Author Archive

Increase retail employee motivation during the holiday season

Meanwhile, employers experience difficulties to navigate and support their employees. The work environment is strongly affected by changes in consumer behaviour, higher demands and lack of resources. This year, the pandemic restrictions add extra uncertainty to the Christmas retail forecasting. Therefore, all signs indicate that retailers must adjust to the new situation.

A hopeful scenario

The corona pandemic has in some ways benefited the retail industry. This year, households spend less money on travels, cultural activities and restaurants. Even though the pandemic conditions create greater uncertainties, there is still hope for a scenario with increased growth for the retail industry during the holiday season. Smooth store visits and safe deliveries are predicted to be the key factors to success for stores to stay profitable during the pandemic. This puts additional pressure on the retailers and employees for an uncertain period of time. There is a risk that the increased stress of today will generate illness. If not prevented, stress and illness could naturally be manifested in company culture. Additional organizational and social challenges in the retail work environment result in increased risks for lowered work performance. In return, this leads to job-related illness and according to Arbetsmiljöverket in Sweden this costs companies around 400 000 SEK per employee. Consequently, employers are motivated to reinvent organizational patterns and unhealthy trends. Retailers are also increasing the use of preventative methods and proactive tools to boost the motivation and mental health of their employees.

How to increase motivation and wellbeing

At Bluecall, we help employees and managers to work proactively together to create sustainable conditions, decrease sick leave and increase profitability. BlueCall’s digital mental wellbeing solution provides anonymous sessions through chat or call to your employee for coaching and counseling for their work or private issues. For the managers and HR professionals, BlueCall becomes an extended arms with expert consultation through 1-1 coaching sessions or group webinars to improve in leadership areas that benefit from clinical psychological training.  The BlueCall app and services, helps employees work on their individual mental health everyday by increasing personal awareness and actions through mental health self-risk assessments, articles, tips and tricks to mitigate the risk of developing mental health issues, giving everyone the possibilities to take part of the knowledge needed to ramp up motivation and prevent mental illness. During the pandemic, our resources have been utilized more than ever before. The number of calls per month increased with an average of 76% between the pandemic months of March and August. All signs point towards a continuous high level of utilization during the Christmas holiday. At this time it is increasingly important to prevent stress for employees in the retail industry. This is why retailers see the value of working proactively for mental health and build higher levels of employee motivation, during the pandemic and for the upcoming future. Would you as a HR professional like to know more about BlueCall’s mental wellbeing solution and how to mentally equip your employees for everyday challenges at work? Book a meeting through calendly and we will tell you more.

Client cases

Here you can read interviews from your fellow HR professionals in the retail industry on why mental wellbeing is a key focus for them and why they choose BlueCall. https://www.bluecallapp.com/rituals-create-employee-wellbeing/ https://www.bluecallapp.com/kicksbluecall/

Continue Reading

Öka medarbetarnas motivation och välmående under julhandeln

Samtidigt är det svårare än någonsin för arbetsgivare att navigera och ge rätt stöd till sina medarbetare. Idag präglas omgivningen av ändrade konsumentbeteenden, höga krav och bristande resurser. Med pandemins restriktioner är prognosen för utfallet av årets julhandel mycket osäker. Allt talar för att handlare måste blir mer lyhörda och anpassa sig till den rådande situationens riktlinjer för att kunna fortsätta vara verksamma på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt fortsätter coronapandemin att ge detaljhandeln en extra skjuts på grund av att mindre pengar spenderas på resor, restaurangbesök och kulturevenemang. Trots stor osäkerhet finns det därför hopp om ett scenario för god tillväxt för detaljhandeln under julen.

Ett hoppfullt scenario

Smidiga butiksbesök och säkra leveranslösningar tros bli nyckeln till framgång för butikerna. De nya förutsättningarna sätter hård press på handlare och anställda på obestämd tid. Risken finns att dagens många och långa påfrestningar genererar ohälsa som efter en tid blir en naturlig del av företagskulturen. Ökade organisatoriska och sociala utmaningar i arbetsmiljön medför risker för försämrad arbetsprestation och kan allt oftare leda till jobbrelaterad ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverket kostar det företag cirka 400 000 kronor per medarbetare. Därför är det viktigt att som arbetsgivare se organisatoriska mönster och våga bryta ohälsosamma trender i god tid. Rent praktiskt innebär det att använda sig av de proaktiva metoder och medel som finns för att förbättra den psykiska hälsan.

Öka motivation och välmående på företaget

På BlueCall hjälper vi medarbetare och chefer att arbeta proaktivt för att skapa hållbara förutsättningar, minska sjukfrånvaro och därmed generera högre lönsamhet. I BlueCalls digitala verktygslåda finns coaching och stöd, utbildningar och övningar, samt effektmätning och expertrådgivning. Verktygslådan ger alla företag möjlighet att ta del av den kompetens som krävs för att skapa hållbara medarbetare. Under pandemin har våra resurser nyttjats mer än någonsin och antalet samtal per månad ökade med i genomsnitt 76% från mars till augusti, jämfört med siffror från januari och februari i år. Allt pekar en fortsatt ökning av samtal under jul, med anledning av att fler medarbetare inom detaljhandeln upplever ökad stress. Därför blir det proaktiva arbetet allt viktigare och med pandemins restriktioner och nya förutsättningar ser allt fler företag värdet av att arbeta förebyggande för ökad mental hälsa. Att arbeta för hållbara medarbetare skapar mervärde för företaget, både under pandemin och i framtiden. Vill du som HR-chef eller personalansvarig veta mer om verktyg för ökat välmående bland anställda, högre arbetsprestation och främjad hälsa? Boka ett möte med oss via Calendly så berättar vi mer.

Kundcase

Här kan du läsa intervjuer med andra HR-ansvariga inom detaljhandeln om varför motivation och välmående spelar en allt viktigare roll för medarbetarnas hälsa och varför de har valt att arbeta tillsammans med oss på Bluecall. https://www.bluecallapp.com/rituals-create-employee-wellbeing/ https://www.bluecallapp.com/kicksbluecall/

Continue Reading

Medarbetarnas välmående i fokus hos Recommended by

Vad har ni för mål när det kommer till era medarbetares psykiska hälsa och mentala välbefinnande?

Vårt mål är helt enkelt att alla på Recommended by ska må bra och vara friska!

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på detta?

Vi fokuserar på hållbar utveckling när det kommer till alla aspekter, och vår mentala hälsa är en viktig del av det. Det är många som har jobbat på företag där man förväntas leverera varje dag, oavsett vad. Men alla vet att det är omöjligt. Vi har alla bra och dåliga dagar, och ibland har vi tuffa perioder i livet. Det är viktigt för oss att visa våra medarbetare att det är normalt och att det är okej. 

Varför BlueCall?

Vi vill säkerställa att våra medarbetare har möjlighet att ta hand om kropp och hälsa. BlueCall erbjuder en app som är enkel att använda, den är tillgänglig och okomplicerad. 

Varför är det viktigt för konsultföretag att prata om mental hälsa?

Som konsulter vill vi alltid leverera hög kvalitet till våra kunder. Detta kan ibland vara utmanande eftersom vi måste anpassa oss till kundernas behov och deadlines. Men vi är bara människor! Vi vill vara medvetna om det och påminna varandra om att prioritera vår hälsa. När vi har stand-ups och möten påminner vi varandra om att ta raster, ta en promenad och praktisera medkänsla bland annat. 

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjälte på Michelin – Thomas Jarl

BlueCall: Hur har du förändrat ditt arbete med HR frågor för att hantera Coronakrisen? Michelin: HR arbetar aktivt med att behålla den personliga kontakten mellan chefer och medarbetare. Virtuella fikastunder och lunchmöten samt walk and talk-möten promotas, likväl som matlagningskurser tillsammans och yoga-sessioner över TEAMS för att försöka göra det så socialt som möjligt i dessa tider. Vi övervakar också den finansiella balansen och försöker balansera med korttidsarbete för de positioner där detta är möjligt. Vi breddar också våra roller till att inte bara innefatta vanligt förekommande arbetsuppgifter. En säljare kanske kan delta mer aktivt i vissa projekt inom marketing eller inköp, för att underlätta där arbetsbelastningen fortfarande är hög, och samtidigt bredda sin kompetens. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Michelin: Jag skulle säga att välmåendet fortfarande är relativt bra trots situationen. Vi har tidigare arbetat mycket med att skapa en flexibel arbetsplats, vilket passar bra in just nu. De flesta av våra positioner går att utföra från hemmet även om de flesta saknar den fysiska kontakten med kollegorna. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Michelin: Vi har främst arbetat med kommunikationen ut till medarbetarna. Vi har också skapat forum där chefer kan dela med sig av sina erfarenheter gällande ledarskap på distans för att hitta lite extra inspiration. Vi har också BlueCall ifall att en medarbetare skulle behöva prata med någon utomstående. BlueCall: Nämn dina bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch! Michelin: Skynda fort, och skynda långsamt. När kriser uppstår behöver HR vara med och ta beslut som verkställs snabbt för att minimera impact för medarbetarna. När det gäller förberedelser för återgången till det vanliga kontorslivet skulle jag rekommendera att skynda långsamt för att kunna garantera medarbetarnas säkerhet. För oss är medarbetarnas säkerhet alltid prioritet ett!
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

BlueCall's everyday hero of the week - CEO of GUL PR

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjälte på GUL PR – Vilhelm Hanzén

…att minst en gång varje vecka ta en lunch med en person som är i en liknande situation, för att prata om utmaningar och möjliga vägar i allt som händer. Det har varit otroligt värdefullt.
Idag lyfter vi Vilhelm Hanzén, grundare och VD på GUL PR. Vilhelm axlar åtskilliga roller på sitt företag, utöver VD är han även PR-konsult och HR-ansvarig. Att vara enda ägare och chef på bolaget har sina utmaningar. Här delar Vilhelm sina tips och tricks för hur han hanterar krisen på sin arbetsplats. BlueCall: Hur har du förändrat ditt arbete med HR frågor för att hantera Coronakrisen? Vilhelm: Vi är ett mindre företag och har inte en egen HR-avdelning. Men som ledare på ett företag där alla jobbar hemifrån har det varit viktigt att skapa sociala platser efter bästa förmåga. Varje dag kollar jag med alla kollegor hur de mår. Det kan vara i text, via telefon eller både och. Varje dag kör vi även en videoavstämning där avsikten är att både ge en social dimension som många saknar, skapa en rutin mitt i allt som händer och minska oro för hur det går för företaget när omvärlden skakar.  BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? VilhelmLäget har såklart påverkar alla. Det krävs nya rutiner för en så pass annorlunda situation. Samtidigt måste man få in vanor som gör att det inte blir en känsla av att hela livet händer i ett enda rum. Jag upplever att det har börjat sätta sig, men att det såklart går upp och ned. Jag ser själv hur vissa dagar är riktigt tunga för mig själv, andra är lätta och däremellan finns alla varianter på mående. Så upplever jag att det är för de flesta. Som livet är vanligtvis, men nu mer än vanligt. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Vilhelm: Som enda chef och ensam ägare av företaget har jag ingen annan att luta mig mot internt. Därför har jag sett till att minst en gång varje vecka ta en lunch med en person som är i en liknande eller påminnande situation, för att prata om utmaningar och möjliga vägar i allt som händer. Det har varit otroligt värdefullt. BlueCall: Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? Vilhelm: En stor utmaning är hur mediemarknaden har fallit ekonomiskt. I och med att annonsaffären har fallit fritt för många medier har också permitteringar av journalister varit standard på många håll. Eftersom journalistkontakter är en stor del av vårt arbete gör det att vi får jobba mycket hårdare för att få till resultat. Det är en utmaning, även om vi ser att mediefokuset just nu skiftar från “bara corona” till “mycket corona” och därmed blir lite, lite mer “som vanligt”.

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjältar på FCG – HR-teamet!

Den här veckan hyllar vi HR-teamet på FCG som leds av Ellika Gabrielsson, Chief People Officer; Carina Ståhl, HR-ansvarig; och Emilie Berglind, HR-assistent, som tillsammans har över 50 års erfarenhet inom HR. Deras proaktiva och förebyggande förhållningssätt till att hantera krissituationer har visat sig lönsamt under coronakrisen. Läs mer här om hur de framgångsrikt hanterar kriser på sin arbetsplats.

HR-teamet på FCG Emilie, Carina och Ellika 
BlueCall: Hur har du förändrat ditt arbete med HR frågor för att hantera Corona-krisen?FCG: Vi träffas inte fysiskt längre eftersom vi till största del jobbar hemifrån. Vi har morgonmöte varje morgon på HR där vi går igenom arbetsuppgifterna och fördelar dem sinsemellan, men det största fokuset är på hur vi mår. Vi fick initialt väldigt mycket att göra då både vi och vår ledning snabbt förstod allvaret och vi har skapat olika scenarion för olika händelser. Mycket tid gick också åt till att kartlägga medarbetarnas resemönster och hälsa. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? FCG: Inom vårt företag som är ett tjänsteföretag så är vi mycket måna om medarbetarna. Vi erbjuder sedan tidigare BlueCall som extra stöd vid tex. oro och stress. Vi erbjuder alla att arbeta hemifrån, men kontoret är öppet för dem som hellre vill gå dit. Vi var snabbt ute med att tjänsteresor inte behöver göras även om möten och resor redan var bokade. Vi uppmanar våra chefer att ha tät kontakt med sina team och medarbetare. Vi på HR ringer våra kollegor för att skapa oss en bild av hur alla mår. Vi har nyligen haft vår årliga medarbetarundersökning och utökade undersökningen med frågor om Corona. Frågorna var av karaktär om hur vi hanterat Coronafrågan överlag, ledningen, kommunikationen och förutsättningarna för att kunna jobba hemifrån. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? FCG: Vi har använt oss av olika kanaler såsom möten, Teams och intranät för att kommunicera hur cheferna kan få stöd. En del av chefsansvaret tex. såsom att följa hälsotillståndet togs initialt över av HR, det är tillbaka på cheferna nu. Som företag har vi oerhört stor respekt för varandra och varandras arbetsuppgifter, det hjälper oss mycket nu i krisen. BlueCall: Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? FCG: Vår utmaning är som för alla andra, att vi inte vet hur länge detta kommer att pågå. De flesta av våra medarbetare är vana att arbeta hemifrån sedan tidigare men saknar att träffa sina kollegor och kunder fysiskt. FCG gick in i Corona krisen starkt rustade och det är vi självklart mycket glada för nu. BlueCall: Nämn dina bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch! FCG:
  1. Extern bevakning – följ rekommendationerna
  2. Försök att ligga i framkant, skapa olika scenario
  3. Ha tät kontakt med medarbetarna
  4. Vid oro och stress tveka inte att ta hjälp
  5. Prata inte bara om Corona
  6. Håll humöret uppe genom att prata om positiva händelser
Om FCG: Our goal is to “redefining the finance industry, for business, people and society”. FCG är specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning. Besök oss gärna på www.fcg.se.

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8