Author Archive

3 ways to increase your happiness at work

1.Attitude

Just like many other things in life, the key is often your attitude. Our actions are steered by our thoughts and feelings, why it can be a good idea to actively try to think positively about your tasks for the day. It could be a workshop, lunch with your colleague or an exciting meeting. When you’re looking forward to things, you will get a positive feeling about that activity, which will lead to you feeling more happy.

2. Colleagues

Studies show that employees who have good relationships with their colleagues are more likely to be happy at work than those who don’t get along well with their teammates. Paus what you’re doing once in a while and ask your colleagues about their pets, their children, their hobbies or a Netflix TV show that you would like to recommend. When expressing a genuine interest in others, you may also notice a bond begin to form.

3.  Variety

Most of us feel that it can be a bit tedious to sit at the desk for 8 hours a day. One way to create a little variety in everyday life is to move around in the office, for example, grab your computer and move to another desk, a café or another room. You can also take a quick break by going out for a walk, get some fresh air and catch some daylight. Tip! Ask a colleague next to you to join. By following these simple tips, you’ll feel that your energy level and job satisfaction are increasing. The positive thing about being more positive is that it gets affected by your colleagues, which means that you will have more fun together.However, sometimes it can be difficult to get started with new ways of thinking and behaving. Together with a therapist at BlueCall, you get help to map out your specific situation and set up routines to increase happiness in your everyday life.

Continue Reading No Comments

3 tips på hur du blir gladare på arbetsplatsen

1. Inställning

Precis som mycket annat i livet handlar det om din inställning. Vi människor styrs av våra tankar och känslor, varför det kan vara en god idé att aktivt försöka tänka positivt kring arbetsdagen och dina arbetsuppgifter. Testa att göra det när du är på väg till jobbet, kanske är det en workshop, lunch med kollegan eller ett spännande möte. Genom att se fram emot saker och ting skapas en positiv känsla kring aktiviteten vilket i sin tur kommer leda till att du känner större glädje.

2. Kollegor

Att trivas på arbetsplatsen är viktigt och en stor del påverkas av vilka du arbetar med. Forskning visar att medarbetare som trivs med sina kollegor har dubbelt så stor chans att trivas och känna glädje på arbetsplatsen. Ett knep för att hitta det i din vardag kan vara att stanna upp från arbetet då och då och fråga din kollega hur det är med familjen, barnen, husdjuret, träningen eller tipsa om en Netflixserie. Kanske hittar ni ett gemensamt intresse du inte visste om att ni hade.

3.  Omväxling

De flesta av oss känner att det kan vara lite långtråkigt att sitta vid sitt skrivbord 8 timmar om dagen. Ett knep för att skapa lite omväxling i vardagen är att flytta runt lite på kontoret, t.ex sätta dig med datorn på en annan plats, ett café eller ett annat rum. Du kan också ta en paus genom att gå ut på en promenad för att få lite frisk luft och fånga lite dagsljus. Tips! Fråga om kollegan bredvid vid följa med. Genom att följa dessa enkla tips kommer du känna att din energinivå och glädje på arbetsplatsen ökar. Det positiva med att bli mer positiv är att det smittar av sig på dina kollegor vilket gör att ni kommer ha mer trevligt tillsammans. Ibland kan det vara svårt att komma igång med nya sätt att tänka och agera. Tillsammans med en samtalsterapeut på BlueCall kan du göra upp en plan för hur du med små förändringar i vardagen kan uppnå större glädje.

Continue Reading No Comments

5 warning signs that your everyday stress is harmful to you

1. Your temper

Irritated often? It may be your partner, colleague, friends or even your dog who gets to taste your mood swings and your lack of patience. When stress takes over, small things often blow up to massive problems even though it is only small trivialities.

2. Your sleep

Troubles of sleeping? Having trouble falling asleep, often waking up in the middle of the night or having trouble going back to sleep is common when you go through an extra stressful period. Sleep issues are a sign that your body doesn’t get enough recovery during the day to be able to relax in order to sleep well.

3. Your energy level

Always tired? To wake up tired even though you slept 8 hours, or lacking the energy to spend time with friends after work, going to the gym or reading fairy tales for your children is a sign that your energy level is running out.

4. Your enthusiasm

Your glow is fading? When nothing feels fun anymore or when you have lost the ability to look forward to things that you usually look forward to, it is time to pull the brake.

5. Ditt immunförsvar

Often sick? Living on adrenaline works for a while, but when the energy reserves go dry, your immune system is greatly affected and you become ill more often. Colds that never go away or are often coming back, dizziness and headaches are the body’s way of telling you that you’re pushing too hard. Can you relate? Don’t worry! There are ways to make a positive change in your situation. Your most important task in this situation is to quickly pull the hand brake and to get an overview of your situation to find a sustainable and healthy way forward. To schedule time for recovery, physical exercise, and routines for sleep are three keys to a lower stress levels. For most people, however, it’s difficult to know where to start. Together with a therapist at BlueCall, you get help to map out your specific situation and set up routines to regain balance in your everyday life.

Continue Reading No Comments

5 varningstecken på att stressen i din vardag är skadlig för dig

1. Ditt humör

Irriterad ofta? Det kanske är sambon, kollegan, vännerna eller till och med hunden som får smaka på ditt ojämna humör och din korta stubin. När stressen tar över blossas småsaker ofta upp till massiva problem och bråk trots att det egentligen bara handlar om små bagateller.

2. Din sömn

Sover dåligt? Att ha svårt att somna in, ofta vakna mitt i natten eller ha svårt att somna om är vanligt när du går igenom en extra stressig period. Störningar i sömnen är tecken på att din kropp inte får tillräckligt med återhämtning för att kunna varva ner för att kunna sova bra.

3. Din ork

Trött jämt? Att vakna dödstrött fast du sovit 8 timmar, eller inte ha energi nog att umgås med vänner efter jobbet, gå till gymmet eller läsa sagor för dina barn är tecken på att din energi håller på att ta slut.

4. Din entusiasm

Tappat glöden? När ingenting känns kul längre eller när du har tappat förmågan att se fram emot saker som du vanligtvis brukar se fram emot är det dags att dra i bromsen.

5. Ditt immunförsvar

Sjuk ofta? Att ständigt leva på adrenalin fungerar ett tag, men när även energireserverna börjar sina sänks ditt immunförsvar kraftigt och du blir sjuk. Förkylningar som aldrig går över eller ofta är återkommande, yrsel, huvudvärk är kroppens sätt att säga att den inte klarar de påfrestningar du utsätter den för.   Känner dig igen dig? Lugn, det finns åtgärder att vidta. Din viktigaste uppgift i det här läget är att säkerställa att du snabbt drar i handbromsen och börjar se över din situation för att hitta en hållbar och hälsosam väg framåt. Att schemalägga återhämtning, fysisk träning och fasta rutiner för sömn är tre nycklar för en mer balanserad tillvaro. För de flesta är det dock svårt att veta var du ska börja. Tillsammans med en samtalsterapeut på BlueCall kan du göra upp en plan för hur du med små förändringar i vardagen kan göra stor skillnad för din hälsa.

Continue Reading No Comments

Hero Gaming invests in the well-being of the employees

“As Head of HR, one of my biggest responsibilities is to ensure the well-being of my team. In a stressful environment, it’s imperative to make our employees feel supported and motivated. I have chosen BlueCall as our partner in achieving this.” Says Karin Fahl Hallberg, Head of HR at Hero Gaming The gaming industry is characterized by a fast growth pace, where the workforce often consists of high-achieving people. Balancing work and private life can be tough, with high stress as an alternative cost of high results. For this group of great performers, it can be a big step to ask for professional help. With BlueCall these barriers are lowered as all users in the app are completely anonymous. “In addition to the therapy sessions we provide for employees, we work closely with our customers in reducing the taboo of mental health issues in the workplace. By implementing BlueCall in the organization, the employer nurture a culture of openness. We see strong evidence that openness in combination with education and support leads to prevention of mental health issues”. Says Caroline Rödén, CEO of BlueCall. “It’s important that our employees can access therapy counseling without asking me or their manager for permission. I don’t want the management to be a barrier for the employees to manage their wellbeing, and I’m convinced the anonymity in the service will get more employees to take the step to try.” Concludes Karin Fahl Hallberg, Head of HR at Hero Gaming.

Continue Reading No Comments

Beatly inleder samarbete med BlueCall för att stärka medarbetarnas välmående i vardagen

Techbolaget Beatly som hjälper företag att nå ut till sin målgrupp via influencers erbjuder nu samtliga medarbetare tillgång till anonyma terapeutiska samtal via hälsoappen BlueCall för att bibehålla och öka sitt välmående. Alla medarbetare på Beatly kan använda tjänsten både för privata -och arbetsrelaterade situationer för att skapa en positiv förändring i just sin situation Vi alla upplever stress någon gång i livet eller att privatlivet sätts i gungning. Då är det viktigt för mig som arbetsgivare att alla medarbetare ska kunna kontakta en terapeut på BlueCall utan att behöva meddela mig för att få hjälp.” Säger Andreas Missirlis, grundare på Beatly Techbranschen är känd för högt tempo där arbetsstyrkan ofta består av drivna och högpresterande personer. För många är det en lång startsträcka innan man söker professionell hjälp för att till exempel lära sig att stressa mindre eller få mer balans mellan arbete och fritid. Eftersom medarbetarna är helt anonyma hos BlueCall sänks trösklarna för att medarbetare ska våga ta hjälp i förebyggande syfte, innan problemen blivit allvarliga. “Om man har höga krav på att vara på topp på jobbet brukar det även vara likadant på hemmaplan. Det leder ofta till att vi jämför oss med andra och känner att vi aldrig duger som vi är. I dessa situationer kan våra samtalsterapeuter på BlueCall hjälpa medarbetaren att få perspektiv på situationen och öka sin självmedkänsla” säger Caroline Rödén, VD på BlueCall. “BlueCall är en modern och attraktiv tjänst som känns enkel att använda. För mig känns BlueCall som ett utmärkt sätt att kunna underlätta för medarbetarna att söka stödsamtal i tid. Därför kändes valet av partner självklar för oss”. Fortsätter Andreas

Continue Reading No Comments

Five ways to deal with stress during Christmas holidays

1. Be kind to yourself

You don’t have to attend every social event if it becomes too overwhelming for you. Find a balance by going there for a short while to say hi. Or just say no! Focus on doing things that you like and makes you feel good, and if possible, add rest to your schedule.

2. Don’t overdo Christmas gifts

It can be stressful and expensive to find the right gift for everyone. Avoid buying gifts at the last minute. Instead, talk to your loved ones about how you can give presents to each other in a different and playful way. Have you tried to play the game Secret Santa, or maybe you skip gifts this year?

 

3. Hang out with people you like

Spending too much time on your own can make you feel anxious, lonely and depressed. Try to reach out to a friend for a coffee or have a walk. Hang out with people who give you positive energy and do things that make you feel good.

4.  Limit social media usage

Have you ever scrolled through your feed and felt like everyone else’s life is much more interesting than yours? There’s a lot more to life than what fits into a filtered social media profile. If social media makes you feel anxious or not enough, try to take a break from the phone and focus on the people close to you.

5. Stick to your routines

The holiday season is an exciting time of the year for everyone. As a result, the time away from regular schedules affect routines. and things that make us feel good. Try to eat and drink moderately, plan for a good night’s sleep and maintain your physical activity, whether it be in the gym or a cozy winter walk.

Continue Reading No Comments

Fem tips för hur du hanterar stress och oro inför julhelgen

1. Var snäll mot dig själv

Du behöver inte vara med på alla sociala tillställningar om det blir för övermäktigt för dig. Skapa en balans genom att gå dit en kort stund för att säga hej. Eller säg nej helt enkelt. Fokusera på saker som du gillar och mår bra av, och boka in vila i kalendern om det finns utrymme!

2. Lägg inte allt krut på julklapparna

Det kan vara stressigt och dyrt att hitta rätt present till alla. Undvik att köpa presenter i sista minuten. Prata med dina nära och kära om hur ni kan ge presenter till varandra på ett annat och lekfullt sätt. Har du provat julklappsleken, eller kanske helt enkelt skippa klapparna i år?

 

3. Umgås med folk du tycker om

Att spendera för mycket tid på egen hand kan öka känsla av ensamhet, oro och nedstämdhet. Försök att umgås med personer som ger dig positiv energi och göra saker som får dig att må bra.

4. Pausa sociala medier

Att scrolla på sociala medier kommer bara leda till en förvrängd bild om hur alla andra har det bättre än du vilket gör att du känner dig nedstämd och otillräckligt. Istället kan du testa att undvika mobilen helt för en stund och fokusera fullt ut på de människor som finns i din omgivning under julen.

5. Håll dig till dina rutiner

När julen nalkas tenderar vi att sluta med goda rutiner och det som får oss att må bra. Försök att äta och dricka måttligt under julhelgen, planera för god sömnrutin och upprätthåll din fysiska aktivitet oavsett om det blir på gymmet eller en mysig vinterpromenad.
Ring eller chatta med en specialutbildad samtalsterapeut på BlueCall, helt anonymt. Du får garanterat en tid inom 24 timmar. Samtalsterapeuterna är tillgängliga kvällar och helger och erbjuder återkommande samtal till samma samtalsterapeut.

Continue Reading No Comments

How to stay motivated during autumn

1. Catch the daylight

During fall it’s extra important to get as much sunlight as possible. Sunlight is the most effective medicine for maintaining energy level, but also on a cloudy day some time outside gives a good kick. If it’s a beautiful autumn day but you’re busy with work, squeez in a walk after lunch and bring a colleague. Or maybe have one of your meetings outside?

2. Have a good night’s sleep

Getting up and going to bed at the same time is the key to good sleep. When it’s getting dark already at 15 pm, the brain has a bit of difficulty to know what time it is. The goal is to get a pre-sleep routine to relax your body and prepare it for sleep. Read a book, listen to a podcast or have a hot bath or shower – and no phone or emails before bed!

 

3. Keep up the fitness motivation

During summer people are exercising more, going for long bike rides, playing sports and just generally getting out of the house and being more active. When fall hits, many of us head to the gym or bring our workouts indoors, which can quickly lead to boredom and burnout. We know it’s hard, but try to stick to your workout routines, even if it’s in your living room.

4. Focus on friends and family

When motivation and energy levels are low, we tend to isolate ourselves from the outside world. However, the best solution to get back on track is to hang out with someone you like. Even if you prefer to binge-watch a TV show, it’s important to prioritize social contexts as well. Start by reaching out to the one you like most.

5. Release love hormones

Hugs, kisses, and cuddling increase oxytocin levels quickly. Oxytocin is called the love hormone for a reason. It increases the well-being and reducing anxiety and worry and makes you feel calmer and in control of life. You can also listen to music, meditate or do something nice for someone else to release the love hormone.
Would you like to find a way that works for you?
BlueCall’s therapists are there for you to help you map out your specific situation and set up your routines to stay motivated until Christmas holidays.

Continue Reading No Comments

Så håller du motivationen uppe under höstmörkret

1. Fånga dagsljuset

Under hösten är det extra viktigt att få så mycket solljus som möjligt. Solljuset är det mest effektiva sättet för att behålla energinivån uppe, dagsljus genom moln hjälper också. Om det är en vacker höstdag men där jobbet står i vägen, ta gärna en promenad på lunchen och ta med någon av dina kollegor. Eller varför inte ha möten utomhus?

2. Få en god natts sömn

När det blir mörkt redan vid 15-tiden har hjärnan lite svårare att veta vad klockan är. Därför är det viktigt att inte slarva med sömnen och rutinerna. Försök därför ha samma dygnsrytm varje kväll, även under helgerna. Varva gärna ner två timmar innan du lägger dig genom att läsa en bok, lyssna på en podcast eller ta ett varmt bad eller dusch – och ingen mobil eller e-mail innan läggdags!

 

3. Fortsätt röra på dig

Under sommaren var du säkert ute och gjorde många härliga aktiviteter men nu när det är kallt minskar motivationen att gå till gymmet. Vi vet att det är svårt, men försök att hålla fast vid dina träningsrutiner, även om det är i ditt vardagsrum. Träning ökar blodflödet och ger dig en rejäl energiökning.

4. Fokusera på vänner och familj

När motivationen och energin är låg tenderar vi att isolera oss från omvärlden när vi egentligen vet att vi mår bäst av att umgås med någon vi tycker om. Även om du hellre vill sträckkolla en TV-serie är det viktigt att prioritera sociala sammanhang också. Börja med att höra av dig till den du tycker mest om.

5. Frisätt kärlekshormonet

Kramar, pussar och gos ökar oxytocinnivåerna snabbt. Oxytocin kallas kärlekshormonet av en anledning. Det ökar välbefinnandet, minskar ångest och oro samt gör att du känner dig lugnare och tryggare. Du kan även lyssna på musik, meditera eller göra något fint för någon annan för att frisätta kärlekshormonet.
Ring eller chatta med en specialutbildad samtalsterapeut på BlueCall, helt anonymt. Du får garanterat en tid inom 24 timmar. Samtalsterapeuterna är tillgängliga kvällar och helger och erbjuder återkommande samtal till samma samtalsterapeut.
För mer information besök
www.bluecallapp.com

Continue Reading No Comments

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8