Författar Arkiv

Fem effektiva tips på hur du kickstartar det nya året

1. Uppdatera dig

Innan du tar ett djupdyk i din inkorg kan du ge dig själv tid för en uppdatering. Prata med dina kollegor för att få en allmän uppfattning vad som hänt under tiden du varit borta. Det kommer hjälpa dig att bättre kunna prioritera vad du ska ta tag i först.

2. Planera, prioritera och pausa

Planera för den kommande tiden och skriv sedan en prioriteringslista med det som är viktigast att göra. Om du upplever att hög arbetsbelastning kan det vara mer effektivt att ta en paus för att ladda om batterierna än att pusha dig själv för hårt.

3. Schemalägg återhämtning

Om man inte får tillräckligt med vila och återhämtning kan stressen bli skadlig för ens hälsa. För att återhämtningen ska bli av så kan du schemalägga tid för det i din kalender. Det kommer ge dig ny kraft och energi så du kan prestera på topp. 

4. Gör någon fysisk aktivitet

Det är bevisat att fysisk aktivitet frisätter endorfiner vilket ökar vårt välmående. Se därför till att frigöra tid för lite träning. Gör något som du tycker är kul, då är chansen högre att det faktiskt blir av. Kör ett boxningspass, gå på en promenad eller yoga hemma.

5. Boka in något roligt

Nu är det en bit kvar till nästa ledighet så se till att boosta dig själv med bra energi genom att t.ex boka in en middag med vänner, en AW med kollegorna eller en kortare utflykt. Att ha någonting att se fram emot motiverar dig! Vill du ha ytterligare tips på hur du bäst kickar igång det nya året? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Three ways to manage stress before the holidays

1. Prioritize

To remember what to do and know what is most important, it’s often helpful to write a to-do list. Then you can prioritize the work tasks according to how important they are and how long they will take. In that way, you can structure your work easier, estimate how much time each task will take and what you need to do before Christmas, and work that can wait. Perhaps some meetings are manageable in 30 minutes instead of the classic hour.

2. One thing at a time

When we’re stressed, we want to be as efficient as possible, which is why we often multitask. When we think we multitask, and do several things at once, we just let the brain jump from task to task. Our brain is not built to do several things at once. Instead, let your brain focus on one thing at a time. For example, you can set an alarm that rings when it’s time to change the task so that you can focus on the work.

3. Physical activity

When we get stressed, physical activity is usually the first thing prioritized away to save more time. But actually, regular physical activity reduces stress hormones and helps to not respond as strongly to stress. Starting to work out three times a week at the gym may feel like a big step, but you can always start with something small. For example, you can take a walk at lunch, take the stairs instead of the elevator, take the bike instead of the bus, or have a walk-and-talk meeting. Do you want additional tips on how you can manage stress in your everyday life or do you have anything else you would like to get help with? We are here for you and are happy to help you!

Läs mer

Tre knep för att hantera stressen inför julledigheten

1. Prioritera

För att komma ihåg vad du ska göra och vad som är viktigast är det ofta hjälpsamt att skriva en att göra-lista. För att veta vilken uppgift som ska prioriteras kan ett bra knep vara att rangordna arbetsuppgifterna efter hur viktiga de är och hur lång tid de kommer att ta. På så sätt kan du strukturera varje uppgift lättare och värdera vilka möten som du måste hinna med innan jul och vilka som kan vänta. De möten du väl tar kanske kan klaras av på 30 minuter istället för den klassiska timmen.

2. En sak i taget

När vi är stressade vill vi effektivisera tiden och gör ofta flera saker samtidigt med hopp om att få snabbare resultat. Det som egentligen sker är att hjärnan bara hoppar från uppgift till uppgift. Vår hjärna är nämligen inte uppbyggd för att göra flera saker samtidigt. Istället kan du låta hjärnan få fokusera på en uppgift i taget. Du kan t.ex sätta alarm som ringer när det är dags att byta uppgift så slipper du kolla på klockan under tiden.

3. Fysisk aktivitet

När vi blir stressade brukar fysisk aktivitet vara det första som prioriteras bort då vi tror att vi sparar tid. Faktum är att regelbunden fysisk aktivitet gör så att stresshormonerna minskar och får oss att helt enkelt inte reagera lika starkt på stress och stärker vårt fokus och minne. Att börja träna tre gånger i veckan på gymmet kan kännas som ett för stort steg men du kan alltid börja med något litet. Du kan t.ex ta en promenad på lunchen, ta trapporna istället för hissen, cykeln istället för bussen eller ett walk-and-talk-möte.  

Läs mer

Faiveley transport förebygger sjukskrivningar tillsammans med BlueCall

Hos Faiveley Transport arbetar både tjänstemän och produktionsarbetare. Bolagets HR-funktion säkerställer nu genom samarbetet med BlueCall att samtliga medarbetare kan få stöttning för allt som händer i livet, oavsett privat eller arbetsrelaterad orsak.  “Oavsett om det handlar om relationer, ensamhet eller riskbruk ser vi det som otroligt viktigt att kunna tillhandahålla ett verktyg som BlueCall dit våra medarbetare kan vända sig för att få stöd och råd i sin situation”. Säger Martina Moonen Gawell på Faiveley Transport.  Inom mansdominerade produktionsyrken finns ofta en machokultur och en tabu kring att be om hjälp eller att ventilera problem. Ofta väntar man alldeles för länge, då steget känns allt för stor. BlueCall sänker trösklarna för att fler ska arbeta proaktivt med sin mentala hälsa, så att psykisk ohälsa och sjukskrivningar kan förebyggas.  “Våra medarbetare har stor integritet och hör inte till den målgrupp som är mest frekventa psykologbesökare. Vi vill därför ge dom ett enkelt sätt att kunna ventilera tankar och som är helt anonymt. Hos BlueCall kan medarbetarna känna sig helt trygga att ingen vet att de nyttjat tjänsten.” Fortsätter Martina.  “Vi ser att vår tjänst används av alla åldrar och eftersom vi har fokuserat mycket på att sänka trösklarna, dels genom anonymiteten men även genom chatten, når vi målgrupper som kanske aldrig annars hade vågat berätta för någon utomstående om sin situation.” Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Läs mer

Are you in a “mid-period-slump”? We’ll help you!

1. Goal – Your goal

 • What do you want to achieve?
 • What is the next step to complete it?
 • What does the time frame look like?
 • What would a successful outcome look like?

2. Reality – Your current situation

 • What steps have you taken so far?
 • What stops you from taking more?
 • What obstacles are on the way?
 • What resources do you have and what additional resources do you need?

3. Options – Your options

 
 • In what ways could you approach the task?
 • What options do you have?
 • What are the advantages and disadvantages of each alternative?
 • What is the best / worst that can happen?
4. Way forward – Ditt beslut    
 • What will you do?
 • When will you do it?
 • What obstacles can you foresee and how should you overcome them?
 • What support do you need and how can you get this support?
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Är du i en “höstsvacka”? Vi hjälper dig!

1. Goal – Ditt mål 

 • Vad vill du uppnå?
 • Vad är nästa steg för att genomföra det?
 • Hur ser tidsramen ut?
 • Hur skulle ett framgångsrikt resultat se ut?

2. Reality – Din nuvarande situation

 • Vilka steg har du tagit hittills?
 • Vad stoppar dig från att ta fler?
 • Vilka hinder finns på vägen?
 • Vilka resurser har du och vilka ytterligare resurser behöver du?

3. Options – Dina alternativ

 • På vilka olika sätt skulle du kunna närma dig frågan?
 • Vilka handlingsalternativ har du?
 • Vilka fördelar och nackdelar har respektive alternativ?
 • Vad är det bästa/värsta som kan hända?

4. Way forward – Ditt beslut

 • Vad kommer du att göra?
 • När kommer du att göra det?
 • Vilka hinder kan du förutse och hur ska du övervinna dem
 • Vilket stöd behöver du och hur kan du få detta stöd
Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Emballator Metal group satsar på hållbara medarbetare tillsammans med BlueCall

Emballator metal group har medarbetare i många olika funktioner. Oavsett vilken roll man innehar anser bolaget att det är viktigt att tänka på social hållbarhet när det kommer till personalen.  “Vi är stolta över våra medarbetare och deras professionella kompetens. Strävan mot en god och säker arbetsmiljö är viktigt för oss samt ett bra välmående för alla våra anställda. Inträffar det något på arbetet eller i privatlivet vill vi ge våra medarbetare möjligheten att på ett enkelt sätt komma i kontakt med en professionell samtalsterapeut genom BlueCall.” Säger Albertina Bohlin, HR-chef på Emballator Med sänkta trösklar som anonymitet och enkel tillgång vill Emballator att fler medarbetare ska ta chansen och arbeta aktivt med sin mentala hälsa. Precis som att ha en PT på gymmet, så kan BlueCall erbjuda medarbetarna en mental PT för styrketräning av hjärnan.  “Ett av våra mål är att utveckla och skapa hållbara medarbetare som är rustade för livets utmaningar” Fortsätter Albertina Bohlin , HR-chef på Emballator “Livet drabbar oss alla och det vi på BlueCall gör är att säkerställa att medarbetarna har de verktyg som behövs för att hantera det. Oavsett om det handlar om privata ärenden som relationer eller arbetsrelaterade så som stress hjälper vi medarbetaren tillbaka i balans.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Läs mer

Mobiltelefonen har blivit den nya snuttefilten

1. Minne och koncentration

I en studie testade man 500 universitetsstudenters minne och koncentration och där fann man att de som hade fått lämna sin mobiltelefon utanför klassrummet presterade bättre än de som hade den kvar i sin ficka. Det beror på att hjärnan distraheras av mobiltelefonen (även om den är bara är kvar i fickan) för då skiftar hjärnan fokus. Tips! Hjärnan behöver upp till 15 minuter för att sätta sig in i en uppgift så att vi kan prestera på topp. För att inte hjärnan ska distraheras kan du testa att lämna mobiltelefonen utanför mötesrummet nästa gång för att öka din koncentration och ditt minne.

2. Sömnkvalitet

Problemen med sömnsvårigheter har ökat markant de senaste åren. Det beror delvis på att vi tar med oss mobiltelefonen in i sovrummet. Hjärnan associerar mobiltelefonen och det blåa ljuset från skärmen med vakenhet, då luras hjärnan att ställa in sig på att vara pigg istället för att förbereda kroppen för nedvarvning och sömn. Mörkret krävs för att frige kroppens hormon melatonin som hjälper kroppen att få en bra sömnrytm. Tips! Testa att lägga mobiltelefonen utanför sovrummet och använd istället en analog eller digital väckarklocka för att få bättre sömnkvalitet.

3. Be om hjälp

I genomsnitt kollar vi på vår mobiltelefon var tionde minut. Det har gjorts ett flertal studier på vårt mobilanvändande och 50% av de som deltar i studierna hoppar av på grund av att abstinensen av att inte vara nära sin mobiltelefon blir för stor. Beroendet beror på att hjärnan utsöndrar små doser av signalsubstansen dopamin. Det belönar hjärnan varje gång vi får ett nytt meddelande eller en notis på mobiltelefonen som gör oss beroende. Tips! Sätt gränser för ditt mobilanvändande. Börja t.ex med skärmfri tid när du äter med familjen, vänner eller kollegorna för att bli mer närvarande i stunden. 

Läs mer

BlueCall utökar kompetensen med specialistläkaren i psykiatri Lotta Borg Skoglund

Lotta är specialistläkare i psykiatri och allmänmedicin, medgrundare till SMART psykiatri samt verksam som forskare vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet. Lotta har även mångårig erfarenhet av Motiverande Samtal (MI), den primära samtalsmetoden på BlueCall, och har tillsammans med psykologen Liria Ortiz skrivit boken “Lyssnar din tonåring?”, en guide i hur man som förälder kan tala med sin tonåring om laddade ämnen med hjälp av verktyg hämtade från MI (läs mer här). – Jag ser verkligen fram emot att få samarbeta med BlueCall och att tillsammans med teamet bidra till att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. BlueCall är en enkel och modern tjänst där medarbetaren anonymt kan ringa eller chatta med en samtalsterapeut via en app. Det sänker tröskeln för att ta tag i upplevelser och situationer innan de hunnit skapa större och mer allvarliga problem. Fler medarbetare vågar söka stöd och kan med små insatser tidigt i förloppet, med egen kraft, vända en situation innan det skapar problem i vardagen eller på arbetet, säger Lotta Borg Skoglund Lotta är invald som advisor på BlueCall med syfte att bidra till vidareutveckling av tjänsten, både inom det kliniska området samt intern kunskapsutveckling. Lottas expertis inom prevention av psykisk ohälsa och strävan efter förnyelse kommer ge stort mervärde till BlueCall och dess kunder. – Lotta är en av de mest erfarna personer som finns i vår bransch, och jag är mycket stolt och glad över att hon har valt att bidra till vidareutvecklingen av BlueCall med sin expertis, säger Deborah Mühlrad, Ansvarig Digital Hälsa på BlueCall

Läs mer

Five ways to achieve work-life balance

1. Manage your time

Write down your activities so that it becomes clear to yourself what you need to do during the week. Use a calendar, digital or analog, to schedule activities such as workouts, dinner with friends, your child’s soccer training, etc. This gives you an easier overview and you can prioritize accordingly.

2. Learn to say no

It’s not always easy to say no, whether it’s an extra task or going to dinner with friends. Usually, we don’t say no because we’re afraid of being of trouble. But your boss or friends can’t know how you feel unless you tell them. If you feel that you cannot deliver at work or can go to dinner with friends, tell them how you feel and say no!

3. Ask for help

If you feel that you are drowning in tasks, it’s time to pull the handbrake. Explain the situation to your boss and remember that it’s worse not to ask for help and fail than to ask for help and succeed. The same goes for private matters if you can’t pick up your kids from school because of meetings, ask a friend or family member for help. They will probably be happy to support you in whatever it is.

4. Unplug

By unplugging your phone and mail, your brain can relax when you’re not working. Turn off sounds and notifications on the phone when you get home from work and put it away so you don’t check it every five minutes. Then you will be able to be more present when you are with the family, whether you are watching a movie or having dinner together.

5. Make time for yourself

If you don’t take care of your mental and physical well-being, you will perform worse at work. Schedule time for yourself so that the body can recover and recharge the batteries. You don’t have to pick one over the other, it’s possible to do both in a healthy way. Want more tips on how to achieve work-life balance? Or, do you have something else you would like to get help with, we are here for you!

Läs mer

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8