Borg Owilli ger medarbetarna verktyg för att hantera byråbranschens utmaningar

“Det viktigaste för oss är att skapa ett arbetsklimat där man är trygg i att det finns stöd att tillgå vid behov, och att man känner att företaget bryr sig, på riktigt. Vi tror på att sänka trösklarna till att jobba proaktivt med sin personliga utveckling och hälsa. Man tjänar mycket på att börja ”i tid” och skaffa sig verktyg för att hantera stress, förändringar eller andra jobbiga känslor och situationer i såväl privat- som arbetslivet.” Säger Julia Goossens. 

Caroline Rödén, VD på BlueCall välkomnar samarbetet med Borg Owilli och menar att detta är extra viktigt nu under pandemin när vi behövt anpassa oss efter nya sätt att jobba. 

“Det är glädjande att en av de mest snabbväxande och nytänkande byråerna även visar vägen i branschen genom att prioritera sina medarbetares välmående. Utmaningarna i samhället kring stress och psykisk ohälsa har ökat det senaste året och det är inte lätt att som chef förstå hur medarbetarna mår innerst inne, man vill inte berätta allt för sin chef. Att erbjuda sina medarbetare stöd i form av personlig coaching samt digitala verktyg kommer att gynna både företaget och individerna.”

Julia Goossens upplever att utmaningen i media- och kommunikationsbranschen är att det generellt är en bransch med snabbt tempo och högt ställda leveranskrav. 

“I de flesta fall är branschens tempo och krav mycket utvecklande rent kompetensmässigt, men alla mår bra av att få vägledning i hur man hanterar den här typen av prestationskrav på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.” 

Julia fortsätter avslutningsvis: “Bluecall erbjuder en lättillgänglig och smart lösning i sin app där tröskeln för att söka stöd och vägledning sänks, även för individer som kanske inte hade sökt hjälp i den klassiska ”terapeut-stolen”. Efter att ha undersökt möjliga samarbetspartners kunde vi snabbt konstatera att BlueCall var det bästa alternativet för oss. Vi gillar att fokus ligger på att arbeta proaktivt med den mentala hälsan.”

Continue Reading

SSP offer support for their employees through BlueCall!

“The importance of mental well-being has risen in SSP alongside physical well-being. We see our employees as holistic individuals without distinguishing between well-being at work and well-being at leisure. Our number one goal is to take care of the safety and health of our employees.” Says Anne Immonen, Director Ops and HR at SSP Finland.  Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, continues: “Our employees are performing extraordinarily and we want to show our appreciation and caring by offering support and methods to prevent and handle stress, anxiety, changes in sleep or eating patterns, fear and worry about our own health and the health of our loved ones. We know that employee wellbeing is linked to employee engagement and productivity.”  The current crisis in the world has led to an overall increase in mental health issues. For SSP, it is a given to provide their employees with tools to handle the situation and their well-being. “Times are hard and we all feel it. People around the world are facing increasing mental health issues during the COVID-19 pandemic. While we can’t control the ongoing pandemic or other forces of change, we can control how we respond and position ourselves to survive and even thrive in challenging times.” States Pia Axelsson. Anne Immonen agrees: “The flood of news, rapidly changing circumstances and concerns for your own and others well-being are straining mentally. Our employees at cafes and restaurants meet many people every day and those encounters make you think about your own health.” Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is happy to welcome SSP to BlueCall: “It is great to see a global company like SSP take responsibility for their employees mental health in these uncertain times. BlueCall’s digital tools help employees improve their mental health by being preventative, accessible and modern.” “As the digital age progresses, we feel that BlueCall is the perfect complement to our traditional occupational health care. With BlueCall we can prevent mental illness and sickness at an early stage and improve daily mental well-being and engagement. We appreciate that BlueCall is so easy to access anywhere, anytime and that all employees can use the service for both private and work-related situations. With easy access we want to make it easy to ask for help!” Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, concludes. 

Continue Reading

Academic Work: Det är en självklarhet att erbjuda medarbetarna proaktivt stöd

“Många av våra medarbetare är unga och högpresterande, de flesta är nya i arbetslivet och det kan vara utmanande. BlueCall ger våra medarbetare möjlighet att få stöd eller coachning i dessa utmaningar. På det viset kompletterar BlueCall vår företagshälsovård, genom att i ett tidigt skede stötta medarbetare och fånga upp mörkertalet, så att det inte går så långt som till psykisk ohälsa eller sjukfrånvaro.” Säger Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work.   Caroline Rödén, VD på BlueCall instämmer: “Att få prata med någon om vardagliga utmaningar gör stor skillnad för välmåendet och kan faktiskt förebygga sjuknärvaro och sjukfrånvaro. I och med att BlueCall är digitalt, anonymt och lättillgängligt sänker vi trösklarna för att söka hjälp i tid. Våra mätningar har visat att hela 80% inte hade sökt hjälp alls om de inte fått tillgång till BlueCall, då har de flesta av våra kunder även en företagshälsovård. Detta betyder att vi faktiskt fångar upp ett stort mörkertal.”  Behovet av samtalsstöd har under den rådande pandemin ökat drastiskt. Generellt har samtalen till BlueCall ökat med hela 76%. Academic Work som länge har jobbat tillsammans med BlueCall tycker att det är en självklarhet att erbjuda sina medarbetare proaktivt stöd, inte minst i tider som dessa.  “Covid-19-pandemin har påverkat oss alla i samhället, men på olika sätt, vi kan dock se att det övergripande välbefinnandet har påverkats för samtliga. För oss är det en självklarhet att tillgodose våra medarbetare med de bästa förutsättningarna för att ta sig igenom dessa tider av osäkerhet och oro. BlueCall hjälper oss med precis det, att ge både chefer och medarbetare verktyg för att kunna hantera situationen och öka sitt välbefinnande.” Avslutar Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work. 

Continue Reading

Lush och BlueCall tacklar branschutmaning: ökande psykisk ohälsa

“Vi ser en utbredd ökning av psykisk ohälsa i samhället, något som vi som arbetsgivare ser mycket allvarligt på. För att kunna hantera dessa utmaningar måste vi som arbetsgivare vara proaktiva och fånga upp signaler i god tid.” Säger John Ramberg, CFO på Lush.   Många av deras medarbetarna är unga och har Lush som sin första arbetsgivare.  John fortsätter: “En stor utmaning i branschen är att möta den ökande graden av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos unga människor. De möjligheter som vi ser är att arbeta förebyggande med dessa frågor för kunna fånga upp, utveckla och ta tillvara på dessa människors fulla potential.”  Caroline Rödén, VD på BlueCall, instämmer helt: “Vi är väldigt glada över samarbetet med Lush! Under hösten har BlueCall påbörjat samarbeten med flera retailbolag. Att erbjuda sina medarbetare samtalsstöd och verktyg för att träna sin psykologiska hälsokompetens ger märkbara resultat på både välmående och produktivitet. Här har vi dessutom en yngre målgrupp som redan är vana vid att använda sin smartphone till olika ärenden.”  “Blue Call erbjuder en unik, prisvärd och mycket spännande tjänst. Vi har fått ett genuint och varmt intryck av samtliga som vi varit i kontakt med på BlueCall. Vi tror att detta kommer bidra till ett långsiktigt och fint samarbete. Vi vill göra smarta investeringar i vår personal, som både gynnar deras och företagets utveckling.” Avslutar John Ramberg, CFO på Lush.

Continue Reading

Öka medarbetarnas motivation och välmående under julhandeln

Samtidigt är det svårare än någonsin för arbetsgivare att navigera och ge rätt stöd till sina medarbetare. Idag präglas omgivningen av ändrade konsumentbeteenden, höga krav och bristande resurser. Med pandemins restriktioner är prognosen för utfallet av årets julhandel mycket osäker. Allt talar för att handlare måste blir mer lyhörda och anpassa sig till den rådande situationens riktlinjer för att kunna fortsätta vara verksamma på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt fortsätter coronapandemin att ge detaljhandeln en extra skjuts på grund av att mindre pengar spenderas på resor, restaurangbesök och kulturevenemang. Trots stor osäkerhet finns det därför hopp om ett scenario för god tillväxt för detaljhandeln under julen.

Ett hoppfullt scenario

Smidiga butiksbesök och säkra leveranslösningar tros bli nyckeln till framgång för butikerna. De nya förutsättningarna sätter hård press på handlare och anställda på obestämd tid. Risken finns att dagens många och långa påfrestningar genererar ohälsa som efter en tid blir en naturlig del av företagskulturen. Ökade organisatoriska och sociala utmaningar i arbetsmiljön medför risker för försämrad arbetsprestation och kan allt oftare leda till jobbrelaterad ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverket kostar det företag cirka 400 000 kronor per medarbetare. Därför är det viktigt att som arbetsgivare se organisatoriska mönster och våga bryta ohälsosamma trender i god tid. Rent praktiskt innebär det att använda sig av de proaktiva metoder och medel som finns för att förbättra den psykiska hälsan.

Öka motivation och välmående på företaget

På BlueCall hjälper vi medarbetare och chefer att arbeta proaktivt för att skapa hållbara förutsättningar, minska sjukfrånvaro och därmed generera högre lönsamhet. I BlueCalls digitala verktygslåda finns coaching och stöd, utbildningar och övningar, samt effektmätning och expertrådgivning. Verktygslådan ger alla företag möjlighet att ta del av den kompetens som krävs för att skapa hållbara medarbetare. Under pandemin har våra resurser nyttjats mer än någonsin och antalet samtal per månad ökade med i genomsnitt 76% från mars till augusti, jämfört med siffror från januari och februari i år. Allt pekar en fortsatt ökning av samtal under jul, med anledning av att fler medarbetare inom detaljhandeln upplever ökad stress. Därför blir det proaktiva arbetet allt viktigare och med pandemins restriktioner och nya förutsättningar ser allt fler företag värdet av att arbeta förebyggande för ökad mental hälsa. Att arbeta för hållbara medarbetare skapar mervärde för företaget, både under pandemin och i framtiden. Vill du som HR-chef eller personalansvarig veta mer om verktyg för ökat välmående bland anställda, högre arbetsprestation och främjad hälsa? Boka ett möte med oss via Calendly så berättar vi mer.

Kundcase

Här kan du läsa intervjuer med andra HR-ansvariga inom detaljhandeln om varför motivation och välmående spelar en allt viktigare roll för medarbetarnas hälsa och varför de har valt att arbeta tillsammans med oss på Bluecall. https://www.bluecallapp.com/rituals-create-employee-wellbeing/ https://www.bluecallapp.com/kicksbluecall/

Continue Reading

Välmående en av fem fokuspunkter hos Parapix

Vi tror starkt på att kunna erbjuda alla hos oss de tjänster som BlueCall tillhandahåller. Det är ganska enkelt egentligen: mår man bra, då presterar man bra. Vi värnar mycket om vårt välmående, och det kan finnas många faktorer som bidrar till att man är i behov av ett externt samtalsstöd, såväl situationer som uppkommer på arbetsplatsen eller utanför jobbet, säger bolagets vd, Karl Blom.
Vi är glada att kunna bredda på vår kundkrets inom kreativa yrkesområden då vi ser att nyttan av vår tjänst är stor för dessa medarbetare. Den kreativa förmågan och välmående är direkt korrelerade, och för att verkligen ta vara på den otroliga talang som finns, och boosta denna, är vägledande samtal något vi ser verkligen fungerar, säger Caroline Rödén, vd på BlueCall.
Parapix har på ganska kort tid vuxit från sju anställda till 17. När bolag är under tillväxt säger forskningen att det är viktigt att vara lyhörd kring medarbetarnas välmående och hur de hanterar och påverkas av de förändringar som tillväxt medför.
Vi är ödmjuka inför att tillväxt och förändring kan innebära konsekvenser såsom stress och osäkerhetsfaktorer för medarbetarna. Dessutom lever vi i ett klimat med osäkra omvärldsfaktorer såsom virusspridning och andra stökigheter. Det medför att det med största sannolikhet kan finnas ett rätt stort intresse för många av oss att få ett professionellt samtalsstöd, säger Karl Blom.

Continue Reading

Ta kontroll över din oro för Coronaviruset

 
  1. TA KONTROLL ÖVER DIN ORO Ångest och oro är kroppens och hjärnans larmsystem som får oss att agera. Det är bra så länge inte oron sticker iväg så att du ägnar dig åt beteenden som inte är hjälpsamma för dig. Ett sätt för att skapa balans kan vara att t.ex endast söka på nyheter om Corona 30 min varje dag.
  2. AVBRYT ORO & ÄLTANDE Om oron och ältandet inte leder någon vart är det dags att sätta stopp för det. Testa t.ex tvåminutersregeln. Om du har lagt två minuter på att fundera över Corona så kan du fråga dig själv om du har kommit till någon ny insikt eller löst ett problem. Om svaret är nej är oron helt onödig för dig. Då är det dags att bryta ältandet genom att göra någon annan typ av aktivitet, t.ex ta en promenad, lyssna på musik eller prata med en vän.
  3. FÅ HJÄLP ATT SORTERA DINA TANKAR Ibland kan det vara svårt att bryta tankemönster själv, speciellt om man varit i dem en längre period. Forskning visar att det är mycket effektivt att sätta ord på sina känslor. Det gör det lättare för dig att reglera din oro eller rädsla. Då kan det vara skönt att få prata med någon professionell som hjälper dig hantera oron och skapa en acceptans för situationen.
Genom dina arbetsgivare har du tillgång till kostnadsfria och anonyma samtal med samtalsterapeuter via BlueCall-appen. Du får alltid en tid inom 24 timmar. Ladda ner appen så hjälper vi dig.  Om du inte fått tillgång till tjänsten via din arbetsgivare kan du hitta appen via Appstore eller Google Play och sedan guidar vi dig hur du går tillväga. Vi hejar på dig!

Continue Reading

Avanzera och BlueCall i nytt partnerskap för att öka hållbarheten hos medarbetarna

“Hållbarhet är en viktig och prioriterad fråga hos oss på Avanzera. Genom att arbeta nära våra konsulter har vi stor insikt i hur deras vardag ser ut. Många människor i dagens samhälle upplever att det är tufft att prestera på topp när det blir för mycket i både privatlivet och arbetslivet. Här vill vi som arbetsgivare säkerställa att vi kan stötta dem på bästa sätt”. Säger Pernilla Molin, HR chef och medgrundare på Avanzera.

Tillsammans kommer bolagen utföra effektmätningar för att få insikt i förflyttningen i välmående, både hos medarbetare och organisation. Den gemensamma målsättningen är att öka välmåendet och säkerställa att medarbetarna rustas inför livets utmaningar.

“Vi tycker det är väldigt positivt att kunna erbjuda samtal med BlueCalls terapeuter som komplement till företagshälsovården. Genom att tjänsten är anonym och lätt att använda kan vi få flera medarbetare att vilja och våga nyttja den.” Fortsätter Pernilla Molin.

“Vi vill uppmuntra alla att se fördelarna i att få vägledning och pepp i vardagen. Ofta är det enklare att klara av livet när man får lite stöttning på vägen. Många är vana att använda mobilen som ett dagligt verktyg, varför det blir naturligt för dem att även prata med en terapeut via mobilen”. Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall.

Continue Reading

ICA Försäkring erbjuder samtalsterapeuter till sina kunder vid exempelvis arbetslöshet eller sjukskrivning

ICA Försäkring har under lång tid erbjudit våra kunder en ekonomisk trygghet i samband med exempelvis arbetslöshet eller långtidssjukskrivning via vår låneskyddsförsäkring. Nu adderar vi möjligheten för våra kunder att prata med en samtalsterapeut vid oväntade livsförändringar vilket jag tror kan vara värdefullt för många och bidra till att minska stress och oro, säger Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring.
Att personer upplever stress och oro kopplat till sin ekonomi är inte ovanligt. Att teckna en låneskyddsförsäkring är ett bra sätt att säkerställa att ett oväntat inkomstbortfall inte drabbar privatekonomin i allt för stor utsträckning.
Att jobba förebyggande är väldigt viktigt för oss på ICA Försäkring, dels ur ett företagsperspektiv men naturligtvis även ur ett rent mänskligt perspektiv. Ingen vinner på att skador, olyckor, stress och oro som skulle kunnat förbyggas inte gör det.  Därför känns det väldigt bra för oss på ICA Försäkring att komplettera vårt kunderbjudande med möjligheten att prata med en samtalsterapeut, säger Caroline Farberger, vd ICA Försäkring.
ICA Försäkring och BlueCall har en gemensam grund i innovativa lösningar och entreprenörskap. Genom samarbetet med BlueCall tar ICA Försäkring ytterligare ett steg mot en bättre och enklare vardag för sina försäkringstagare. ICA Försäkringars samarbete med BlueCall blir tillgängligt för låneskyddskundernas med start den 1:a april.
Genom att säkerställa att individer får rätt verktyg för att hantera en stressig vardag och ett utmanande livspussel minskar risken för att stress och oro blir skadlig och sjukskrivning kan förebyggas. Det gynnar individen, ICA Försäkring och samhället i stort kommenterar Caroline Rödén, vd på BlueCall.

Continue Reading

Rituals och BlueCall samarbetar för att skapa ritualer för ökat välmående hos anställda

“Välmående är en av grundpelarna som vi byggt vårt starka varumärke på, och vilket återspeglas även internt där vi arbetar proaktivt med dessa frågor. Via BlueCalls terapeuter får våra medarbetare i Norden en verktygslåda för att kunna skapa sina egna ritualer för ökad balans i vardagen”. Säger Emelie Gyllner, HR manager på Rituals Norden. Målsättningen med samarbetet är att öka engagemang, förebygga ohälsa & konflikter samt öka välmåendet i stort hos alla medarbetare i Norden. “Vi är väldigt glada att Rituals valt oss som partner för ökat välmående. Många av medarbetarna är unga och drivna och är vana att använda mobilen som ett dagligt verktyg för allt, därför är detta en målgrupp som passar oss perfekt. Genom anonymiteten kan vi också sänka trösklarna för att fler proaktivt ska arbeta med sin mentala hälsa.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8