Borg Owilli ger medarbetarna verktyg för att hantera byråbranschens utmaningar

“Det viktigaste för oss är att skapa ett arbetsklimat där man är trygg i att det finns stöd att tillgå vid behov, och att man känner att företaget bryr sig, på riktigt. Vi tror på att sänka trösklarna till att jobba proaktivt med sin personliga utveckling och hälsa. Man tjänar mycket på att börja ”i tid” och skaffa sig verktyg för att hantera stress, förändringar eller andra jobbiga känslor och situationer i såväl privat- som arbetslivet.” Säger Julia Goossens. 

Caroline Rödén, VD på BlueCall välkomnar samarbetet med Borg Owilli och menar att detta är extra viktigt nu under pandemin när vi behövt anpassa oss efter nya sätt att jobba. 

“Det är glädjande att en av de mest snabbväxande och nytänkande byråerna även visar vägen i branschen genom att prioritera sina medarbetares välmående. Utmaningarna i samhället kring stress och psykisk ohälsa har ökat det senaste året och det är inte lätt att som chef förstå hur medarbetarna mår innerst inne, man vill inte berätta allt för sin chef. Att erbjuda sina medarbetare stöd i form av personlig coaching samt digitala verktyg kommer att gynna både företaget och individerna.”

Julia Goossens upplever att utmaningen i media- och kommunikationsbranschen är att det generellt är en bransch med snabbt tempo och högt ställda leveranskrav. 

“I de flesta fall är branschens tempo och krav mycket utvecklande rent kompetensmässigt, men alla mår bra av att få vägledning i hur man hanterar den här typen av prestationskrav på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.” 

Julia fortsätter avslutningsvis: “Bluecall erbjuder en lättillgänglig och smart lösning i sin app där tröskeln för att söka stöd och vägledning sänks, även för individer som kanske inte hade sökt hjälp i den klassiska ”terapeut-stolen”. Efter att ha undersökt möjliga samarbetspartners kunde vi snabbt konstatera att BlueCall var det bästa alternativet för oss. Vi gillar att fokus ligger på att arbeta proaktivt med den mentala hälsan.”

Continue Reading

Caroline Olofsson är en av våra fantastiska terapeuter!

Varför tycker du om att jobba på BlueCall? Jag tycker om att jobba på BlueCall för att jag får prata med människor som befinner sig på så olika platser i livet. Det ger mig lycka att kunna hjälpa en människa som vill nå sina mål eller att kunna hjälpa någon som behöver vägledning i sitt liv.  BlueCall är perfekt för dig som behöver vägledning i sin vardag eller vill bryta ett beteende som du har svårt att ta dig ur på egen hand. Man kan även ringa mig som terapeut bara för att få bubbla ur sig, det kan behövas speciellt nu när vi inte träffar människor på samma sätt som innan. Vad kan du hjälpa våra användare med? Jag hjälper användarna att förbättra sin självkänsla, självförtroende och självkärlek och att hitta strategier och färdigheter i att trygga sig själv. Jag hjälper även användarna att lägga upp en plan framåt, utefter deras mående och livssituation.  Varför är det viktigt att arbeta förebyggande när det kommer till psykisk ohälsa? Det är viktigt att prata om psykiska hälsa precis som vi pratar om fysisk hälsa. Vi behöver ta hand om båda delarna lika mycket. Vi behöver göra vårt psykiska mående till något som är självklart att ta hand om, jag vill att alla ska må bra och leva våra liv som vi önskar och inte begränsas av rädslor och dåligt mående.  Har du något tips på hur man tar sig igenom pandemin och den ändlösa svenska vintern? Skratta, ät D-vitamin, le och meditera. När du arbetar hemma så håll god hygien, ta på dig kläder och gör allt det där som tillhör det vanliga livet, och håll hemmet rent! Socialisera via nätet och FaceTime:a så mycket du kan. Försök att inte tänka på hur det borde vara utan tillåt dig att befinna dig i nuet, öva på acceptans. Håll ut, vi klarar detta! 

Continue Reading

SSP offer support for their employees through BlueCall!

“The importance of mental well-being has risen in SSP alongside physical well-being. We see our employees as holistic individuals without distinguishing between well-being at work and well-being at leisure. Our number one goal is to take care of the safety and health of our employees.” Says Anne Immonen, Director Ops and HR at SSP Finland.  Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, continues: “Our employees are performing extraordinarily and we want to show our appreciation and caring by offering support and methods to prevent and handle stress, anxiety, changes in sleep or eating patterns, fear and worry about our own health and the health of our loved ones. We know that employee wellbeing is linked to employee engagement and productivity.”  The current crisis in the world has led to an overall increase in mental health issues. For SSP, it is a given to provide their employees with tools to handle the situation and their well-being. “Times are hard and we all feel it. People around the world are facing increasing mental health issues during the COVID-19 pandemic. While we can’t control the ongoing pandemic or other forces of change, we can control how we respond and position ourselves to survive and even thrive in challenging times.” States Pia Axelsson. Anne Immonen agrees: “The flood of news, rapidly changing circumstances and concerns for your own and others well-being are straining mentally. Our employees at cafes and restaurants meet many people every day and those encounters make you think about your own health.” Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is happy to welcome SSP to BlueCall: “It is great to see a global company like SSP take responsibility for their employees mental health in these uncertain times. BlueCall’s digital tools help employees improve their mental health by being preventative, accessible and modern.” “As the digital age progresses, we feel that BlueCall is the perfect complement to our traditional occupational health care. With BlueCall we can prevent mental illness and sickness at an early stage and improve daily mental well-being and engagement. We appreciate that BlueCall is so easy to access anywhere, anytime and that all employees can use the service for both private and work-related situations. With easy access we want to make it easy to ask for help!” Pia Axelsson, HR Director at SSP Sweden, concludes. 

Continue Reading

Academic Work: Det är en självklarhet att erbjuda medarbetarna proaktivt stöd

“Många av våra medarbetare är unga och högpresterande, de flesta är nya i arbetslivet och det kan vara utmanande. BlueCall ger våra medarbetare möjlighet att få stöd eller coachning i dessa utmaningar. På det viset kompletterar BlueCall vår företagshälsovård, genom att i ett tidigt skede stötta medarbetare och fånga upp mörkertalet, så att det inte går så långt som till psykisk ohälsa eller sjukfrånvaro.” Säger Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work.   Caroline Rödén, VD på BlueCall instämmer: “Att få prata med någon om vardagliga utmaningar gör stor skillnad för välmåendet och kan faktiskt förebygga sjuknärvaro och sjukfrånvaro. I och med att BlueCall är digitalt, anonymt och lättillgängligt sänker vi trösklarna för att söka hjälp i tid. Våra mätningar har visat att hela 80% inte hade sökt hjälp alls om de inte fått tillgång till BlueCall, då har de flesta av våra kunder även en företagshälsovård. Detta betyder att vi faktiskt fångar upp ett stort mörkertal.”  Behovet av samtalsstöd har under den rådande pandemin ökat drastiskt. Generellt har samtalen till BlueCall ökat med hela 76%. Academic Work som länge har jobbat tillsammans med BlueCall tycker att det är en självklarhet att erbjuda sina medarbetare proaktivt stöd, inte minst i tider som dessa.  “Covid-19-pandemin har påverkat oss alla i samhället, men på olika sätt, vi kan dock se att det övergripande välbefinnandet har påverkats för samtliga. För oss är det en självklarhet att tillgodose våra medarbetare med de bästa förutsättningarna för att ta sig igenom dessa tider av osäkerhet och oro. BlueCall hjälper oss med precis det, att ge både chefer och medarbetare verktyg för att kunna hantera situationen och öka sitt välbefinnande.” Avslutar Jens Nordquist, Head of People & Performance på Academic Work. 

Continue Reading

Lush och BlueCall tacklar branschutmaning: ökande psykisk ohälsa

“Vi ser en utbredd ökning av psykisk ohälsa i samhället, något som vi som arbetsgivare ser mycket allvarligt på. För att kunna hantera dessa utmaningar måste vi som arbetsgivare vara proaktiva och fånga upp signaler i god tid.” Säger John Ramberg, CFO på Lush.   Många av deras medarbetarna är unga och har Lush som sin första arbetsgivare.  John fortsätter: “En stor utmaning i branschen är att möta den ökande graden av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos unga människor. De möjligheter som vi ser är att arbeta förebyggande med dessa frågor för kunna fånga upp, utveckla och ta tillvara på dessa människors fulla potential.”  Caroline Rödén, VD på BlueCall, instämmer helt: “Vi är väldigt glada över samarbetet med Lush! Under hösten har BlueCall påbörjat samarbeten med flera retailbolag. Att erbjuda sina medarbetare samtalsstöd och verktyg för att träna sin psykologiska hälsokompetens ger märkbara resultat på både välmående och produktivitet. Här har vi dessutom en yngre målgrupp som redan är vana vid att använda sin smartphone till olika ärenden.”  “Blue Call erbjuder en unik, prisvärd och mycket spännande tjänst. Vi har fått ett genuint och varmt intryck av samtliga som vi varit i kontakt med på BlueCall. Vi tror att detta kommer bidra till ett långsiktigt och fint samarbete. Vi vill göra smarta investeringar i vår personal, som både gynnar deras och företagets utveckling.” Avslutar John Ramberg, CFO på Lush.

Continue Reading

Rituals and BlueCall create routines to increase employee well-being

In our retail company we have a lot of young, high performing women who work in a busy environment, serving customers and achieving challenging goals every day. As everyone else, our employees sometimes struggle to cope with everyday life issues, such as stress, work-life balance, leadership concerns etc. On top of that we are dealing with the Covid-19 pandemic which of course adds extra mental challenges. The collaboration with BlueCall is more important than ever right now. Says Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 
Caroline Rödén, CEO and co-founder of BlueCall, is proud to work with Rituals to prevent mental health issues and help employees in their everyday challenges.
The vision of BlueCall is to help millions of people all around the world to a better well-being, very similar to the mission of Rituals. We at BlueCall are very happy to collaborate with Rituals and work together to achieve our common goal, to increase well-being in a stressful society. Announces Caroline Rödén CEO at BlueCall 
Malin Hedin continues to explain why they at Rituals chose to collaborate with BlueCall, and how employee well-being goes hand in hand with successful business. 
We love the purpose and philosophy behind BlueCall. It is a modern, easy and affordable benefit and tool for us to use to empower well-being amongst our Rituals heartbeats. We genuinely care about our employee’s well-being and want to invest in tools that give real effect on our health. We know that if our employees feel good, they will have the energy to give the best service to our customers, and that will have a good effect on the business in the end. Concludes Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 

Continue Reading

KICKS & BlueCall strengthens resilience against mental health issues

BlueCall is a great tool for our employees to get the opportunity of mental coaching together with a therapist. It is easy to use the app and since the calls are made anonymously, it should be more comfortable for the user. We want our collaboration to lead to increased well-being within the company at the same time as we strengthen our resilience against mental health issues. With BlueCall we can give our employees a great tool for dealing with challenges in everyday life.” Says Sara Leffler-Sjölander, HR partner at KICKS.  Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is very happy to welcome KICKS onboard to BlueCall. Giving the employees the opportunity to work proactively with their mental health is beneficial for both the individual as well as the organisation. Sara Leffler-Sjölander agrees and explains why it is so important for them at KICKS to focus on mental health.  “We know that if one feels well it also has a strong impact on the results at work, which benefits both the employee and the company. We want to be a conscious employer that cares about the well-being of the employees. Taking care of our employees and investing in various health promotion measures is essential for creating a successful company, not least from a long-term perspective.” Sara Leffler-Sjölander concludes.

Continue Reading

Medarbetarnas välmående i fokus hos Recommended by

Vad har ni för mål när det kommer till era medarbetares psykiska hälsa och mentala välbefinnande?

Vårt mål är helt enkelt att alla på Recommended by ska må bra och vara friska!

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på detta?

Vi fokuserar på hållbar utveckling när det kommer till alla aspekter, och vår mentala hälsa är en viktig del av det. Det är många som har jobbat på företag där man förväntas leverera varje dag, oavsett vad. Men alla vet att det är omöjligt. Vi har alla bra och dåliga dagar, och ibland har vi tuffa perioder i livet. Det är viktigt för oss att visa våra medarbetare att det är normalt och att det är okej. 

Varför BlueCall?

Vi vill säkerställa att våra medarbetare har möjlighet att ta hand om kropp och hälsa. BlueCall erbjuder en app som är enkel att använda, den är tillgänglig och okomplicerad. 

Varför är det viktigt för konsultföretag att prata om mental hälsa?

Som konsulter vill vi alltid leverera hög kvalitet till våra kunder. Detta kan ibland vara utmanande eftersom vi måste anpassa oss till kundernas behov och deadlines. Men vi är bara människor! Vi vill vara medvetna om det och påminna varandra om att prioritera vår hälsa. När vi har stand-ups och möten påminner vi varandra om att ta raster, ta en promenad och praktisera medkänsla bland annat. 

Continue Reading

För en smidig övergång från solstolen till kontorsstolen

Read the article in English here Hitta tillbaka till vardagsrytmen  Under semestern är det skönt att inte behöva vara en slav under klockans makt utan istället ge sig själv friheten att äta och sova när kroppen säger till. När semestern däremot börjar lida mot sitt slut är det bra att börja hitta tillbaka till sina vardagliga sov- och matrutiner. Det kommer göra att det känns mycket lättare när väckarklockan ringer första arbetsdagen.  Ge dig själv en mjukstart  Att komma tillbaka till en full mejlkorg som fortsätter att fyllas på med mejl och som kräver svar kan kännas stressande. Ha kvar automatsvaret på mejlen om att du är ledig i några dagar, eller ändra till ett meddelande som säger att du nyligen är tillbaka på arbetet och att du håller på att jobba ikapp. På det viset kan du i lugn och ro beta av dina prioriterade uppgifter utan att känna dig stressad över att någon väntar sig ett vändande svar från dig.  Boka in något att se fram emot Planera in guldkorn i din vardag så att du har saker att se fram emot! Det kan vara lunchdejter med människor du tycker om, AW’s med kollegor eller ett roligt träningspass. Dessa guldkorn kommer att lätta upp hösten och ge dig mer kraft och motivation i vardagen.  Förläng semesterkänslan  Du är tillbaka på jobbet, men sommaren har fortfarande mycket kvar att ge! Ta vara på helger och kvällar och håll fast vid några av dina njutningsfulla semestervanor, kanske kvällsdoppet, utflykterna på helgen eller glassen efter lunch? Genom att fortsätta med dessa vanor förlänger du semesterkänslan vilket kommer få återgången till jobbet att kännas mycket enklare. 

Continue Reading

Få den hemestern du förtjänar

Read the article in English here

Koppla bort och koppla av 

Tillåt dig själv att vara helt bortkopplad under semestern i år för att ge hjärnan och kroppen möjlighet till maximal återhämtning utan påminnelser från jobbet. Skapa ett automatsvar på mejlen och telefonen som berättar när du är ledig och när du kommer tillbaka. Om du måste vara tillgänglig under semestern, gör ett schema över när du ska vara uppkopplad, och när du ska vara avkopplad. 

Skapa omväxling 

Skapa kontraster från din vardag för att tydligt markera för hjärnan att det är semester. Enligt stressforskare från SU behöver inte återhämtning innebära inaktivitet, det viktigaste är att hjärnan och kroppen får omväxling från vad du brukar göra i vardagen. Ifall du har ett väldigt passivt jobb där du sitter stilla mycket, ha en aktiv semester, och vice versa. 

Anpassa dina förväntningar 

Årets semester blir kanske inte som du hade tänkt dig, men du kan ändå ha en avslappnande, rolig och äventyrlig ledighet! Skapa rätt förväntningar redan nu genom att fokusera på vilka möjligheter som faktiskt finns på hemmaplan, istället för att älta de planer som ändå inte kan bli av. Hemesterguiden delar många tips på saker att göra i Sverige och i ditt närområde, exempelvis vandringsleder, utomhusaktiviteter och hemmapyssel, läs mer om Hemesterguiden här

Planera för en mjukstart 

För att minska stressen inför att återgå till arbetet efter semestern så rekommenderar vi att du redan nu planerar inför en mjukstart. Du kan exempelvis gå på semester på en onsdag och komma tillbaka på en onsdag, det känns mentalt mycket enklare att starta med en halv vecka. Försök även att inte boka in för många möten direkt efter semestern, ge dig själv tid att hitta tillbaka till dina rutiner, dina löpande arbetsuppgifter och gå igenom mejlkorgen.  

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8