SSP offer support for their employees through BlueCall!

“The importance of mental well-being has risen in SSP alongside physical well-being. We see our employees as holistic individuals without distinguishing between well-being at work and well-being at leisure. Our number one goal is to take care of the safety and health of our employees.” Says Anne Immonen, Director Ops and HR at SSP Finland.  Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, continues: “Our employees are performing extraordinarily and we want to show our appreciation and caring by offering support and methods to prevent and handle stress, anxiety, changes in sleep or eating patterns, fear and worry about our own health and the health of our loved ones. We know that employee wellbeing is linked to employee engagement and productivity.”  The current crisis in the world has led to an overall increase in mental health issues. For SSP, it is a given to provide their employees with tools to handle the situation and their well-being. “Times are hard and we all feel it. People around the world are facing increasing mental health issues during the COVID-19 pandemic. While we can’t control the ongoing pandemic or other forces of change, we can control how we respond and position ourselves to survive and even thrive in challenging times.” States Pia Axelsson. Anne Immonen agrees: “The flood of news, rapidly changing circumstances and concerns for your own and others well-being are straining mentally. Our employees at cafes and restaurants meet many people every day and those encounters make you think about your own health.” Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is happy to welcome SSP to BlueCall: “It is great to see a global company like SSP take responsibility for their employees mental health in these uncertain times. BlueCall’s digital tools help employees improve their mental health by being preventative, accessible and modern.” “As the digital age progresses, we feel that BlueCall is the perfect complement to our traditional occupational health care. With BlueCall we can prevent mental illness and sickness at an early stage and improve daily mental well-being and engagement. We appreciate that BlueCall is so easy to access anywhere, anytime and that all employees can use the service for both private and work-related situations. With easy access we want to make it easy to ask for help!” Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, concludes. 

Continue Reading

Academic Work: Det är en självklarhet att erbjuda medarbetarna proaktivt stöd

“Många av våra medarbetare är unga och högpresterande, de flesta är nya i arbetslivet och det kan vara utmanande. BlueCall ger våra medarbetare möjlighet att få stöd eller coachning i dessa utmaningar. På det viset kompletterar BlueCall vår företagshälsovård, genom att i ett tidigt skede stötta medarbetare och fånga upp mörkertalet, så att det inte går så långt som till psykisk ohälsa eller sjukfrånvaro.” Säger Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work.   Caroline Rödén, VD på BlueCall instämmer: “Att få prata med någon om vardagliga utmaningar gör stor skillnad för välmåendet och kan faktiskt förebygga sjuknärvaro och sjukfrånvaro. I och med att BlueCall är digitalt, anonymt och lättillgängligt sänker vi trösklarna för att söka hjälp i tid. Våra mätningar har visat att hela 80% inte hade sökt hjälp alls om de inte fått tillgång till BlueCall, då har de flesta av våra kunder även en företagshälsovård. Detta betyder att vi faktiskt fångar upp ett stort mörkertal.”  Behovet av samtalsstöd har under den rådande pandemin ökat drastiskt. Generellt har samtalen till BlueCall ökat med hela 76%. Academic Work som länge har jobbat tillsammans med BlueCall tycker att det är en självklarhet att erbjuda sina medarbetare proaktivt stöd, inte minst i tider som dessa.  “Covid-19-pandemin har påverkat oss alla i samhället, men på olika sätt, vi kan dock se att det övergripande välbefinnandet har påverkats för samtliga. För oss är det en självklarhet att tillgodose våra medarbetare med de bästa förutsättningarna för att ta sig igenom dessa tider av osäkerhet och oro. BlueCall hjälper oss med precis det, att ge både chefer och medarbetare verktyg för att kunna hantera situationen och öka sitt välbefinnande.” Avslutar Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work. 

Continue Reading

Lush och BlueCall tacklar branschutmaning: ökande psykisk ohälsa

“Vi ser en utbredd ökning av psykisk ohälsa i samhället, något som vi som arbetsgivare ser mycket allvarligt på. För att kunna hantera dessa utmaningar måste vi som arbetsgivare vara proaktiva och fånga upp signaler i god tid.” Säger John Ramberg, CFO på Lush.   Många av deras medarbetarna är unga och har Lush som sin första arbetsgivare.  John fortsätter: “En stor utmaning i branschen är att möta den ökande graden av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos unga människor. De möjligheter som vi ser är att arbeta förebyggande med dessa frågor för kunna fånga upp, utveckla och ta tillvara på dessa människors fulla potential.”  Caroline Rödén, VD på BlueCall, instämmer helt: “Vi är väldigt glada över samarbetet med Lush! Under hösten har BlueCall påbörjat samarbeten med flera retailbolag. Att erbjuda sina medarbetare samtalsstöd och verktyg för att träna sin psykologiska hälsokompetens ger märkbara resultat på både välmående och produktivitet. Här har vi dessutom en yngre målgrupp som redan är vana vid att använda sin smartphone till olika ärenden.”  “Blue Call erbjuder en unik, prisvärd och mycket spännande tjänst. Vi har fått ett genuint och varmt intryck av samtliga som vi varit i kontakt med på BlueCall. Vi tror att detta kommer bidra till ett långsiktigt och fint samarbete. Vi vill göra smarta investeringar i vår personal, som både gynnar deras och företagets utveckling.” Avslutar John Ramberg, CFO på Lush.

Continue Reading

Rituals and BlueCall create routines to increase employee well-being

In our retail company we have a lot of young, high performing women who work in a busy environment, serving customers and achieving challenging goals every day. As everyone else, our employees sometimes struggle to cope with everyday life issues, such as stress, work-life balance, leadership concerns etc. On top of that we are dealing with the Covid-19 pandemic which of course adds extra mental challenges. The collaboration with BlueCall is more important than ever right now. Says Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 
Caroline Rödén, CEO and co-founder of BlueCall, is proud to work with Rituals to prevent mental health issues and help employees in their everyday challenges.
The vision of BlueCall is to help millions of people all around the world to a better well-being, very similar to the mission of Rituals. We at BlueCall are very happy to collaborate with Rituals and work together to achieve our common goal, to increase well-being in a stressful society. Announces Caroline Rödén CEO at BlueCall 
Malin Hedin continues to explain why they at Rituals chose to collaborate with BlueCall, and how employee well-being goes hand in hand with successful business. 
We love the purpose and philosophy behind BlueCall. It is a modern, easy and affordable benefit and tool for us to use to empower well-being amongst our Rituals heartbeats. We genuinely care about our employee’s well-being and want to invest in tools that give real effect on our health. We know that if our employees feel good, they will have the energy to give the best service to our customers, and that will have a good effect on the business in the end. Concludes Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 

Continue Reading

KICKS & BlueCall strengthens resilience against mental health issues

BlueCall is a great tool for our employees to get the opportunity of mental coaching together with a therapist. It is easy to use the app and since the calls are made anonymously, it should be more comfortable for the user. We want our collaboration to lead to increased well-being within the company at the same time as we strengthen our resilience against mental health issues. With BlueCall we can give our employees a great tool for dealing with challenges in everyday life.” Says Sara Leffler-Sjölander, HR partner at KICKS.  Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is very happy to welcome KICKS onboard to BlueCall. Giving the employees the opportunity to work proactively with their mental health is beneficial for both the individual as well as the organisation. Sara Leffler-Sjölander agrees and explains why it is so important for them at KICKS to focus on mental health.  “We know that if one feels well it also has a strong impact on the results at work, which benefits both the employee and the company. We want to be a conscious employer that cares about the well-being of the employees. Taking care of our employees and investing in various health promotion measures is essential for creating a successful company, not least from a long-term perspective.” Sara Leffler-Sjölander concludes.

Continue Reading

Medarbetarnas välmående i fokus hos Recommended by

Vad har ni för mål när det kommer till era medarbetares psykiska hälsa och mentala välbefinnande?

Vårt mål är helt enkelt att alla på Recommended by ska må bra och vara friska!

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på detta?

Vi fokuserar på hållbar utveckling när det kommer till alla aspekter, och vår mentala hälsa är en viktig del av det. Det är många som har jobbat på företag där man förväntas leverera varje dag, oavsett vad. Men alla vet att det är omöjligt. Vi har alla bra och dåliga dagar, och ibland har vi tuffa perioder i livet. Det är viktigt för oss att visa våra medarbetare att det är normalt och att det är okej. 

Varför BlueCall?

Vi vill säkerställa att våra medarbetare har möjlighet att ta hand om kropp och hälsa. BlueCall erbjuder en app som är enkel att använda, den är tillgänglig och okomplicerad. 

Varför är det viktigt för konsultföretag att prata om mental hälsa?

Som konsulter vill vi alltid leverera hög kvalitet till våra kunder. Detta kan ibland vara utmanande eftersom vi måste anpassa oss till kundernas behov och deadlines. Men vi är bara människor! Vi vill vara medvetna om det och påminna varandra om att prioritera vår hälsa. När vi har stand-ups och möten påminner vi varandra om att ta raster, ta en promenad och praktisera medkänsla bland annat. 

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjälte på Desenio: Sofia Westerberg

Hur har ert HR-team förändrat sitt arbete för att hantera Coronakrisen? Coronakrisen har inte bara påverkat hur vi jobbar i mitt team utan såklart även hela bolaget, i och med att alla jobbar på distans. I mitt HR-team har vi börjat med digitala stand-up möten varje morgon. Där pratar vi om viktiga uppgifter för dagen och delar med oss av händelser och nödvändig information för att alla ska känna sig inkluderade i loopen. Vi upplever att dessa möten också ger oss den tid som vi annars skulle ha haft tillsammans runt kaffemaskinen på kontoret. Jag anser att det är viktigt att prioritera denna tid med teamet, det ger oss en bra start på dagen. Jag är stolt över att ha toppenkollegor i mitt team och tycker att vi alla har ett öppet mindset och har gjort det bästa av den nuvarande situationen. Vi jobbade till stor del digitalt redan innan krisen, vilket gjorde att det inte krävdes en så omfattande omställning för oss i vårt arbetssätt. Vi ersätter samtliga möten med digitala möten och de ledarskaps- och medarbetarskaps-workshops som jag annars hade hållit i har jag lagt upp som webinars istället. Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Vi gör pulsmätningar veckovis för att följa kulturens temperatur, därmed kan vi följa upp medarbetarnas välmående även nu på distans. Vi har sett att arbetssituationen för vissa är ansträngd, och att välmåendet har påverkats till följd av krisen. Det är en naturlig reaktion att känna oro eller stress när man utsätts för en situation som man inte själv kan påverka. Jag vill dock lyfta att vårt nya arbetssätt också har bidragit med positiva konsekvenser! Många upplever att de är mindre stressade när de arbetar hemifrån då de kan fokusera bättre under arbetsdagen. Det blir färre avbrott, man har lyft bort stressmomentet som kommer med att pendla till jobbet och man kan välja varifrån man jobbar. Vissa anser att de digitala mötena blir mer effektiva och på så vis kan man avsluta sina uppgifter för dagen på kortare tid. Sammanfattningsvis kan man säga att det är individuellt hur den nuvarande situationen har påverkat våra medarbetares välmående. Vilken typ av support har ni gett era chefer? Pulsmätningarna som vi utför är ett verktyg för cheferna att snabbare kunna se vart de ska påbörja dialogen med sina team om förbättringar och fortsatta initiativ. Det underlättar speciellt när man leder på distans. Vi har även i mars inlett ett samarbete med BlueCall i syfte att ge våra medarbetare stöd inom både privat- och arbetsrelaterade områden. Vi vet att alla brottas med sitt livspussel och att vi alla har olika utmaningar. Den mentala hälsan är generellt inte på topp i samhället och jag är övertygad om att stressen är det största hotet för arbetsgivare idag. Jag tror på att ge verktyg för att själv kunna påverka sin situation i rätt riktning och BlueCall är därför ett spännande samarbete för oss. Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? Vi har som tur var inte drabbats negativt av krisen, vilket har gjort att jag och mitt duktiga team har kunnat fokusera på att fortsätta bygga en proaktiv och modern HR-avdelning även på distans, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag är övertygad om att HR som bransch har en intensiv period just nu, framförallt med de tuffa utmaningar som många bolag står inför. Jag syftar såklart på de arbetsrättsliga aspekterna med korttidspermitteringar, uppsägningar etc. som är en tuff verklighet för många. En eloge till alla HR-hjältar som kämpar på just nu! Man har sedan min tid på universitetet pratat om HRs digitalisering, vilken jag tycker har gått för sakta. Jag tror på ett proaktivt HR, ett HR som ligger i framkant, som driver engagemang och som fokuserar på att utbilda inom ledarskap och medarbetarskap. Att digitalisera verktygen är i mina ögon en förutsättning för att uppnå detta. Kanske är det nu under krisen som många bolag kommer att tvingas växla upp arbetet med just HRs digitalisering för att inte hamna på efterkälken?  Nämn ditt bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Eftersom att jag och mitt team inte befinner oss i samma situation som många andra av mina branschkollegor så vet jag inte om jag är rätt person att ge tips. Men jag vill ge en stor eloge till det ni gör och hur ni kämpar! Jag tror att vi tillsammans kan sätta en ny ribba för vad HR kan bidra med, visa vilken tillgång vi är och hur vi hjälper till att bygga moderna, proaktiva och hållbara bolag. 
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjältar på Faiveley Transport: HR-teamet!

BlueCall: Hur har ert HR-team förändrat sitt arbete för att hantera Coronakrisen? Faiveley Transport: Vi har som många andra börjat arbeta hemifrån och fått hantera dessa snabba förändringar och oroliga tider digitalt. Det har krävt större flexibilitet från vår sida men också bidragit till ett närmare samarbete med kollegor och chefer. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Faiveley Transport: Arbetsplatsen spelar en viktig roll för välmåendet men vi tycker att våra anställda har varit väldigt flexibla och förstående under denna period. Många arbetar hemma trots att de inte tycker de är så kul för att skydda de medarbetare som måste vara på plats. Vi har stöttat dem genom “jobba-hemma” guider och webinar om stress under corona med BlueCall. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Faiveley Transport: Cheferna supportas genom enskilda- eller gruppsamtal med HR. Vi har även skickat ut en guide i “att leda på distans” med tips på hur man behåller teamkänslan på avdelningen.  BlueCall: Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? Faiveley Transport: Utmaningen är att vi inte kan skydda all personal på samma sätt. Vissa kan jobba hemma medan andra måste vara på plats varje dag. BlueCall: Nämn ditt bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Faiveley Transport: Att vara så flexibel som möjligt tror vi är viktigt. Under denna period som prövar oss alla behöver vi underlätta för våra medarbetare genom enkla lösningar, som kanske inte alltid är helt bekväma men som krävs för att vi ska kunna samarbeta och prestera. Våga även utforska nya lösningar! Och, våga sätt på videokameran under möten. Det bidrar till gemenskapen!
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjälte på Hero Gaming: Karin Fahl Hallberg

BlueCall: Hur har ert HR team förändrat sitt arbete för att hantera Corona-krisen? Hero Gaming: De senaste två månaderna har varit en intressant och utmanande resa för oss i HR teamet. Som team agerade vi mycket snabbt. När pandemin drabbade Europa började vi omedelbart agera utifrån de råd som gavs av hälsomyndigheterna. Den 12 mars beslutade vi att låta alla arbeta på distans och inom 24 timmar var det sagt och gjort! Vi i HR teamet ändrade snabbt vårt eget tänkesätt till “Allt kan göras på avstånd”, eftersom att vi som team behövde implementera detta tankesätt i resten av organisationen. Vi stod inför helt andra utmaningar än vi gjorde innan Covid-19. Vi vill se till att människors välbefinnande tas hand om, och att team och projekt hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt. Konstant kommunikation och öppenhet gentemot våra anställda har varit avgörande under hela processen. Det har varit utmanande, men lärorikt, mycket positivt har kommit ut ur denna erfarenhet. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Hero Gaming: Några har påverkats mer än andra. De som arbetar hemifrån och har barn hemma hos sig har haft det svårt, men de är inte de enda. Det har även varit svårt för anställda som behöver ta hand om anhöriga som är sårbara, de som själva är utsatta, de som bor själva och är ensamma samt de extroverta som strävar efter social interaktion. De anställdas välbefinnande och mentala hälsa har blivit en högsta prioritet för oss under dessa svåra tider, och mycket arbete görs i detta avseende. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Hero Gaming: Våra chefer har gjort ett fantastiskt jobb med att få distansarbetet att fungera bra. Vi har genomfört två undersökningar internt för att få feedback från våra anställda och för att förstå deras egna personliga upplevelse. Detta delades med cheferna så att de fick tips redan från början, både ur ett ledarskapsperspektiv, men också om hur man känner igen tecken på mental ohälsa hos individer när de arbetar på distans. Vi skapade även ett ledarskapsprogram på distans för att coacha chefer och ge dem verktyg för att leda sina team på bästa sätt i denna tid. På båda våra kontor, på Malta och i Sverige, erbjuder vi våra anställda stöd för att söka terapi om de själva har det kämpigt, det har varit ett bra verktyg under hela denna krisen. BlueCall: Nämn dina bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Hero Gaming:
  1. Kommunicera regelbundet med ditt team, särskilt med de mest utsatta, och var transparent.
  2. Skapa en känsla av social tillhörighet genom att organisera distansaktiviteter. Tänk på att allt vi kan göra i varandras närvaro, även kan göras virtuellt!
  3. Fortsätt utforska ny teknik som gör arbetslivet enklare och smidigare. Många har med stort tålamod och engagemang fått lära sig ny teknik. Vi blir hela tiden bättre på att fungera virtuellt vilket även kan gynna oss efter krisen!

Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjälte på Michelin – Thomas Jarl

BlueCall: Hur har du förändrat ditt arbete med HR frågor för att hantera Coronakrisen? Michelin: HR arbetar aktivt med att behålla den personliga kontakten mellan chefer och medarbetare. Virtuella fikastunder och lunchmöten samt walk and talk-möten promotas, likväl som matlagningskurser tillsammans och yoga-sessioner över TEAMS för att försöka göra det så socialt som möjligt i dessa tider. Vi övervakar också den finansiella balansen och försöker balansera med korttidsarbete för de positioner där detta är möjligt. Vi breddar också våra roller till att inte bara innefatta vanligt förekommande arbetsuppgifter. En säljare kanske kan delta mer aktivt i vissa projekt inom marketing eller inköp, för att underlätta där arbetsbelastningen fortfarande är hög, och samtidigt bredda sin kompetens. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Michelin: Jag skulle säga att välmåendet fortfarande är relativt bra trots situationen. Vi har tidigare arbetat mycket med att skapa en flexibel arbetsplats, vilket passar bra in just nu. De flesta av våra positioner går att utföra från hemmet även om de flesta saknar den fysiska kontakten med kollegorna. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Michelin: Vi har främst arbetat med kommunikationen ut till medarbetarna. Vi har också skapat forum där chefer kan dela med sig av sina erfarenheter gällande ledarskap på distans för att hitta lite extra inspiration. Vi har också BlueCall ifall att en medarbetare skulle behöva prata med någon utomstående. BlueCall: Nämn dina bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch! Michelin: Skynda fort, och skynda långsamt. När kriser uppstår behöver HR vara med och ta beslut som verkställs snabbt för att minimera impact för medarbetarna. När det gäller förberedelser för återgången till det vanliga kontorslivet skulle jag rekommendera att skynda långsamt för att kunna garantera medarbetarnas säkerhet. För oss är medarbetarnas säkerhet alltid prioritet ett!
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8