BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjältar på Faiveley Transport: HR-teamet!

HR-teamet på Faiveley Transport, lett av Martina Moonen Gawell, har genom krisen vara noga med att tillhandahålla medarbetare och chefer med verktyg för att kunna hantera den här situationen och må bra. På deras arbetsplats har inte alla möjlighet att arbeta hemma, vilket har varit en utmaning. Här berättar HR-teamet på Faiveley mer om hur de hanterar krisen på sin arbetsplats.

BlueCall: Hur har ert HR-team förändrat sitt arbete för att hantera Coronakrisen?

Faiveley Transport: Vi har som många andra börjat arbeta hemifrån och fått hantera dessa snabba förändringar och oroliga tider digitalt. Det har krävt större flexibilitet från vår sida men också bidragit till ett närmare samarbete med kollegor och chefer.

BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående?

Faiveley Transport: Arbetsplatsen spelar en viktig roll för välmåendet men vi tycker att våra anställda har varit väldigt flexibla och förstående under denna period. Många arbetar hemma trots att de inte tycker de är så kul för att skydda de medarbetare som måste vara på plats. Vi har stöttat dem genom “jobba-hemma” guider och webinar om stress under corona med BlueCall.

BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer?

Faiveley Transport: Cheferna supportas genom enskilda- eller gruppsamtal med HR. Vi har även skickat ut en guide i ”att leda på distans” med tips på hur man behåller teamkänslan på avdelningen. 

BlueCall: Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu?

Faiveley Transport: Utmaningen är att vi inte kan skydda all personal på samma sätt. Vissa kan jobba hemma medan andra måste vara på plats varje dag.

BlueCall: Nämn ditt bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch?

Faiveley Transport: Att vara så flexibel som möjligt tror vi är viktigt. Under denna period som prövar oss alla behöver vi underlätta för våra medarbetare genom enkla lösningar, som kanske inte alltid är helt bekväma men som krävs för att vi ska kunna samarbeta och prestera. Våga även utforska nya lösningar! Och, våga sätt på videokameran under möten. Det bidrar till gemenskapen!

Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.