Author Archive

SSP offer support for their employees through BlueCall!

“The importance of mental well-being has risen in SSP alongside physical well-being. We see our employees as holistic individuals without distinguishing between well-being at work and well-being at leisure. Our number one goal is to take care of the safety and health of our employees.” Says Anne Immonen, Director Ops and HR at SSP Finland.  Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, continues: “Our employees are performing extraordinarily and we want to show our appreciation and caring by offering support and methods to prevent and handle stress, anxiety, changes in sleep or eating patterns, fear and worry about our own health and the health of our loved ones. We know that employee wellbeing is linked to employee engagement and productivity.”  The current crisis in the world has led to an overall increase in mental health issues. For SSP, it is a given to provide their employees with tools to handle the situation and their well-being. “Times are hard and we all feel it. People around the world are facing increasing mental health issues during the COVID-19 pandemic. While we can’t control the ongoing pandemic or other forces of change, we can control how we respond and position ourselves to survive and even thrive in challenging times.” States Pia Axelsson. Anne Immonen agrees: “The flood of news, rapidly changing circumstances and concerns for your own and others well-being are straining mentally. Our employees at cafes and restaurants meet many people every day and those encounters make you think about your own health.” Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is happy to welcome SSP to BlueCall: “It is great to see a global company like SSP take responsibility for their employees mental health in these uncertain times. BlueCall’s digital tools help employees improve their mental health by being preventative, accessible and modern.” “As the digital age progresses, we feel that BlueCall is the perfect complement to our traditional occupational health care. With BlueCall we can prevent mental illness and sickness at an early stage and improve daily mental well-being and engagement. We appreciate that BlueCall is so easy to access anywhere, anytime and that all employees can use the service for both private and work-related situations. With easy access we want to make it easy to ask for help!” Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, concludes. 

Continue Reading

Academic Work: Det är en självklarhet att erbjuda medarbetarna proaktivt stöd

“Många av våra medarbetare är unga och högpresterande, de flesta är nya i arbetslivet och det kan vara utmanande. BlueCall ger våra medarbetare möjlighet att få stöd eller coachning i dessa utmaningar. På det viset kompletterar BlueCall vår företagshälsovård, genom att i ett tidigt skede stötta medarbetare och fånga upp mörkertalet, så att det inte går så långt som till psykisk ohälsa eller sjukfrånvaro.” Säger Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work.   Caroline Rödén, VD på BlueCall instämmer: “Att få prata med någon om vardagliga utmaningar gör stor skillnad för välmåendet och kan faktiskt förebygga sjuknärvaro och sjukfrånvaro. I och med att BlueCall är digitalt, anonymt och lättillgängligt sänker vi trösklarna för att söka hjälp i tid. Våra mätningar har visat att hela 80% inte hade sökt hjälp alls om de inte fått tillgång till BlueCall, då har de flesta av våra kunder även en företagshälsovård. Detta betyder att vi faktiskt fångar upp ett stort mörkertal.”  Behovet av samtalsstöd har under den rådande pandemin ökat drastiskt. Generellt har samtalen till BlueCall ökat med hela 76%. Academic Work som länge har jobbat tillsammans med BlueCall tycker att det är en självklarhet att erbjuda sina medarbetare proaktivt stöd, inte minst i tider som dessa.  “Covid-19-pandemin har påverkat oss alla i samhället, men på olika sätt, vi kan dock se att det övergripande välbefinnandet har påverkats för samtliga. För oss är det en självklarhet att tillgodose våra medarbetare med de bästa förutsättningarna för att ta sig igenom dessa tider av osäkerhet och oro. BlueCall hjälper oss med precis det, att ge både chefer och medarbetare verktyg för att kunna hantera situationen och öka sitt välbefinnande.” Avslutar Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work. 

Continue Reading

Lär känna en av våra fantastiska terapeuter: Helena Haugen! 

Först och främst, vem är du?  Å, min favoritfråga! Idag är jag en ganska enkel person att ha att göra med. Men det har varit en lång väg att gå när det gäller att hitta mig själv, den jag är och vill vara. Att praktisera tacksamhet har hjälpt mig att inte ta saker för givet och att utforska mina värderingar. Eftersom livet varit generöst mot mig vill jag gärna ge tillbaka det jag själv fått i form av hjälp, stöd och motivation till andra.   Finns det något område du är särskilt kunnig inom? Jag är duktig på relationer, både i det privata och i arbetslivet. Jag har varit fokuserad på knutar och mönster i hur man förhåller sig till varandra. Efter en tid på BlueCall har jag dock insett att jag kanske är ännu bättre på att coacha till ett ökat välmående, något jag också brinner för att få göra.  Vad tycker du om att jobba på BlueCall?  BlueCall är fantastiskt eftersom det erbjuder lättillgängligt, anonymt och flexibelt stöd till de som behöver samtala. Flexibiliteten är viktig, att jag kan anpassa tiderna efter användarens behov. Det allra bästa med att jobba på BlueCall är helt klart användarna. Jag är så lyckligt lottad som får följa med en liten bit på deras livsresa. Alla mina användare är fantastiska på sitt unika sätt. Att användarna också lärt mig så oerhört mycket är jag också väldigt tacksam för.  Vad kan du hjälpa våra användare med? Jag hjälper användarna att öka deras tillfredsställelse i livet. Genom våra dialoger hoppas jag att användarna förstår hur värdefulla de är och hur viktigt det är att de prioriterar sig själva och sin hälsa. Att öka livstillfredsställelse kan också handla om att ta risker och även då kan man behöva någon att bolla tankar och drömmar med – då finns jag också såklart tillhands!       Varför är det viktigt att arbeta förebyggande när det kommer till psykisk ohälsa?  När man inte har det bra med sig själv eller med livet i stort är det viktigt att söka stöd och hjälp i tid för att kunna motverka att måendet försämras. Att exempelvis få hjälp att sätta ord på känslor och upplevelser för en utomstående kan många gånger leda till att man ser saker ur ett annat perspektiv. Att förändra sitt förhållningssätt till ett bekymmer kan vara en förlösande upptäckt. Men ju längre tiden går, desto svårare kan det vara att be om hjälp. Genom att arbeta förebyggande kan vi jobba med problemen innan de utvecklas och tar för stor plats i livet.  Har du något tips på hur man tar sig igenom pandemin och den ändlösa svenska vintern?  Pandemin har varit förödande för många av oss och har även inneburit förluster av nära och kära. Men den har också gjort att vi blivit tvungna att stanna upp. Jag har tagit tillfället i akt att verkligen rannsaka mig själv, mitt arbete och mina relationer. Mitt tips är att försöka se det lilla ljuset i mörkret, att fundera över hur du vill att livet skall te sig efter pandemin. Vad från pandemin kommer du att vilja ha kvar och vad kommer du att aldrig mer ta för givet?  Även vintern är lång och mörk men ger oss möjlighet att varva ner. Unna dig att läsa böcker, tända ljus och ta promenader när det väl ges möjlighet. Gör helt enkelt det du mår bra av och som bidrar till att du för en stund kan öka ditt välmående. 

Continue Reading

Lush och BlueCall tacklar branschutmaning: ökande psykisk ohälsa

“Vi ser en utbredd ökning av psykisk ohälsa i samhället, något som vi som arbetsgivare ser mycket allvarligt på. För att kunna hantera dessa utmaningar måste vi som arbetsgivare vara proaktiva och fånga upp signaler i god tid.” Säger John Ramberg, CFO på Lush.   Många av deras medarbetarna är unga och har Lush som sin första arbetsgivare.  John fortsätter: “En stor utmaning i branschen är att möta den ökande graden av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos unga människor. De möjligheter som vi ser är att arbeta förebyggande med dessa frågor för kunna fånga upp, utveckla och ta tillvara på dessa människors fulla potential.”  Caroline Rödén, VD på BlueCall, instämmer helt: “Vi är väldigt glada över samarbetet med Lush! Under hösten har BlueCall påbörjat samarbeten med flera retailbolag. Att erbjuda sina medarbetare samtalsstöd och verktyg för att träna sin psykologiska hälsokompetens ger märkbara resultat på både välmående och produktivitet. Här har vi dessutom en yngre målgrupp som redan är vana vid att använda sin smartphone till olika ärenden.”  “Blue Call erbjuder en unik, prisvärd och mycket spännande tjänst. Vi har fått ett genuint och varmt intryck av samtliga som vi varit i kontakt med på BlueCall. Vi tror att detta kommer bidra till ett långsiktigt och fint samarbete. Vi vill göra smarta investeringar i vår personal, som både gynnar deras och företagets utveckling.” Avslutar John Ramberg, CFO på Lush.

Continue Reading

Rituals and BlueCall create routines to increase employee well-being

In our retail company we have a lot of young, high performing women who work in a busy environment, serving customers and achieving challenging goals every day. As everyone else, our employees sometimes struggle to cope with everyday life issues, such as stress, work-life balance, leadership concerns etc. On top of that we are dealing with the Covid-19 pandemic which of course adds extra mental challenges. The collaboration with BlueCall is more important than ever right now. Says Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 
Caroline Rödén, CEO and co-founder of BlueCall, is proud to work with Rituals to prevent mental health issues and help employees in their everyday challenges.
The vision of BlueCall is to help millions of people all around the world to a better well-being, very similar to the mission of Rituals. We at BlueCall are very happy to collaborate with Rituals and work together to achieve our common goal, to increase well-being in a stressful society. Announces Caroline Rödén CEO at BlueCall 
Malin Hedin continues to explain why they at Rituals chose to collaborate with BlueCall, and how employee well-being goes hand in hand with successful business. 
We love the purpose and philosophy behind BlueCall. It is a modern, easy and affordable benefit and tool for us to use to empower well-being amongst our Rituals heartbeats. We genuinely care about our employee’s well-being and want to invest in tools that give real effect on our health. We know that if our employees feel good, they will have the energy to give the best service to our customers, and that will have a good effect on the business in the end. Concludes Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 

Continue Reading

KICKS & BlueCall strengthens resilience against mental health issues

BlueCall is a great tool for our employees to get the opportunity of mental coaching together with a therapist. It is easy to use the app and since the calls are made anonymously, it should be more comfortable for the user. We want our collaboration to lead to increased well-being within the company at the same time as we strengthen our resilience against mental health issues. With BlueCall we can give our employees a great tool for dealing with challenges in everyday life.” Says Sara Leffler-Sjölander, HR partner at KICKS.  Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is very happy to welcome KICKS onboard to BlueCall. Giving the employees the opportunity to work proactively with their mental health is beneficial for both the individual as well as the organisation. Sara Leffler-Sjölander agrees and explains why it is so important for them at KICKS to focus on mental health.  “We know that if one feels well it also has a strong impact on the results at work, which benefits both the employee and the company. We want to be a conscious employer that cares about the well-being of the employees. Taking care of our employees and investing in various health promotion measures is essential for creating a successful company, not least from a long-term perspective.” Sara Leffler-Sjölander concludes.

Continue Reading

For a smooth return to work after a relaxing vacation

Find your work-life rhythm During vacation, it is very relaxing not having to be a slave under the clock but instead give yourself the freedom to eat and sleep whenever the body wants. However, when the vacation is coming towards an end, it is good to start finding your way back to those everyday eat- and sleep routines. It will feel a lot easier when the alarm goes off on your first day of work if you have let yourself lean into the routines in advance.  Give yourself a smooth start  Coming back to a full email inbox which constantly keeps piling up and demanding answers can feel stressful. Keep the automatic reply saying you are on vacation for a few days, or change to a message saying you recently got back and are working through the pile. That way you can catch up on your prioritized tasks at your own pace without the stress of someone waiting for your immediate response.  Plan for something to look forward to Plan for some highlights in your everyday life to have something to look forward to! Maybe a lunch date with a dear friend, an after work with colleagues or a fun exercise class. These highlights will ease up the autumn and make you more motivated in your everyday life.  Prolong the summer feeling You may be back working, but the summer still has lots to offer! Make use of the weekends and evenings and stick to some of your enjoyable vacation habits, such as the evening swim in a lake, trips on the weekends or ice cream after lunch. By continuing with these habits you will prolong the vacation feeling which will make the return to work much easier.   

Continue Reading

För en smidig övergång från solstolen till kontorsstolen

Read the article in English here Hitta tillbaka till vardagsrytmen  Under semestern är det skönt att inte behöva vara en slav under klockans makt utan istället ge sig själv friheten att äta och sova när kroppen säger till. När semestern däremot börjar lida mot sitt slut är det bra att börja hitta tillbaka till sina vardagliga sov- och matrutiner. Det kommer göra att det känns mycket lättare när väckarklockan ringer första arbetsdagen.  Ge dig själv en mjukstart  Att komma tillbaka till en full mejlkorg som fortsätter att fyllas på med mejl och som kräver svar kan kännas stressande. Ha kvar automatsvaret på mejlen om att du är ledig i några dagar, eller ändra till ett meddelande som säger att du nyligen är tillbaka på arbetet och att du håller på att jobba ikapp. På det viset kan du i lugn och ro beta av dina prioriterade uppgifter utan att känna dig stressad över att någon väntar sig ett vändande svar från dig.  Boka in något att se fram emot Planera in guldkorn i din vardag så att du har saker att se fram emot! Det kan vara lunchdejter med människor du tycker om, AW’s med kollegor eller ett roligt träningspass. Dessa guldkorn kommer att lätta upp hösten och ge dig mer kraft och motivation i vardagen.  Förläng semesterkänslan  Du är tillbaka på jobbet, men sommaren har fortfarande mycket kvar att ge! Ta vara på helger och kvällar och håll fast vid några av dina njutningsfulla semestervanor, kanske kvällsdoppet, utflykterna på helgen eller glassen efter lunch? Genom att fortsätta med dessa vanor förlänger du semesterkänslan vilket kommer få återgången till jobbet att kännas mycket enklare. 

Continue Reading

Få den hemestern du förtjänar

Read the article in English here

Koppla bort och koppla av 

Tillåt dig själv att vara helt bortkopplad under semestern i år för att ge hjärnan och kroppen möjlighet till maximal återhämtning utan påminnelser från jobbet. Skapa ett automatsvar på mejlen och telefonen som berättar när du är ledig och när du kommer tillbaka. Om du måste vara tillgänglig under semestern, gör ett schema över när du ska vara uppkopplad, och när du ska vara avkopplad. 

Skapa omväxling 

Skapa kontraster från din vardag för att tydligt markera för hjärnan att det är semester. Enligt stressforskare från SU behöver inte återhämtning innebära inaktivitet, det viktigaste är att hjärnan och kroppen får omväxling från vad du brukar göra i vardagen. Ifall du har ett väldigt passivt jobb där du sitter stilla mycket, ha en aktiv semester, och vice versa. 

Anpassa dina förväntningar 

Årets semester blir kanske inte som du hade tänkt dig, men du kan ändå ha en avslappnande, rolig och äventyrlig ledighet! Skapa rätt förväntningar redan nu genom att fokusera på vilka möjligheter som faktiskt finns på hemmaplan, istället för att älta de planer som ändå inte kan bli av. Hemesterguiden delar många tips på saker att göra i Sverige och i ditt närområde, exempelvis vandringsleder, utomhusaktiviteter och hemmapyssel, läs mer om Hemesterguiden här

Planera för en mjukstart 

För att minska stressen inför att återgå till arbetet efter semestern så rekommenderar vi att du redan nu planerar inför en mjukstart. Du kan exempelvis gå på semester på en onsdag och komma tillbaka på en onsdag, det känns mentalt mycket enklare att starta med en halv vecka. Försök även att inte boka in för många möten direkt efter semestern, ge dig själv tid att hitta tillbaka till dina rutiner, dina löpande arbetsuppgifter och gå igenom mejlkorgen.  

Continue Reading

Get the staycation you deserve

Unplug and relax Allow yourself to completely unplug from work during your vacation to give the brain and body maximum recovery without reminders from work. Create an automatic response on your phone and email saying you are on vacation and when you will be back. If you need to be available during your holiday, make a clear schedule over when you will be connected, and when you have time to relax.  Create variation Make a contrast to your everyday life to give your brain a clear signal that it is vacation time. According to stress scientists at SU, recovery does not have to mean inactivity. The essential part is that your brain and body get variation to what you are usually doing. If you have a very passive job where you mostly sit still, have an active vacation, and vice versa.  Adjust your expectations Your vacation this year will not be what you expected, but you can still have a relaxing, fun, and adventurous staycation! Instead of feeling disappointed, create the right expectations in advance by focusing on the possibilities that you actually have. “Hemesterguiden” shares many tips on what to do in Sweden and in your area during this summer, for example, hiking trails, outdoor activities, and DIY projects. Read more about “Hemesterguiden” here.  Plan for a smooth start  To decrease the stress of going back to work, we recommend that you plan for a smooth start in advance. For example, take your vacation on a Wednesday and return on a Wednesday, it will mentally feel much easier to start with only half a week. Also, try not to book too many meetings during your first week, give yourself time to find your way back to your routines, your everyday tasks, and to go through your emails. 

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8