endast behöver använda sin telefon. Nu kan man som användare även boka in sina samtal till vald terapeut själv, vilket gör att det går ännu snabbare. BlueCall har även en personlig matchningsprocess vilket innebär att en anställd hos BlueCall bedömer vilken av alla terapeuter som skulle passa bäst för att hjälpa användaren i fråga till ett bättre mående. Att BlueCall också är anonymt gör ju att de skiljer sig mycket från andra alternativ på marknaden, skulle jag säga. 

Annika, terapeut på BlueCall

Vilka specifika tjänster eller verktyg erbjuder BlueCall för att stödja användarna i deras psykiska hälsa?

BlueCall erbjuder i första hand stödsamtal för lindrigare problematik och psykisk ohälsa men även bedömning av allvarlighetsgrad och vägledning vidare till adekvat vård eller hjälp, om så behövs. 

Annika, terapeut på BlueCall

Kan du dela några framgångsberättelser från användare som har haft positiva resultat genom att använda BlueCall?

En användare uttryckte att efter två samtal gick hen från att ha velat “försvinna” till att vilja fortsätta i samtal med mig. Flera användare har uttryckt att de aldrig skulle sökt hjälp om det inte var för enkelheten, anonymiteten och tillgängligheten som BlueCall erbjuder. En annan användare kunde, efter samtal med mig, fortsätta arbeta istället för att bli sjukskriven. Det är bara några av de jag kommer på nu, oftast så får jag mycket positiv respons och det är även efter bara ett fåtal samtal. Det är fint att känna att man kan vara med och göra skillnad för en människa, även på kort tid. 

Annika, terapeut på BlueCall

Vad är din erfarenhet av att arbeta med användarna och se hur deras liv förbättras genom BlueCall-terapi?

Det är väldigt stimulerande att kunna nå och hjälpa individer som aldrig annars skulle sökt hjälp. Många säger ju just det, att de aldrig hade sökt hjälp om BlueCall inte erbjöds. Det är också skönt att vi kan komma igång snabbt med varje person som söker stöd och på så vis förhindra försämring och eventuella sjukskrivningar. Det är ju inte ovanligt att man hjälper personer som står i långa vårdköer till att få hjälp. Ibland kanske vård i slutändan är det bästa alternativet, men då har jag åtminstone kunnat ge stöd till en person under tiden de väntar. Det kan vara mer värdefullt än vad man kan tro. 

Annika, terapeut på BlueCall

Vad skulle du säga till någon som överväger att använda BlueCall som sitt terapialternativ?

Att vi inte ska behöva lösa alla våra problem själva, det finns hjälp att få och att jag absolut rekommenderar den personen att söka stöd hos någon av terapeuterna på BlueCall. Du är anonym och kan dela med dig av det du vill och känner dig bekväm med, dessutom kommer du att få stöd snabbt och enkelt så det lönar sig att åtminstone testa. 

Annika, terapeut på BlueCall

Finns det några unika aspekter av BlueCalls tillvägagångssätt som du tror är särskilt värdefulla för användarna?

Ja, men som jag har sagt tidigare: att det är enkelt, man behöver inte ha någon teknisk kompetens, man behöver heller inte ha någon dator eller ta sig någonstans för att få hjälp. Många tycker som sagt att det är skönt att inte behöva synas i bild eller uppge sitt namn. De blir respektfullt bemötta och tryggade i att om vi inte kan hjälpa till i ärendet så kommer vi att kunna hänvisa dem vidare till rätt vårdinstans, vi släpper dem inte bara utan ger stöd till dess att de får rätt hjälp. 

Annika, terapeut på BlueCall
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.