Author Archive

Fredagsintervju med Mattias Weinhandl

 Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Att prata om hur man mår är inget som har varit naturligt för mig. Jag har spelat ishockey en stor del av mitt liv och kulturen jag har upplevt och fostrats i har inneburit att man borrat ner huvudet och kör oavsett hur man mår. Det ledde till att jag fick sluta spela lite tidigare än beräknat. Det är inte en kultur som finns bara inom ishockeyn utan jag tror det är ganska vanligt inom idrotten överlag. Idag har jag fått en helt annan förståelse för vikten av att kunna dela med sig av sina känslor, tankar och erfarenheter. Min erfarenhet var att till en början var det svårt att bara kunna sätta ord på känslorna. Där har jag en fru som har varit en drivande faktor till att få mig att börja tala om mitt innersta och kunna hjälpa mig på traven att formulera mig. Alla har inte en nära relation eller någon i sin omgivning som man kan tala med eller som kan stötta. Då är det bra att det finns annan hjälp att tillgå. Jag har även fått professionell hjälp då jag fick ett sådant abrupt slut och samtidigt mådde väldigt dåligt av sviterna från mina hjärnskakningar. För mig var kombinationen av samtal väldigt givande. Det var skönt att tala med någon erfaren person som ser saker från andra mer sakliga perspektiv. Att öppna upp har givit mig förståelse, acceptans, erfarenhet och med reflektion har jag kunnat komma vidare till må bättre. Idag känner jag en glädje och ett driv att hela tiden uppmärksamma och undersöka vägar till en bättre tillvaro på egen hand men samtalet med frun består, om än lite lättare.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

För att må bra behöver man, enligt mig, börja med grunden hos sig själv. Vad vill jag, vad driver mig, vad mår jag bra av och så vidare. För mig är det viktigt att umgås med min familj och att omge mig med andra personer som ger energi samt att ha ett stimulerande arbete. Vidare är fysisk aktivitet ett antal gånger i veckan A och O för mig, då det finns så mycket positiva effekter av det. Då handlar det inte om stenhård träning utan pulshöjande aktiviteter på ca 30-40 min á la Anders Hansen bok Hjärnstark. Att äta ekologiskt i största möjliga mån, mycket grönt och vegetariskt samt äta råvaror som passar min genetik. För mig med min hjärnskada är också en anpassad dag viktigt. Jag behöver ta hand om min hjärna i form av att låta den vila några gånger per dag samt att verkligen prioritera att få in mina 7-8 h sömn, vilket kan vara svårt ibland när man är småbarnsförälder. Har du några erfarenheter från att få terapeutiskt stöd? Som jag skrev tidigare har jag fått professionellt samtalsstöd i samband med att jag ofrivilligt fick sluta med att spela ishockey. Det var väldigt viktigt för mig i denna stund och jag är en stor förespråkare till att vi alla behöver någon att prata med, kontinuerligt, stora som små problem. Vad tycker du är det bästa med BlueCall? Att ni finns där för alla människor med stora eller små bekymmer, olika tankar och jobbiga känslor. En otrolig viktigt uppgift med tanke på hur den psykiska ohälsan ökar idag och även går ner i åldrarna. Ni påverkar, hjälper och förändrar. Jag är en väldigt stolt investerare i detta bolag.

Continue Reading

Hantera relationer bättre!

RELATIONER

Vill du bättre hantera relationer och lösa relationsproblem?

Goda relationer är det viktigaste vi har i livet. Människan är ett flockdjur varför vi dras till att vara tillsammans med andra. Tillit och sociala relationer har positiv inverkan på din hälsa. Men då och då går man igenom motgångar i relationer och då orsakas relationsproblem. Orsaken kan vara många men alla upplever det ibland. Relationsproblem kan uppstå i relation till din familj, partner, syskon, kollega eller vän. Ibland är det svårt att se situationen utifrån då vi tenderar att ofta se situationen från vårt eget perspektiv. Då är det svårt att komma fram till en kompromiss och lösning och se vad man själv kan göra för att förbättra situationen.

Hur vet jag om jag behöver hjälp med min relation?

 • Du blir konflikträdd och vågar inte att ta upp problem och saker du mår dåligt över i din relation
 • Du drar dig undan från relationen och prioriterar annat
 • Du känner dig missförstådd och är lättirriterad. Minsta lilla grej kan få dig att gå i taket

Hur kan BlueCall hjälpa mig?

BlueCalls specialutbildade samtalsterapeuter ger dig en mer objektiv syn på situationen så du kan hantera den på bästa sätt. Att se din egen roll och vad du själv kan göra för att förbättra relationen är inte alltid så enkelt. Då kan samtalsterapeuten ge dig verktyg så att du vågar berätta hur du innerst inne känner och uttrycka vad du behöver i relationen. På så vis kommer du lättare kunna kommunicera vad du önskar mindre och mer av i relationen. Då ökar dina förutsättningar för att skapa en mer balanserad relation.

Continue Reading No Comments

Så Kan Sjukskrivningarna Förebyggas På Ditt Företag

PRESTATIONSÅNGEST

Vill du lära dig hantera din prestationsångest?

Prestationsångest är en känsla av stark oro och rädsla för att misslyckas eller att inte leva upp till sina egna eller andras förväntningar. Det kan ske i situationer där du t.ex. ska skriva en tenta, hålla en presentation eller anordna en fest. Alla människor upplever ångest ibland och det är kroppens sätt att reagera på fara, som ett varningssystem om vi behöver fly från något som är farligt. Men ångesten du upplever när du har prestationsångest är inte farlig även om det kan kännas så. Det är därför du kanske vill fly från situationen, för att du är rädd att det ska påverka ditt personliga värde. Det finns olika sätt att hantera ångest på, det gäller att hitta ett sätt som passar just dig.

Hur vet jag om jag har ångest?

 • Hjärtklappning och/eller yrsel
 • Tryck över bröstet och svårt att andas
 • Magont

Hur kan BlueCall hjälpa mig?

BlueCalls specialutbildade samtalsterapeuter ger dig konkreta verktyg för hur du kan hantera din prestationsångest. Att veta hur du ska göra för att hantera din prestationsångest är inte alltid så enkelt. Därför hjälper samtalsterapeuten dig att sätta upp en långsiktig plan och ger dig verktyg så du kan minska känsla av ångest och återfå kontroll och lugn. Om du däremot upplever att prestationsångesten tar över och pågår i en längre period där den blir ett hinder för dig i vardagen kan du behöva vård och behandling. BlueCall erbjuder ingen vård och behandling och vi får därför be dig att kontakta din närmaste vårdcentral för att få den hjälp du behöver.

Continue Reading No Comments

Hitta Balans Mellan Arbete Och Privatliv

LIVSPUSSLET

Vill du hitta balans mellan arbeta och privatliv? 

Att få ihop livspusslet är inte alltid enkelt. Ibland behövs någon som hejar på, när motivationen sviktar. Ett första steg är att förstå i vilka situationer livspusslet inte går ihop. Det är först då du kan veta vad du kan göra annorlunda för att få tid för återhämtning och hitta en mer balanserad vardag. Oftast handlar det om hur du kan prioritera annorlunda och framförallt våga plocka bort saker från schemat för att skapa rimliga mål om vad du kan klara av under en dag. Du kanske tycker det känns svårt att tacka nej till roliga saker men ibland är det just det som krävs.

Hur vet jag om jag behöver hjälp att hantera livspusslet?

 • Du har svårt att komma ner i varv
 • Du är stressad och irriterad
 • Du känner dig ofta trött och otillräcklig

Hur kan BlueCall hjälpa mig?

BlueCalls specialutbildade samtalsterapeuter ger dig konkreta verktyg och en tydlig handlingsplan för hur du kan skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Ni går igenom hur din vardag ser ut så att ni tillsammans kan sätta upp rimliga mål, som du faktiskt kan nå. Kanske har du redan försökt med en handlingsplan på egen hand men tappat motivationen? Samtalsterapeuten motiverar dig så att du kan skapa långsiktig positiv förändring och få balans i din vardag.

Continue Reading

Känner du dig stressad

STRESS

Vill du minska stress och få tillbaka kontrollen?

Stress är en del av livet och en inbyggd nödvändighet för att prestera bättre och klara plötsliga hot och farliga situationer. Idag är inte hoten samma som de var en gång i tiden när vi människor bodde på savannen, men vår kropp reagerar på samma sätt idag när vi ställs inför en pressad situation. Kanske handlar det om att få ihop schemat i vardagen, att hålla en presentation på jobbet eller att nå ett tufft mål. Att stressa i korta perioder är inte farligt i sig, tvärtom är det något din kropp är rustad till. Det är när du stressar under en lång period och inte får tid för återhämtning som den kan bli skadlig för dig. Skadlig stress kan få stora konsekvenser, såsom utbrändhet.

Hur vet jag om jag borde ta tag i min stress?

 • Sömnsvårigheter
 • Oro, ängslan, ångest
 • Koncentrationssvårigheter
 • Dåligt tålamod och lättirriterad

Hur kan BlueCall hjälpa mig?

En känsla av stress uppkommer oftast när du sätter för höga förväntningar på dig själv som du inte känner att du kan leva upp till. Att ta tag i sin situation och hitta balans när man redan är stressad är inte så enkelt, men väldigt viktigt för att stressen inte ska bli skadlig. BlueCalls specialutbildade samtalsterapeuter ger dig konkreta verktyg för hur du kan hantera din situation. Samtalsterapeuten hjälper dig att sätta upp en långsiktig plan så du kan minska stressen och öka känslan av kontroll.

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Amelie Hellners

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Jag tycker att det är viktigt att prata om hur man mår för att man inte skall bygga upp ett berg med ångest inombords. Ofta ältar jag ett problem och gör det tio gånger större än vad det egentligen är – när jag väl tar tag i problemet som t ex att konfrontera en vän eller en kund så har det hittills alltid uppskattats.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Mitt absolut bästa tips för att må bättre är att ta tag i sakerna som ger dig ångest direkt – se till att prata ut med någon oavsett vem eller vad problemet kan tänkas vara. Det finns en lösning på alla problem och genom att ta tag i problemen direkt när de uppstår så finner jag alltid en enklare lösning – det är aldrig försent att prata med någon oavsett hur känner. Ett annat tips är att utvärdera din situation – varför mår du dåligt? Är det pågrund av en vän? Jobbet? Tänk igenom situationen, det kanske är dags att börja något nytt eller avsluta något gammalt.

Vad tycker du är det bästa med BlueCall?

Jag tycker att BlueCall har tagit ett fantastiskt intiativ genom att alla har en chans att få någon att prata med. I dagens samhälle så är det lätt att glömma bort att tänka på sig själv – nu ger verkligen BlueCall alla chansen att tänka på sig själva och det tycker jag är häftigt.

Något annat du vill framhäva?

Att alltid våga prata om hur du mår! Det är absolut inget fel på att må dåligt och tro mig, de flesta har varit i samma situation någon gång. Jag upplever att när jag har haft diskussioner med vänner och berättat att jag inte alltid mått toppen, så har nästan alla svarat med att de känner igen sig och inte bara det utan även tackat för att jag vågar prata om hur jag mår. Om du inte vill prata om hur du mår, tänk efter – ditt problem kanske kan hjälpa någon annan i samma situation – så mitt bästa tips är att våga!

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Carl-Robin Larsson

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Vikten av att prata om vårt välmående speglas i olika faktorer som påverkar varandra, det vill säga faktorer som går hand i hand. Personligen så är det viktigt att prata om hur man mår för att undvika att hamna i en psykisk ohälsa och en negativ spiral som man själv skapar sig genom att inte våga öppna upp om hur man mår. Vilket skapar känsla av ensamhet och att man inte känner sig hörd av sin omgivning. Dessutom är en öppen dialog kring välmående en viktig faktor för att få bort den stigman som idag existerar i vårt samhälle om just vårt välmående och det som rör vårt psykiska mående. Anledningen till detta är just för att man fortfarande känner en skam om att prata om hur man mår, i den bemärkelsen när det berör den negativa biten, där man inte mår bra.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Detta låter säkert tråkigt och är garanterat inte någon nyhet, men PRATA – ANDAS – KÄMPA. Det absolut bästa man kan göra för sig själv är att prata om hur man mår, även om det är att man pratar med sig själv. Att prata med sig själv och andra kan få en att komma på orsaker till varför man mår på ett specifikt sätt eller så kan det leda till att man hittar en tillfällig eller långvarig lösning. Det är också viktigt att försöka att komma ihåg att andas lugnt och inte stressa upp sig, vilket är lätt att göra när saker inte går framåt eller när man känner en stor hopplöshet. Men stress förvärrar bara situationen man befinner sig i. Så andas är mitt andra bästa tips. Mitt tredje är att fortsätta kämpa även om man bara vill ge upp allt. För det är faktiskt så att i varje motgång man stöter på, så tar man också små, små steg framåt. Även om man inte ser dom just då. För att nå toppen av trädet så måste man fortsätta klättra och kämpa på, även om man är trött och bara vill sluta.

Har du några erfarenheter från att få terapeutiskt stöd?

Jag har haft stöd i form av både läkarsamtal och terapeutiskt sedan hösten 2016 fram till ganska nyligen. Så det har varit en lång väg att vandra för att komma dit jag är idag, med mycket mörker. Men tack vare mitt terapeutiska stöd så har jag orkat kämpa mig igenom. Jag kan verkligen rekommendera att man tar den hjälpen om man känner behov eller erbjuds den.

Vad tycker du är det bästa med BlueCall?

Oj, svår fråga. Det finns mycket som är bra med BlueCall, men om jag ska välja en sak så är det att man som utomstående kan ringa anonymt till er och få en otroligt bra hjälp ändå. För många gånger kan det vara skönt att ringa till en främmande människa, utan att själv behöva uppge namn och vem man är. Utan ändå kan få ett bra stöd och samtal med erfarna medmänniskor i vårt samhälle.

Något annat du vill framhäva?

Nej egentligen inte, men jag vill verkligen passa på att påpeka till alla som håller på med någon form av tung resa att fortsätta kämpa. För livet är värt så mycket mer än vad man själv kanske tror och tycker just när man befinner sig i allt. Personligen vet jag vad jag pratar om och idag finns jag fortfarande kvar. Kan jag klara av denna fight, så kan även du. Du är aldrig och kommer aldrig bli ensam och vi kämpar tillsammans.

Continue Reading

Fredagsintervju med Sandy Stadelmann

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Att sätta ord på sina känslor och tankar är allt för mig. Jag blir som en tickande bomb annars! Att berätta hur man mår är att få utlopp för något och jag ser det som en metafor till att “rensa” sina känslor genom att säga dem högt. Det är som att de hamnar utanför kroppen då. Det man väljer att säga högt verbalt är energi man sänder ut och det påverkar inte bara andra, utan främst en själv. Om jag säger högt att “det här blir en dålig dag” är det som om de orden fastnar runt mig som en aura resten av dagen och blir en del av mig som person. Oavsett om man mår toppen eller mindre bra tror jag på att vara ärlig mot sig själv, berätta för andra om hur man mår och att vara sin egna vän genom att sätta ord på det som finns inom en. När jag “rensar” mitt inre så får jag plats för nytt. Om jag mår mindre bra och egentligen har noll energi till allt så är mitt bästa tips att välja rätt person att prata med så att det man vill få sagt kommer fram rätt.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Jag är ett stort fan av att skriva ner saker på papper och konkretisera mitt mående. Ibland kan en fjuttig sak få min bägare att rinna över och då hjälper det mig att reflektera över vad som egentligen är den utlösande faktorn för att inte klumpa ihop exakt allt till något övermäktigt. Det är svårt att be om hjälp och jag är extremt dålig på det. Jag vill alltid göra allt själv och tänker att ingen har tid eller ork att hjälpa mig. När jag skulle flytta ut från husbåten jag bodde på och kasta mig ut i världen var allt kaos på alla plan. Jag höll på att gå under och det tog så emot att be om hjälp med flytten, men så gjorde jag det och alla mina vänner sa ja. Det finns människor som är villiga att ställa upp, som vill lyssna och som är intresserade. Våga ta kontakt, be om hjälp och konkretisera saker. Få struktur på kropp och själ.

Har du några erfarenheter från att få terapeutiskt stöd?

Jag fick tio KBT samtal på remiss av min husläkare när jag var 23 år gammal och hade problem med kramper i min bröstkorg. Syftet var att prata om kramperna och om det fanns en röd tråd på var, när och hur jag fick dem. Samtalen handlade dock 80% av gångerna om min mamma och jag visste inte att vår relation påverkade mig så mycket som den gjorde. Jag fick många nya tankar, förhållningssätt och distans till personer i min omgivning som inte gav mig bra energi. Jag har kramperna väldigt sällan idag och jag fick dem i samma veva som mina föräldrar skilde sig. Utöver att prata om mina tankar och känslor är yoga något som verkligen hjälper mig att reducera kramperna.

Vad tycker du är det bästa med BlueCall?

Att det är tillgängligt, inkluderande och inbjudande. Jag förstår verkligen inte varför det ska finnas något “skämmigt” över att prata om hur man mår. Jag känner flera som varit eller är utmattningsdeprimerade och de får kämpa så mycket för att få hjälp. Ofta vill läkaren bara ge dem medicin eller skicka dem tillbaka ut i arbetslivet, trots att de berättar för sjukvården att de inte kan ta sig upp ur sägen. Bluecall är effektivt för att man inte behöver vänta i ett år på att få terapeutiska samtal, man får hjälp när man behöver den som mest och det är fantastiskt.

Vad motiverar dig?

Vilken energi jag väljer att släppa in i mitt liv är A och O för mig. Därför motiveras jag av bra själar och nya möten. Jag drivs av att få höra andras tankar, idéer och få ny input i livet. Mina vänner är min familj och utan dem hade jag inte varit där jag är idag. De är en stor motivationskälla! Sedan känner jag mig så tacksam som får mail och DMs av följare på sociala medier som säger att jag hjälpt dem att våga mer. Jag svarar alltid på alla meddelanden och jag vet hur mycket det betyder att få höra “du kan” från någon man ser upp till. Därför vill jag uppmuntra alla som läser detta att när man än känner tvivel om vad som helst, våga ta kontakt och be om hjälp. När jag var i uppstarten av Respodden och kände mig helt lost (hur skapar man en podd liksom) så skrev jag till en författare jag gillar som jag ville skulle ge feedback till min projektplan. Han svarade med “jäklar vad grym du är, heja dig det kommer gå vägen”. Det betydde allt för mig och gav mig ork att kämpa för att få projektet att bli av. Vilket det sen tillslut gjorde! Att ta hand om mig själv är också en stor motivation; bra kost, träning och sömn. Men det går hand i hand med vilka energier jag släpper in i mitt liv. För de där energierna börjar i mitt egna huvud och inte bara i mötet med andra människor. Som avslut vill jag säga heja oss! Jag tror på er, skriv till mig med tankar och frågor. Stor kram!

Continue Reading

Fredagsintervju med Sophia Anderberg

 Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Jag har alltid varit en känslomänniska så länge jag kan minnas. Mina känslor sitter utanpå kroppen och får jag inte prata om dem så spricker jag! För mig är det enormt viktigt att våga prata om hur man faktiskt mår. Det ger människor i ens omgivning en möjlighet att förstå en bättre, samtidigt som du får förståelse över att du inte är ensam om just dina känslor.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Vi har bra möjligheter till stöd i Sverige, att prata med någon, exempelvis psykolog, kurator eller BlueCall är en enorm möjlighet, självklart ska man utnyttja den. Man vet inte alltid varför man mår dåligt och det måste man inte veta, ibland är det skönt att bara prata av sig. Ett annat tips är att välja rätt förebilder på sociala medier. Sociala medier är så enormt stort idag och det finns mycket som kan trigga till psykisk ohälsa. Välj rätt förebilder och följ de som får dig att må bra, de som får dig att känna dig lika fantastisk som du är. Mitt sista tips är acceptansen. Acceptera att det är okej att må dåligt och att det absolut inte är något att skämmas för.

Har du några erfarenheter från att få terapeutiskt stöd?

Jag har gått hos psykologer från och till sen jag var 10 år gammal med diverse problem och känslor som jag haft. Det har hjälpt mig otroligt mycket och tagit mig dit jag är idag. Att kunna hantera ångesten och lära sig att helt enkelt leva med den.

Vad tycker du är det bästa med BlueCall?

Först och främst älskar jag BlueCalls initiativ. Att vilja vara med och jobbar förebyggande för psykisk ohälsa idag är fantastiskt då jag själv alltid levt med ångest. Jag hade velat ha denna hjälpen själv när jag i 15 år ålder mådde dåligt. Jag älskar dessutom att det finns volontärer som brinner så otroligt mycket för detta att man kan få ringa och prata med dem gratis. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Något annat du vill framhäva?

Alla är vi olika och har olika mål och förutsättningar i livet. Men det är det som jag tycker är så jäkla fantastiskt. Vi är helt unika, det finns ingen person som är som du, varför ska vi då leva ett liv i strävan efter att vara en exakt kopia av folk i vår närhet. Du och dina känslor räknas, du behöver inte vara som någon annan för att duga eller räknas. Va bara du, det är mer än tillräckligt!

Continue Reading

Fredagsintervju med PT-Fia

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

För att det påverkar oss enormt mycket om vi inte gör det. Att stänga av och hålla saker inom sig gör mer skada än nytta. Och vi behöver förstå att vi inte är ensamma i våra känslor och tankar. Jag upplever att både jag själv och mina relationer mår väldigt bra av att prata på ett genuint sätt om hur man mår och hur man har det i livets alla olika perioder. Man kommer närmare varandra av att dela även det som är jobbigt, slitsamt, krävande, svårt, ilsket, sorgligt, ångestfyllt och destruktivt. För det är ju en lika stor del av livet som allt det glädjerika, kärleksfulla och lätta.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Acceptera din dagsform och försök att göra det bästa av den. Respektera signalerna om vila när de kommer, pressa dig inte för hårt. Skala av prestation i ditt liv och välj några områden där prestationen får ta plats (som på jobbet, i skolan, i din idrott etc) och lägg den åt sidan i övriga livet. Lyssna på din magkänsla. Prata med dina närmaste om det som är viktigt för dig. Håll inte saker inom dig för länge. Bit inte ihop. Våga blotta dig. Släpp fram gråten. Rör på din kropp. Var ute i friska luften. Besök en skog ibland. Låt fötterna plaska i ett hav. Andas med magen. Planera in tid till att göra ingenting. Ta dig till ställen till fots. Lägg hörlurarna i fickan. Lyft blicken och studera takåsarna. Sträva efter att behandla dig själv så omtänksamt som möjligt.

Har du några erfarenheter från att få terapeutiskt stöd?

Ja, jag gick i samtalsterapi i två års tid i samband med min sjukskrivning för utmattningsdepression. Min terapeut hjälpte mig att förstå att jag behövde söka läkarvård, att jag faktiskt var sjuk, att bearbeta ett gömt trauma och hon hjälpte mig i det akuta skedet av min sjukdom. Jag har även gått till en coach som fokuserade mer på att få ihop livet och karriären vilket hjälpte mig vidare efter terapin, när jag skulle tillbaka till arbetslivet. Och jag har gått i kroppsterapi för att få hjälp att bearbeta lagrade känslor i kroppen. Alltså väldigt olika behandlingar som alla vart enormt värdefulla för min resa tillbaka från min utbrändhet.

Vad gör du när du inte känner dig på topp?

Bokar om det som känns helt övermäktigt. Ringer till syrran och häver ur mig det som känns jobbigt. Går ut i friska luften och rör på mig på något sätt. Tar en lugn kväll i soffan med min familj, lägger mig tidigt och kanske gråter en skvätt (efter att ha försökt låta bli, vilket är dumt. Att gråta är alltid förlösande). Och ofta så skriver jag om det vilket resulterar i ett blogginlägg.

Något annat du vill framhäva?

Att det inte är farligt eller onormalt att må dåligt. Det tillhör livet och vi måste prata mer om det för att förstå att det inte är något att skämmas för. Psykisk ohälsa är vår vanligaste anledning till sjukskrivning. Livet handlar inte bara om glass, pengar, lycka och perfekta bilder på instagram. Ilska är en lika viktig känsla som glädje och borde få vara lika självklara. Konflikter är inte farliga. Ångest går över, även om det känns helt främmande när man är i det. Och de allra flesta som man vågar öppna upp sig för kommer att berätta att de har upplevt något liknande, kan relatera eller känner någon som gått igenom samma sak.

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8