Author Archive

Testa våra fyra enkla tips för hur du blir mer tacksam

1. Skriv ner hur tacksam du är

Det är värt att skriva en tacksamhetsdagbok. Forskning visar att individer som skriver ner vad de är tacksamma för har en mer optimistisk bild av sina liv. Det räcker att du ägnar 5 minuter varje dag för att skriva ner de saker som du känner dig tacksam för. På så sätt ökar du förutsättningarna för att uppskatta de små sakerna i livet som annars bara passerar.

2. Fira de små sakerna

  • Fira bra väder genom att ta ut en vän och gå en promenad
  • Fira när någon i din närhet lyckas med någon ny uppgift, ge dem en liten present för att fira deras prestation
  • Fira när du klarar av en svår uppgift med att göra något du tycker om

3. Var närvarande

Välj att vara närvarande i nuet, det som även kallas för mindfulness. Det är avgörande för att generera positiva känslor och känna tacksamhet. När du lever med mer medvetenhet märker du allt – även de små sakerna av vardagens skönhet.

4. Somna med tacksamhet

Helst bör du vakna och gå och lägga dig med tacksamhet i ditt sinne. Om du har problem att somna på natten, beror det antagligen på att du fortfarande funderar över dagens stressiga händelser. Istället för att tänka på de saker du behöver göra i morgon, försök att gå in i tacksamhetsläget vid sänggåendet. Tänk på alla de vackra saker som hände dig under dagen.   Vill du ha ytterligare tips på hur du blir mer tacksam eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

ICA Försäkring erbjuder samtalsterapeuter till sina kunder vid exempelvis arbetslöshet eller sjukskrivning

ICA Försäkring har under lång tid erbjudit våra kunder en ekonomisk trygghet i samband med exempelvis arbetslöshet eller långtidssjukskrivning via vår låneskyddsförsäkring. Nu adderar vi möjligheten för våra kunder att prata med en samtalsterapeut vid oväntade livsförändringar vilket jag tror kan vara värdefullt för många och bidra till att minska stress och oro, säger Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring.
Att personer upplever stress och oro kopplat till sin ekonomi är inte ovanligt. Att teckna en låneskyddsförsäkring är ett bra sätt att säkerställa att ett oväntat inkomstbortfall inte drabbar privatekonomin i allt för stor utsträckning.
Att jobba förebyggande är väldigt viktigt för oss på ICA Försäkring, dels ur ett företagsperspektiv men naturligtvis även ur ett rent mänskligt perspektiv. Ingen vinner på att skador, olyckor, stress och oro som skulle kunnat förbyggas inte gör det.  Därför känns det väldigt bra för oss på ICA Försäkring att komplettera vårt kunderbjudande med möjligheten att prata med en samtalsterapeut, säger Caroline Farberger, vd ICA Försäkring.
ICA Försäkring och BlueCall har en gemensam grund i innovativa lösningar och entreprenörskap. Genom samarbetet med BlueCall tar ICA Försäkring ytterligare ett steg mot en bättre och enklare vardag för sina försäkringstagare. ICA Försäkringars samarbete med BlueCall blir tillgängligt för låneskyddskundernas med start den 1:a april.
Genom att säkerställa att individer får rätt verktyg för att hantera en stressig vardag och ett utmanande livspussel minskar risken för att stress och oro blir skadlig och sjukskrivning kan förebyggas. Det gynnar individen, ICA Försäkring och samhället i stort kommenterar Caroline Rödén, vd på BlueCall.

Continue Reading

Rituals och BlueCall samarbetar för att skapa ritualer för ökat välmående hos anställda

“Välmående är en av grundpelarna som vi byggt vårt starka varumärke på, och vilket återspeglas även internt där vi arbetar proaktivt med dessa frågor. Via BlueCalls terapeuter får våra medarbetare i Norden en verktygslåda för att kunna skapa sina egna ritualer för ökad balans i vardagen”. Säger Emelie Gyllner, HR manager på Rituals Norden. Målsättningen med samarbetet är att öka engagemang, förebygga ohälsa & konflikter samt öka välmåendet i stort hos alla medarbetare i Norden. “Vi är väldigt glada att Rituals valt oss som partner för ökat välmående. Många av medarbetarna är unga och drivna och är vana att använda mobilen som ett dagligt verktyg för allt, därför är detta en målgrupp som passar oss perfekt. Genom anonymiteten kan vi också sänka trösklarna för att fler proaktivt ska arbeta med sin mentala hälsa.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall

Continue Reading

Byggmax i samarbete med BlueCall för att skapa hållbara medarbetare

“Vi är glada att kunna erbjuda vår personal, där huvudkontoret och butikschefer är först ut, ett enkelt och smidigt sätt att kunna få hjälp att hantera situationer som uppstår både i privatlivet och arbetslivet. Oavsett om det handlar om stress, livspusslet eller relationer kan våra medarbetare nu få vägledning av BlueCalls samtalsterapeuter”. Säger Pethra Fölstad, HR-chef på Byggmax “Vi är imponerade över Byggmax proaktiva tänk och är stolta att få vara en partner i att kunna förebygga stress och psykisk ohälsa hos deras medarbetare. I och med att samtalsstödet via BlueCall är både anonymt och digitalt sänker vi trösklarna för att fler medarbetare ska våga och vilja ta tag i sin situation i ett tidigt skede”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  BlueCall erbjuder även chefsstöd via appen för att kunna ge vägledning inom svåra ledarskapsfrågor. Fokus är på att stärka chefen i sin roll och att denne återfår tron på den egna förmågan att kunna hantera situationen. Tillsammans med terapeuten läggs en handlingsplan för att uppnå bättre resultat i sitt ledarskap.  “Som chef stöter man dagligen på utmaningar och ibland kan man behöva stöd och tips för att skapa en stressfri och god arbetsmiljö för sina medarbetare. Vi vill ge våra platschefer en effektiv kanal för vägledning och coaching i rollen som ledare, och BlueCalls digitala lösning för samtalsstöd känns som en riktigt bra match för oss”. Avslutar Petra  

Continue Reading

Sparbanken Syd och BlueCall samarbetar för att öka välmåendet hos medarbetarna

“ Vi ser det som en stor fördel att kunna erbjuda samtal med terapeuter hos BlueCall som en del av vårt förmånspaket. Vi har förståelse för att saker i livet händer och vi vill kunna säkerställa att våra medarbetare har möjligheten att kunna få vägledning och pepp, oavsett om det handlar om en privat- eller arbetsrelaterad situation”. Säger Camilla Stridh, HR Specialist på Sparbanken Syd.

“Vi ser en stor förflyttning i att allt fler arbetsgivare börjar att arbeta mer aktivt med att skapa hållbarhet hos medarbetarna. Vi är stolta och glada att inleda ett samarbete med Sparbanken Syd för att säkerställ att deras viktigaste tillgång – medarbetarna – mår bra och presterar bra”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Sparbanken Syd ser BlueCall som ett komplement till företagshälsovården, där BlueCalls terapeuter stöttar medarbetarna i alla situationer som inte kräver vård eller behandling. Genom anonymiteten och användarvänligheten i tjänsten kan fler medarbetare agera i tid och få vägledning för att må bättre.  “BlueCall är en modern tjänst som är lätt för medarbetarna att använda. Vi vill kunna nå det stora mörkertal som skulle kunna få en mer hållbar livsstil, både psykiskt och fysiskt. Det gynnar medarbetarna men även oss som organisation på många sätt. ” Avslutar Camilla Stridh

Continue Reading

Five Effective Ways To Kick-Start Your New Year

1. Update yourself

Before taking a deep dive into your mail inbox, you can give yourself time for an update. Talk to your colleagues to get a general idea of ​​what happened while you were away. It will help you better prioritize what you need to address first.

2. Plan, prioritize and pause

Plan for the coming time and then write a priority list of what is most important to do. If you experience a high workload, it may be more effective to take a break to recharge the batteries than to push yourself too hard.

3. Schedule recovery

The stress can be harmful to your health if you don’t get enough rest and recovery. Schedule time for it in your calendar, then you know it will take place. It will give you new power and energy so you can do your best.

4. Do some physical activity

It is proven that physical activity releases endorphins, which improves our well-being.  Therefore, make sure to make time for some exercise in your daily routine. Do something that you think is fun, a boxing class, go for a walk, or yoga at home.

5. Book something fun

There is some time left for the next vacation, so make sure to boost yourself with good energy. For example, book a dinner with friends, and After Work with your colleagues or a short excursion. Having something to look forward to motivates you! Want more tips on how to best kick-start the new year? If you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Continue Reading

Fem effektiva tips på hur du kickstartar det nya året

1. Uppdatera dig

Innan du tar ett djupdyk i din inkorg kan du ge dig själv tid för en uppdatering. Prata med dina kollegor för att få en allmän uppfattning vad som hänt under tiden du varit borta. Det kommer hjälpa dig att bättre kunna prioritera vad du ska ta tag i först.

2. Planera, prioritera och pausa

Planera för den kommande tiden och skriv sedan en prioriteringslista med det som är viktigast att göra. Om du upplever att hög arbetsbelastning kan det vara mer effektivt att ta en paus för att ladda om batterierna än att pusha dig själv för hårt.

3. Schemalägg återhämtning

Om man inte får tillräckligt med vila och återhämtning kan stressen bli skadlig för ens hälsa. För att återhämtningen ska bli av så kan du schemalägga tid för det i din kalender. Det kommer ge dig ny kraft och energi så du kan prestera på topp. 

4. Gör någon fysisk aktivitet

Det är bevisat att fysisk aktivitet frisätter endorfiner vilket ökar vårt välmående. Se därför till att frigöra tid för lite träning. Gör något som du tycker är kul, då är chansen högre att det faktiskt blir av. Kör ett boxningspass, gå på en promenad eller yoga hemma.

5. Boka in något roligt

Nu är det en bit kvar till nästa ledighet så se till att boosta dig själv med bra energi genom att t.ex boka in en middag med vänner, en AW med kollegorna eller en kortare utflykt. Att ha någonting att se fram emot motiverar dig! Vill du ha ytterligare tips på hur du bäst kickar igång det nya året? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Continue Reading

Three ways to manage stress before the holidays

1. Prioritize

To remember what to do and know what is most important, it’s often helpful to write a to-do list. Then you can prioritize the work tasks according to how important they are and how long they will take. In that way, you can structure your work easier, estimate how much time each task will take and what you need to do before Christmas, and work that can wait. Perhaps some meetings are manageable in 30 minutes instead of the classic hour.

2. One thing at a time

When we’re stressed, we want to be as efficient as possible, which is why we often multitask. When we think we multitask, and do several things at once, we just let the brain jump from task to task. Our brain is not built to do several things at once. Instead, let your brain focus on one thing at a time. For example, you can set an alarm that rings when it’s time to change the task so that you can focus on the work.

3. Physical activity

When we get stressed, physical activity is usually the first thing prioritized away to save more time. But actually, regular physical activity reduces stress hormones and helps to not respond as strongly to stress. Starting to work out three times a week at the gym may feel like a big step, but you can always start with something small. For example, you can take a walk at lunch, take the stairs instead of the elevator, take the bike instead of the bus, or have a walk-and-talk meeting. Do you want additional tips on how you can manage stress in your everyday life or do you have anything else you would like to get help with? We are here for you and are happy to help you!

Continue Reading

Tre knep för att hantera stressen inför julledigheten

1. Prioritera

För att komma ihåg vad du ska göra och vad som är viktigast är det ofta hjälpsamt att skriva en att göra-lista. För att veta vilken uppgift som ska prioriteras kan ett bra knep vara att rangordna arbetsuppgifterna efter hur viktiga de är och hur lång tid de kommer att ta. På så sätt kan du strukturera varje uppgift lättare och värdera vilka möten som du måste hinna med innan jul och vilka som kan vänta. De möten du väl tar kanske kan klaras av på 30 minuter istället för den klassiska timmen.

2. En sak i taget

När vi är stressade vill vi effektivisera tiden och gör ofta flera saker samtidigt med hopp om att få snabbare resultat. Det som egentligen sker är att hjärnan bara hoppar från uppgift till uppgift. Vår hjärna är nämligen inte uppbyggd för att göra flera saker samtidigt. Istället kan du låta hjärnan få fokusera på en uppgift i taget. Du kan t.ex sätta alarm som ringer när det är dags att byta uppgift så slipper du kolla på klockan under tiden.

3. Fysisk aktivitet

När vi blir stressade brukar fysisk aktivitet vara det första som prioriteras bort då vi tror att vi sparar tid. Faktum är att regelbunden fysisk aktivitet gör så att stresshormonerna minskar och får oss att helt enkelt inte reagera lika starkt på stress och stärker vårt fokus och minne. Att börja träna tre gånger i veckan på gymmet kan kännas som ett för stort steg men du kan alltid börja med något litet. Du kan t.ex ta en promenad på lunchen, ta trapporna istället för hissen, cykeln istället för bussen eller ett walk-and-talk-möte.  

Continue Reading

Faiveley transport förebygger sjukskrivningar tillsammans med BlueCall

Hos Faiveley Transport arbetar både tjänstemän och produktionsarbetare. Bolagets HR-funktion säkerställer nu genom samarbetet med BlueCall att samtliga medarbetare kan få stöttning för allt som händer i livet, oavsett privat eller arbetsrelaterad orsak.  “Oavsett om det handlar om relationer, ensamhet eller riskbruk ser vi det som otroligt viktigt att kunna tillhandahålla ett verktyg som BlueCall dit våra medarbetare kan vända sig för att få stöd och råd i sin situation”. Säger Martina Moonen Gawell på Faiveley Transport.  Inom mansdominerade produktionsyrken finns ofta en machokultur och en tabu kring att be om hjälp eller att ventilera problem. Ofta väntar man alldeles för länge, då steget känns allt för stor. BlueCall sänker trösklarna för att fler ska arbeta proaktivt med sin mentala hälsa, så att psykisk ohälsa och sjukskrivningar kan förebyggas.  “Våra medarbetare har stor integritet och hör inte till den målgrupp som är mest frekventa psykologbesökare. Vi vill därför ge dom ett enkelt sätt att kunna ventilera tankar och som är helt anonymt. Hos BlueCall kan medarbetarna känna sig helt trygga att ingen vet att de nyttjat tjänsten.” Fortsätter Martina.  “Vi ser att vår tjänst används av alla åldrar och eftersom vi har fokuserat mycket på att sänka trösklarna, dels genom anonymiteten men även genom chatten, når vi målgrupper som kanske aldrig annars hade vågat berätta för någon utomstående om sin situation.” Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8