Mental PT – För ökad framgång när människan och affären är i synk

Hur jobbar ni på FCG med att främja era medarbetares fyskiska & psykiska hälsa idag?

Varje dag på många sätt och vis. Medarbetarna ansvarar för sin egen vardag och karriär, och vårt jobb är att skapa förutsättningar för att de ska må bra och känna en balans mellan privat och arbetsliv. Ett område vi fokuserar på är att sätta och tydliggöra förväntningar från oss som arbetsgivare. Om dessa inte är uttalade och medarbetaren sätter egna förväntningar kan det resultera i en för hög förväntansbild på sig själv som blir orimlig eller svår att leva upp till, vilket i sin tur leder till stress och känslor av inte räcka till. För oss på FCG är det viktigt att det finns tid för återhämtning. Vi har bl.a. infört den sk ”4:1-principen”, som även är inskrivet i våra kundavtal ”…för expectation management är A & O i alla relationer”. Principen går, i grova drag, ut på max 4 dagar hos kund och minst 1 dag hemma hos FCG. Att hänga med kollegor, få tid till reflektion och dela info och erfarenheter är oerhört viktigt för vår kultur och för att känna sig som en i FCG-laget.

Varför tycker ni att det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem, och vi ser det som vårt ansvar att hjälpa våra medarbetare att må bra. Vi alla slits åt olika håll i en modern värld, där vår hjärna egentligen är kvar på stenåldern. En människa är så mycket mer än bara en arbetskraft, man är även kompis, mamma, pappa, syster etc. Om vi ger medarbetarna verktyg och upplyser dem om varför man tex blir stressad kan de bli bättre på hemmaplan och man trivs dessutom bättre på jobbet. Trivsel är nummer 1 för oss, det ger en win-win till både oss som arbetsgivare och till medarbetaren.

Varför skulle ni rekommendera BlueCall?

Vi ser BlueCall som en mental PT, där även de som inte väljer att prata med sin chef eller sina vänner kan få ventilera. Det är verkligen något magiskt med att sätta ord på det man känner, när man säger saker högt till någon annan inser man ofta att det inte var så farligt trots allt. Vi rekommenderar alla som vill ta ett helhetsgrepp kring sitt mentala välmående att använda sig av BlueCall. Vi ser det också som positivt att erbjuda ett förebyggande komplement till vård, och få bort hela sjukdomsstämpeln kring att prata om hur man mår och det som händer i livet. För oss på HR har det varit supersmidigt att implementera BlueCall i organisationen, och i stort sett ingen admin har krävts från oss.

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Cecilia Storåkers Hjelmstedt

Vad gör du när du inte känner dig på topp?

Jag vänder mig nog både utåt och inåt. Utåt genom att sätta uppriktiga ord på det som ‘är’ med kloka personer i min omgivning, så att det blir lite mer greppbart, men även genom att ta tag i det som skaver. Men kanske ännu mer inåt, för att hitta den egna styrkan och kärnan. Där kan en lång promenad lösgöra många knutar. Att vistas i naturen överhuvudtaget gör underverk när man har en svacka. (Min familj skulle nog däremot säga att jag tar en kopp te baserat på märkliga örter alternativt en dubbel espresso som lösningen på allt.)

Varför tror du det är viktigt att prata om hur man mår?

När man sätter ord på det man känner så antar det en greppbar form och blir hanterbart. Det abstrakta blir lite mer konkret. Historiskt sett tror jag att kvinnor har haft dessa verktyg mer tillgängliga än män. Det ständigt pågående samtalet kvinnor emellan är något väldigt starkt och värdefullt tycker jag. Samtidigt är jag lite oroad över att samtalet skall gå förlorat allteftersom nya generationer byter av. Samtalet – som får ta lite tid – människor emellan, ser jag blir alltmer ovanligt och alltmer exklusivt. Detta samtidigt som människor mår allt sämre. Det behöver vi fånga upp.

Vilka tror du är de största utmaningarna för företag och deras medarbetare i framtiden?

Jag tror att det kommer vara just arbetsgivarna som kommer att leda utvecklingen på hälsoområdet när det gäller nya innovativa synsätt där. Dels får de ta ett allt större ansvar för sjukfrånvaro, vård och rehabilitering – och dels är den befintliga vården idag alldeles för trögrörlig och sitter fast i gamla strukturer. De mest framåtlutade arbetsgivarna och dess medarbetare kommer att visa vägen. Det gäller såväl ett preventivt synsätt, d v s att ha verktygen för att hålla medarbetarna friska och välmående istället för att vänta tills det gått överstyr – som ett ökat fokus på s k self care, d v s att medarbetare har verktyg att själv ta större ansvar för att fortsätta må bra och prestera som de önskar.

Varför rekommenderar du BlueCall?

Att prata med en kompetent medmänniska har alltid varit effektivt för att måna om sitt mentala välbefinnande. Med BlueCall så nås fler av denna möjlighet – även de som inte annars detta slags samtal hade varit naturligt för – såsom exempelvis unga vuxna, många män och personer utan dessa nätverk eller de finansiella resurser som kan behövas. Att BlueCall, genom sin smarta plattform, är både lättillgängligt och anonymt gör att alla dessa grupper kan få tillgång till tjänsten på sina villkor. Och merparten säger sig må mycket bättre redan efter ett samtal. Att tjänsten dessutom fokuserar på prevention istället för behandling, d v s prehab istället för rehab, gör att den gör stor skillnad för både individerna som får tillgång till den som för arbetsgivarna som står för kostnaderna.

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Lena Noaksson

Varför är det viktigt att ha en god arbetsmiljö?

Här kommer vi till min egen livsnerv, ”livet är till för att levas, inte överlevas”. Arbete är i dag en livsstil för många av oss, det finns inget tydligt gränssnitt mellan mitt liv på jobbet och mitt liv utanför jobbet, det hänger ihop. Hur vi mår på jobbet påverkar hur vi mår tillsammans med familjen eller andra utanför jobbet och vice versa. Om det ena inte fungerar, så kommer detta påverka även det andra negativt. Jag vill tro att de flesta av oss vill leva och vara lyckliga, hjälpa andra och vara bra medmänniskor, efterlämna något fint och värdefullt efter sig. Det kan vara relationer, goda minnen, stärkta självförtroenden etc och den gamla klyschan ”vi är alla varandras arbetsmiljö” stämmer. Alla vill bli sedda, uppskattade och känna sig behövda. Vår arbetsmiljö på jobbet påverkar inte bara organisationens effektivitet, möjlighet att nå sina mål, det påverkar allas medarbetares uppfattning om hur bra livet är.

Vad tror du är de största utmaningarna för företag framöver?

Fokus har länge legat på organisationers förmåga att förstå sina kunder, att fokusera på kundnyttan. Min övertygelse är att vi måste fokusera på nyttan, dvs både kund och medarbetarnyttan för att nå framgång i våra verksamheter, dessa hänger ihop och är helt beroende av varandra. Organisationer som har medarbetare som verkligen tror på det de gör och som är stolta över sitt arbete kommer leverera högre kundnytta. Företag måste bli än bättre på att förstå att Human Experience är nyckeln till Customer Experience helt oavsett verksamhet.

Hur tror du att man som chef kan jobba för att främja sina medarbetares hälsa på bästa sätt?

Jag är en “energiaddict”! Jag måste omge mig av människor som ger mig energi, vilket de flesta gör. Tillsammans med andra blir jag bättre. Överlag motiveras jag av att få saker att hända, att gå från ord till handling, så jag är Doer på riktigt. Om jag är hängig så hjälper nästan alltid att komma utomhus, jag använder gärna Walk and talks i mina verksamheter, att gå och tänka tillsammans är det bästa som finns. Jag älskar också HUMOR, jag vill ha mer humor ute i arbetslivet så vi alla får skratta mer. Tror på kraften i humor att kunna ta sig an komplexa uppgifter med öppet sinne. Är situationen för ”nödig” har jag kommit på knep för att spexa till det lite. Kanske tar upp en rolig penna att skriva det där lite mindre roliga förhandlingsprotokollet med… Testa, det händer ngt i rummet när humor adderas!

Något att tillägga?

Vi på Doings har identifierat sju grundprinciper för att utveckla en hållbar organisation som möter framtidens behov. Det kallar vi vårt egna LEVA-manifest, dvs vår affärsmodell för att bygga ett framgångsrikt bolag. Dessa är tex  värdera tillit före kontroll, värdera personligt engagemang före dokumenterade kunskaper, men viktigast är ändå vår sjuende: värdera energi och välmående före att uppnå finansiella resultat.  Jag är övertygad om att om vi fokuserar på detta så kommer vi snabbt ha än fler engagerade och lyckliga medarbetare, än mer hållbara organisationer och därmed också framgångsrika.

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Ida B Olsson

Vad gör du när du inte känner dig på topp? Vad motiverar dig?

Just idag var faktiskt en sådan dag! Jag vaknade med alldeles för lite sömntimmar på kontot och jag älskar mina 8 timmar. Så jag ställde mig frågan, vill jag vara en vresbock hela dagen och låta alla som möter mig smittas av negativ energi? Eller vill jag må gött igen? Svaret blir enkelt. Sedan är nästa fråga, vad behöver jag för att må gött? Idag blev det en stor kopp ingefärste, yogamattan och skön musik. Stängde in mig i ett rum och stretchade, twistade, djupandades och sörplade på min kopp. Efter bara några minuter började det vända och efter 20 minuter hade jag vänt min intention för dagen till något bättre. Ibland blir svaret en mysjogg eller promenad i skogen. Jag tror på att bara göra NÅGOT fysiskt gör att vi har lättare att vända en dålig dag till en bra dag. Jag tror inte vi hittar svaret i soffan eller i kakburken. Min motivation är att jag hittat mitt Varför. Jag vet mitt kall i livet och det är att ge mig själv kärlek för att inspirera andra. Först mina viktigaste sedan alla mina följare och fina människor jag träffar genom mitt jobb.

Har du några tips för att må bättre?

Investera i sådant som får ditt hjärta att glittra! Det du mår bra av. Man kan inte alltid studsa runt på rosa moln såklart men man har alltid ett val. Hur vill jag må? Hur kan jag skapa ett mer välmående genom de förutsättningar jag har? Att bara göra något är alltid bättre än inget. Ett välmående skapas. Det kommer inte kastandes på någon som sitter och väntar. Att ge är också att få. Att hjälpa andra, att ge kärlek till de du älskar tror jag gör att vi mår gott! Men att ge för mycket kan ta hela dig. Ge lite till dig, lite till andra, lite till dig och sedan lite till andra… Det tror jag man mår bra av.

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

För om vi bara har erkänt hur vi mår kan vi gå vidare. Att skriva ner det eller säga det högt till någon. Även de dåliga dagarna. Det är helt okej att inte alltid vara på topp. Men det är alltid värt att göra sitt bästa för att ändra på det. Livet går liksom inte i repris och ju mer vi ältar saker desto mer smittar vi hjärnan med negativa tankar som blir fler och fler och tar över. DU är chef över din hjärna och dina tankar!

Har du några egna erfarenheter?

Jag har många många som hör av sig till mig om sitt mående. De flesta mår inte alls bra och behöver vägledning i livet. Ofta mynnar det ut i antingen dåliga erfarenheter och minnen som etsat sig fast och de förlikar sig med den valda sanningen om hur de är. Eller så kan de inte alls sätta fingret på vad det är utan det är bara något som gnager. Lite så var det för mig när jag var yngre. Jag kunde fundera mycket på vem jag var, hur jag skulle vara, hur man borde vara och glömma av att fråga hur jag ville vara. Vad som gjorde mig lycklig. Att lita på magkänslan.

Hur har det hjälpt dig?

Det har hjälpt mig att förstå andra i liknande situationer och kunna bemöta dessa var de är idag. Alla har vi olika bagage som vi bär på. Vi har olika styrkor och svagheter. Vi måste börja där vi står nu. Inte där vi var eller ställa för höga krav på att hoppa över 30 steg.

Tips?

Att aldrig aldrig jämföra dig med någon annan. Bara för att det på sociala medier kan se lätt ut för en person betyder inte det att det måste vara samma för dig. Rikta en stund varje dag inåt. Känn efter var du har ditt ljus. Det du gläds över. Tillåt dig bara och endast att tänka på just det ljuset. Inget annat får komma in där. Om så för 1 minut till en början och sedan successivt öka när det känns skönt att vara där. När den sotiga tanken kommer- byt ut den mot en ljus. Låt den inte ens komma in. Men att INTE tänka funkar inte. Men att byta ut den. Till exempel “Jag kommer aldrig klara att säga det till honom…” Tänk istället “Tänk va skönt det kommer kännas när jag sagt det. Vilket ljus som kommer spridas inom mig när den stenen släppts…”

Varför rekommenderar du BlueCall?

Någon som alltid lyssnar. Du är inte ensam. Du är inte konstig. Du är helt fantastiskt! Ibland spelar hjärnan dig ett spratt och då kan någon som är klok guida dig rätt. Du är chef över din hjärna. Du bestämmer själv över dina tankar! Men ibland tar det mörka över och vissa ord kan leda dig mot ljuset igen. För den sidan är alltid värt att kämpa för!

Något att tillägga?

Att varje dag fokusera på något du har att vara tacksam för. Om än det är att du har en säng att sova i eller att solen går upp eller att du har full funktion i dina 10 fingrar. Skriv ner en sak varje dag i en liten bok. Du får skriva samma sak 100 gånger om du vill. Men en påminnelse om att du alltid har något. Och att det något kan vara ett frö som växer och blir till en blomma som sprider sina blad!

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Camilla Abrahamsson

Vad gör du när du inte känner dig på topp? Vad motiverar dig?

När jag inte är på topp har jag ibland svårt att motivera mig att göra något som faktiskt får mig att må bättre. Men när jag väl övertalar mig själv att ta kontroll över situationen och istället göra något som får mig på bättre tankar så är det (utan inbördes ordning) som gäller: omge mig med djur och framförallt min hund, laga mat, andas frisk luft och vara med dem jag älskar.

Har du några erfarenheter av terapeutiskt stöd?

Jag har alltid haft ett bra självförtroende men en svajig självkänsla. På senaste tiden har mycket av min ångest och nedstämdhet grundat sig i karriär. Jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv och har väldigt svårt för att hantera misslyckanden och motgångar. Under en period grät jag nästan varje kväll, slarvade med maten, hade inget som helst tålamod med någonting och sov extremt lite. Jag orkade inte träffa vänner för jag kände att jag bara drog ned stämningen och stängde det mesta inom mig. Efter en tid började jag få panikångestattacker på jobbet och blev till slut sjukskriven. Det var både en tuff & positiv period eftersom jag valde att ta tag i mig själv, fokusera på rätt saker i livet och det som gör mig lycklig, inte vad jag tror att andra förväntar sig av mig.

De förväntningar jag tror att andra har på mig själv är nog min största rädsla. Jag uppfattas (för det mesta) som en positiv och driven person med massor av energi. Jag är rädd för att göra andra besvikna, särskilt mina vänner som alltid har sett mig som en glädjespridare i alla lägen. Jag är nog helt enkelt väldigt rädd för att låta min negativa energi gå ut över andra. 

Jag är även otroligt känslostyrd, har svårt för att bli ifrågasatt och när jag inte känner mig förstådd till 100% tar jag ibland fel beslut och väljer istället att undvika att prata om hur jag faktiskt mår. Jag tror att det är viktigt att våga lyssna på andras råd och erfarenheter. Det finns så mycket du kan lära dig, både genom att prata med någon du känner väl men också människor du aldrig tidigare träffat. Även om det känns svårt i stunden – släpp ut allt: gråt, skratta, skrik eller vad du nu vill göra. Du är inte starkare ensam och kommer må så mycket bättre bara när du fått ur dig det du håller inom dig. 

Har du några tips för att må bättre?

Bara på några månader har jag växt enormt mycket i min personliga utveckling genom att acceptera mig själv, vad jag vill med mitt liv och att det får ta den tid det tar innan jag hittar rätt och känner mig tillfreds. Efter lite tips och övertalning har jag börjat träffa en terapeut vilket jag absolut skulle säga att alla borde göra. Att få hjälp att reda ut sina känslor, och få verktyg som kanske inte gör allt bättre på en dag men absolut i längden är så nyttigt. Våga be om hjälp, även om du känner att problemen är för små eller diffusa. Du behöver kanske bara en skjuts i rätt riktning.

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Genom att hålla alla problem och negativa tankar inom dig växer sig saker och ting sig större än vad de egentligen är. Prata prata prata, det finns ingen anledning att ensam sitta och älta saker och ting. 

Varför rekommenderar du BlueCall?

I första hand ringer du säkert någon av dina bästa vänner eller en familjemedlem om du mår dåligt eller känner dig nedstämd. De är såklart världens bästa stöd och vill alltid ditt bästa. Men att prata med någon som inte har någon aning om vem du är, som tar sig tiden att lyssna på vad du går igenom just nu är så skönt och befriande. Det finns inga problem som är för stora eller för små. Du mår som du mår, dina känslor är dina och jämför dig aldrig med andra. Tro på dig själv och gå din egen väg!

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Michaela Hamilton

Vad gör du när du inte känner dig på topp? Vad motiverar dig?

Jag känner rätt ofta att något skaver i mig. Ångest, oro eller sorg. På något sätt är jag ändå rätt lugn i det, jag försöker att stanna kvar i känslan under en koncentrerad tid för att sen tvinga mig själv att släppa det genom att göra något som gör mig lugn eller glad. Min motivation är att få leva ett liv som ger mig så lite oro som möjligt på samtliga plan. Då tänker jag att vissa saker måste man stå ut med för att komma dit och då blir det mindre svårt.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Att tillåta sig själv att känna. Att tillåta sig själv att gå vidare, och att tänka på att man måste respektera sin tid man har genom att ta itu med saker för att inte konstant må dåligt. Efter att jag förlorade min pappa och lillebror samma sommar insåg jag hur skört livet är och hur viktigt det är att låta sig själv att leva lite.

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Jag gör det superofta i och med podden som ofta okommenterat går ut på att nysta i olika känslor och scenarion som är lika för oss alla. Det är humant att må dåligt, lika humant som att må bra. Vi måste våga krossa det sociala stigmat kring diskussioner om mental hälsa och jag använder gladeligen mig själv som redskap i det. Det har hjälpt mig oerhört att våga börja stå för hur jag mår, vare sig det är bra eller dåligt.

Varför rekommenderar du BlueCall?

För många är det ett stort steg att söka hjälp, förebyggande eller akut. Det tar dessutom mer än ofta lång tid innan man får hjälpen man bett om och det är även väldigt kostsamt. Därför rekommenderar jag starkt att använda BlueCall som är såväl snabbt som rimligt prissatt.

Continue Reading No Comments

Henrik Smolak rekommenderar mindfulness för att förebygga stress

Fredagsintervju med Henric Smolak

Vad gör du när du inte känner dig på topp? Vad motiverar dig?

Jag har alltid varit en väldigt energisk och energifylld person som har fått uppleva de negativa sidorna med stress. På senare år har jag lärt mig hantera stress bättre och acceptera att man inte alltid kan må bra. Att hela tiden ha mål som driver mig framåt både privat och proffesionellt är något som motiverar mig i perioder när jag inte mår på topp. Att kunna fortsätta sträva framåt i alla lägen och acceptera att man mår dåligt.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre och motverka stress?

Sen jag släppte ett avsnitt om Mindfulness, har jag kört 3-5 min övningar via appen Headspace dagligen. Efter 1 månad kan jag säga att det har hjälp mig otroligt mycket och jag sover bättre och känner mig lugnare och mer avslappnad. När jag känner mig stressad kör jag direkt 3 min och så blir jag genast lugnare och mår bättre. Mindfulness är inget hokus pokus utan bara konsten att lära sig att slappna av och fokusera. Alla borde utöva och träna på detta i dagens hektiska och distraherande samhälle.

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Första steget i alla lägen när man mår dåligt är att börja prata med någon. Vi människor är flockdjur och behöver kunna öppna oss och dela våra tankar och känslor med andra människor. Tyvärr är detta inte det normala fallet idag. Det har blivit tabu att må psykiskt dåligt trots att i princip alla människor mår dåligt någon gång då och då. Genom att du vågar tala om för någon att du inte mår bra så kommer garanterat responsen bli detsamma. Det är okej att inte svara ” jag mår bra” när någon frågar hur man mår. Det är så vi tar bort tabun, när vi börjar våga kommunicera med varandra.

Varför rekommenderar du BlueCall?

Jag tror mycket på att psykisk ohälsa och vård generellt måste börja behandlas proaktivt istället för reaktivt när man redan är sjuk. BlueCall är en fantastisk applikation som gör just detta och kan hjälpa människor i nöd, innan, under tiden och efter man känner sig nedstämd och mår psykiskt dåligt. Det jag älskar med BlueCall är att man kan ringa in om småsaker som när man behöver bli peppad inför en presentation men också vid större problem. Psykisk ohälsa är svårdefinierat och det är inte alltid så lätt att veta var man ska ringa eller vem man ska kontakta. Med BlueCall tror och hoppas jag vi kan hjälpa de miljontals människor som behöver hjälp och mår dåligt, vilket är mer normalt och vanligt än vad vi tror. Lyssna på Henriks podcast här!

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju Helena Schiller

Vad gör du när du inte känner dig på topp?

När jag känner mig trött och lite stressad så tycker jag att det hjälper att gå ut en långpromenad med hundarna eller åka till stallet. Att röra på sig, att bara få umgås med djuren ett tag och att dessutom få vara i naturen är otroligt lugnande och ger mig optimal återhämtning. Men om någonting tynger mig är ett samtal med en härlig förstående vän eller en familjemedlem oslagbart.

Vad motiverar dig?

Jag motiveras av att verka för att människor i min närhet ska må bra. Att mina barn ska växa upp och bli tillräckligt starka för att klara av livets alla utmaningar. Men jag motiveras också av att jag genom mitt arbete förhoppningsvis kommer kunna bidra till ett friskare samhälle där människor lyckas hantera svårigheterna i livet innan det går för långt.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Umgås med familj och vänner, rör på dig, gör en fysisk aktivitet du tycker om, läs böcker, pausa ifrån sociala medier och annat onödigt som (ofta utan att du tänker på det) kan göra dig stressad eller nedstämd och som dessutom tar massa viktig tid ifrån dig. Lägg undan telefon och dator och ta in nuet då och då. Stanna upp och njut av en vacker solnedgång eller en god måltid. Du behöver inte ta en bild av stunden och förmedla den till alla dina vänner. Men framför allt! Se till att du får den viktiga återhämtning du behöver – prioritera inte bort sömnen.

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Att hålla inne med att man mår dåligt kan vara förödande eftersom den trygghet och det stöd människor i ens omgivning kan bidra med är det bästa vi har. Dessutom kan andra i ens omgivning då också förhålla sig till dig på ett annat sätt: de kanske inte ställer lika höga krav eller till och med avlastar dig med saker som kan underlätta din tillvaro. Att bara vända sig inåt och lyssna till sin inre röst är oftast ingen bra idé när man mår dåligt. En stressad och nedstämd hjärna tänker irrationellt och inte helt sällan i termer av katastrof. Man blir väldigt bra på att oroa sig eller älta över saker och ting och problemlösning blir näst intill omöjligt.

Har du några erfarenheter?

Jag hade en väldigt bra och öppen kontakt med min chef på universitetet. Han var också väldigt förstående och sa ibland åt mig att vara aktsam så jag inte körde på för hårt.

Hur har det hjälpt dig?

Det har hjälpt mig mycket eftersom jag har tendens att vilja göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt – och helst så perfekt som möjligt. Min chef lärde mig förstå att det kan funka lika bra även med lite lägre krav på sig själv – och att det framför allt funkar bättre i längden.

Har du några tips?

Lär dig prioritera och sätta gränser. Vi lever i ett gränslöst samhälle där det inte är så tydligt längre när vi faktiskt ska arbeta och när vi ska vila. Förr i tiden gick man hem från arbetet och gjorde någonting annat ett tag. Med dagens teknik kan vi jobba var vi vill och när vi vill. Lyssna på kroppens varningssignaler innan det går för långt. Och lyssna på människor runt omkring dig om de verkar oroliga för hur du mår egentligen.

Varför rekommenderar du BlueCall?

BlueCall kan vara det samtal som gör att du ser saker med nya ögon, att du fokuserar på rätt saker och orkar ta tag i det som tynger dig. Ibland finns det ingen naturlig person i din närhet som helt objektivt kan se saker utifrån. Med BlueCall är du dessutom anonym, vilket gör att ingen där kan ha några förutfattade meningar om dig. Du får hjälp av en person som utifrån sin gedigna kunskap och baserat på det du berättar kan ge svaren på dina frågor och ledsaga dig framåt i livet.   Foto: Niklas Björling

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Pål Olsson

Varför är det viktigt att ha en god arbetsmiljö?

Att ha en god arbetsmiljö är en framgångsfaktor för ett bolag. Den psykosociala arbetsmiljön kommer ur den företagskultur som bolaget har. Då vi ser att värderingsstyrda organisationer är de företag som har störst framgång gällande lönsamhet och tillväxt, så förstår man att arbetsmiljön är en viktig fråga. Därmed borde arbetsmiljöfrågan ha en högre status inom näringslivet, och de tror jag också den får, i och med att fler och fler företag förstår att de bör fokusera på hållbart arbetsliv, inkluderande arbetsplatser och ett ledarskap som är tydligt förankrat i företagets kultur. Om man vänder på perspektivet, så får man inte en bättre arbetsmiljö, än vad företaget, ledarna och dess kultur ger förutsättningar för.

För mig är en god arbetsmiljö:

  • En inkluderande organisation – att alla kan och tillåts bidra med sina kompetenser och erfarenheter
  • Att de finns en tydlighet i vad företaget vill och hur medarbetare kan bidra till resultatet
  • Att man stöttar varandra, både på individnivå och mellan avdelningar och grupper, stort som smått
  • Att skratt på arbetsplatsen gör dagen ännu roligare!

Vad tror du är de största utmaningarna för företag framöver?

En av de stora utmaningarna som jag har fångat upp från många företag är; Hur håller man motivationen uppe hos medarbetare? De går snabbare och snabbare i både arbetslivet och livet i stort. Hur kan vi och orkar vi då vara motiverade hela tiden?  Motivation kommer ju från medarbetaren själv, men såklart kan företaget och ledarna agera på ett sätt så att motivationen stärks alternativt försvagas.

Hur kan man som chef jobba för att främja sina medarbetares hälsa på bästa sätt?

För att vara en ledare som fångar upp signaler om begynnande ohälsa och även vara en person som medarbetare vill berätta för om hur de mår, tror jag, att man som ledare måste visa sig mänsklig. Att som ledare också dela med sig om varför man kanske känner sig pressad, har en sjuk förälder som i sin tur skapar oro och så vidare. För om man som ledare inte öppnar upp för dialog om dessa områden kommer man inte heller få någon information, förrän det är försent. Det är ledaren som är den viktigaste personen för att medarbetare ska behålla hälsan, i och med att hen kan agera proaktivt och även visa att det är OK att prata om hur man mår. Dock bör chefen inte vara det enda stödet på ett individuellt plan. Ledare är ledare och de kan inte lösa alla frågor. Sedan anser jag ofta att chefer/ledare har ett svagt individuellt stöd själva i sin roll. Som chef behöver man ha många bollplank. Andra chefskollegor till exempel kan vara bra, men det är inte alltid tillräckligt.

Vad motiverar dig i arbetet och hur gör du när du inte känner dig på topp?

Jag motiveras i mitt arbetsliv med att få göra nya saker, arbeta tillsammans med kollegor och såklart sträva efter att bli bättre, i stort som smått. Om jag inte känner mig på topp så försöker jag ta reda på och känna efter VAD det är som känns eller är fel. Oftast finns svaret inom mig, och i processen till svaret, så kanske jag har fått springa en extra träningsrunda, eller gått en lång promenad i skogen med min fru och samtalat. Samtalet anser jag är viktigt för att komma till insikt.  

Continue Reading No Comments

Fredagsintervju med Philip Otter

Vad gör du när du inte känner dig på topp?

När jag inte mår på topp bollar jag gärna mina tankar med någon, oftast en nära vän. Jag har på senare år byggt upp en vänskapskrets som jag litar på och kan prata med. Annars försöker jag aktivera mig, gå ut i naturen med min hund eller träna. Jag har även min flickvän, vi lyfter, peppar och stöttar varandra väldigt mycket. Utöver det gör jag en andningsövning ungefär 1-3 gånger i veckan som funkar lite som meditation. Den hjälper mig att hitta energi och släppa negativa tankar.

Vad motiverar dig?

Jag motiveras av att hela tiden lära mig nya saker och utvecklas. Förr handlade det mer om status, framgång och pengar men idag är det på en annan nivå. I Facebook-gruppen Broaching motiveras jag av att se andra peppa varandra och dela med sig. På kontoret och i min arbetsroll motiveras jag av att skapa ett bra team. Ett gäng personer som vågar sätta ego och prestige åt sidan och istället fokusera på hur vi blir bättre som individer för att kunna leverera värde till våra kunder. Det motiverar mig att kunna skapa en miljö på arbetsplatsen där alla vill komma tidigt till kontoret, gör en high-five och är taggade på dagen.

Vilka är dina erfarenheter av att må dåligt?

Jag hade för några år sen ett liv som kanske såg grymt ut på pappret. Jag hade allt det som skulle göra mig lycklig; fett lönekuvert, lägenhet i Vasastan och ett stort bröllop på gång. Allt var perfekt. Men hur mådde jag egentligen? Allt det jag trodde skulle ge mig lycka gav mig bara stora utgifter. Det väckte en massa tankar om hur jag egentligen ville leva mitt liv. Jag blev destruktiv, stängde ute nära och kära och tappade bort mig själv helt. Till sist drog jag i handbromsen! Jag skulle inte gifta mig. Jag skulle sälja lägenheten, bryta dåliga vanor, men framförallt följa mitt hjärta.

Hur har det hjälpt dig?

Att i vuxen ålder ta en paus, för att resa iväg själv, i några månader är det absolut bästa jag gjort. Jag utforskade nya länder, började förstå mig själv och träffade nya vänner. Tre år senare förstår jag nu vad som är viktigt i livet och vad jag blir lycklig av.

Vilka är dina bästa tips till att må bättre?

Prata med någon, antingen inom din vänskapskrets eller utanför. Var inte rädd för att be om hjälp och använd verktyg som redan finns, som BlueCall. Följ ditt hjärta och försök att strunta i vad andra tycker eller förväntar sig av dig. Om du till exempel inte trivs på ditt jobb – byt! Gör det du mår bra av. Ett annat tips är att ta en paus från omgivningen ibland. Jag brukar lägga min mobil i hallen på ljudlös på kvällarna för att koppla bort en stund.

Varför är det viktigt att prata om hur man mår?

Det är superviktigt att prata om hur man mår. Under flera år sökte jag inte direkt efter någon att prata med och höll inne på mycket vilket gjorde att jag mådde väldigt dåligt. Jag tror också vi måste hjälpas åt att ta bort tabun kring att prata om känslor. Vi män är speciellt dåliga på detta och det är därför vi har startat Broaching- Coach a Bro. Genom att bygga upp en bred och hjälpsam “broachingkultur” kan vi dels dra nytta av, men också hitta tröst och igenkänning i varandras livserfarenheter. Våga be varandra om hjälp och lägga macho-masken åt sidan. På så sätt skulle vi män på lång sikt tillsammans kunna hjälpas åt att bygga upp en ny modern mansroll som passar den nya världen!

Varför rekommenderar du BlueCall?

Det är lättillgängligt om man behöver chatta eller prata med någon. Det tar ner barriären och är ett lättare och billigare sätt att få hjälp i första hand än en psykolog. Det är också en bra tjänst för företag som vill kunna erbjuda samtal på ett enkelt sätt för sina anställda. Det är anonymt och ett fantastiskt sätt för personer som behöver någon utanför sin vänskapskrets att prata med.

Något att tillägga?

Våga berätta hur du mår, följ ditt hjärta och strunta i vad andra tycker.

Continue Reading No Comments

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8