BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjältar på Faiveley Transport: HR-teamet!

BlueCall: Hur har ert HR-team förändrat sitt arbete för att hantera Coronakrisen? Faiveley Transport: Vi har som många andra börjat arbeta hemifrån och fått hantera dessa snabba förändringar och oroliga tider digitalt. Det har krävt större flexibilitet från vår sida men också bidragit till ett närmare samarbete med kollegor och chefer. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Faiveley Transport: Arbetsplatsen spelar en viktig roll för välmåendet men vi tycker att våra anställda har varit väldigt flexibla och förstående under denna period. Många arbetar hemma trots att de inte tycker de är så kul för att skydda de medarbetare som måste vara på plats. Vi har stöttat dem genom “jobba-hemma” guider och webinar om stress under corona med BlueCall. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Faiveley Transport: Cheferna supportas genom enskilda- eller gruppsamtal med HR. Vi har även skickat ut en guide i “att leda på distans” med tips på hur man behåller teamkänslan på avdelningen.  BlueCall: Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? Faiveley Transport: Utmaningen är att vi inte kan skydda all personal på samma sätt. Vissa kan jobba hemma medan andra måste vara på plats varje dag. BlueCall: Nämn ditt bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Faiveley Transport: Att vara så flexibel som möjligt tror vi är viktigt. Under denna period som prövar oss alla behöver vi underlätta för våra medarbetare genom enkla lösningar, som kanske inte alltid är helt bekväma men som krävs för att vi ska kunna samarbeta och prestera. Våga även utforska nya lösningar! Och, våga sätt på videokameran under möten. Det bidrar till gemenskapen!
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

Social from a distance – How to preserve your relationships

The relationship with your employees

  1. Schedule regular meetings with your employees! Start and finish the week with individual meetings. Either 1-2-1 or in small groups so that everyone feels acknowledged. 
  2. Start your meetings with a check-in! Start the first meeting of the day with asking how everybody is doing. Let the employees have a small chat before moving onto the agenda. 
  3. Encourage virtual hangouts! Help your employees to create ways of spending time together online, e.g. coffee breaks over video. That way you can continue having the relationship building conversations with your employees that you used to have around the coffee machine. 

The relationship with your colleagues: 

  1. Keep everyday contact! Use a chat room to greet each other every morning and make small talk throughout the day, just like you used to do in the office! 
  2. Keep up with the social activities! Organize lunches, coffee brakes and after-works through digital channels. These meetings are very important to preserve and develop your relationship.  
  3. Work out together! Take a walk or exercise together, either over video or outdoors where you can keep the physical distance but still spend quality time with each other. 

The relationship with your near and dear ones

  1. Talk over video! Talk to your loved ones often, and preferably over video so that you can see one another. Seeing a friendly face will make you feel calm and closer to each other. 
  2. Do activities together! There are many digital platforms where you and your near ones can do the same things that you used to do. For example watch movies together with Netflix Party, cook together over video or play games with each other in one of the applications in your smartphone. 
  3. Hangout outdoors! Take a walk in the forest or have a picnic in a park together, but keep the distance even when out in nature!

Continue Reading

Så leder du dig själv och andra i kris

Read the article in english here.

1. Planera och strukturera

För medarbetare: Skriv en att-göra-lista för att skapa struktur, hjärnan får dessutom en belöning när du kryssar av uppgifter.  Skapa ett hemmakontor, en plats som hjärnan kan associera med produktivitet.  Håll balansen! Förtydliga skillnaden mellan jobb och fritid genom att starta och avsluta arbetsdagen med exempelvis en andningsövning eller en promenad. För ledare: McGregor och Doshi rekommenderar ledningsgrupper att följa denna veckocykel, vilken visade sig framgångsrik under finanskrisen 2008: Måndag: Genomgång av förra veckans lärdomar och konkretisera utmaningar inför kommande vecka. Tisdag – torsdag: Individuella check-in’s med medarbetare eller mindre team, fråga om vad som känts utmanande, lustfyllt och om de behöver hjälp men något. Fredag: Reflektera över veckan, hur ser situationen ut nu och hur mår personalen? 

2. Kommunicera mera 

För medarbetare: Nyckeln till framgångsrikt självledarskap är att få tillgång till den information som man behöver. Uttryck vad du behöver till din chef och dina kollegor för att kunna leda dig själv och känna dig trygg under dessa kristider. För ledare: God kommunikation är ett av de viktigaste verktygen inom krisledarskap. Tydlighet och transparens är A och O för att skapa tillit hos medarbetarna. Visa dig därför tillgänglig, närvarande och håll regelbunden kontakt. 

3. Motivera

För medarbetare: Stanna upp och reflektera över dina drömmar och mål, både privata och arbetsrelaterade. Behöver du göra någon förändring eller är du på rätt väg? Genom att fokusera på din målbild kan du återfå motivationen och utveckla dig själv som individ. För ledare: Att engagera medarbetarna genom att låta dem ta del i att lösa viktiga problem visade sig vara framgångsrikt för att öka motivationen under finanskrisen 2008. Ta hjälp av personalen för att hitta arbetsuppgifter som engagerar dem! Detta kommer att vara till hjälp i ditt ledarskap under krisen och för att ni som team ska komma ut ännu starkare på andra sidan. 

Continue Reading

Hero och BlueCall arbetar tillsammans för att öka välmåendet bland medarbetare och konsulter

“Orsaken till ohälsan kommer alltid att påverka produktivitet och välmående oberoende av om den är arbetsrelaterad eller inte. Att vi behöver arbeta med arbetsrelaterade orsaker till ohälsa är de flesta med på. Men när medarbetare kämpar med sömnen, återhämtningen, har en tuff familjesituation eller liknande, då kommer vi se samma effekt på graden av ohälsa och minskad produktivitet, men arbetsgivare är generellt sett inte lika benägna att vara där och stötta. Vi tror på att istället bjuda in till en holistisk och inkluderande syn på medarbetares hälsa.” Säger Cecilia Enfors, HR & Delivery manager på Hero  Stress och psykisk ohälsa ökar i alla branscher och vikten av att förebyggande åtgärder lyser igenom allt starkare på de flesta arbetsplatser. Genom att stärka medarbetarna med verktyg för att hantera jobb och livspussel minskar risken för att ohälsan blir allvarlig.  “Vi hjälper våra användare att hantera stress, förbättra relationer och självkänsla men coachar dem även när de känner sig vilsna i karriären eller i livet i allmänhet. När vi sedan mäter resultatet efter användning av BlueCall ser vi att produktiviteten hos medarbetaren ökar upp till 30% – vilket också påvisar hur mycket medarbetares vardagsproblem faktiskt påverkar även arbetsgivaren kostnadsmässigt”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  “Det första vi gjorde var att vi tar bort likamedtecknet mellan icke sjukfrånvarande och välmående personal. Personal kan trots allt vara på plats väldigt länge utan att må bra och prestera väl. Vi valde att erbjuda samtalsstöd via BlueCall inom ramen för vårt projekt Heartworking Holistic för att vi vill skapa en verklig förändring, bortom att bara ge en friskvårdpeng och sedan hoppas på det bästa. Det har visat sig vara enormt uppskattat av våra medarbetare” Avslutar Cecilia

Continue Reading

Leksands Sparbank ger tillbaka till medarbetarna tillsammans med BlueCall

“BlueCall är en positiv förmån som stärker oss som arbetsgivare. I ett samhälle där psykisk ohälsa ökar är det viktigt för oss att ta vårt ansvar och fokusera på att skapa hållbara medarbetare”. Säger Linda Gudmundsson, HR-chef på Leksands Sparbank. “Det är otroligt kul att få arbeta med kunder som ger tillbaka till samhället men även till sina medarbetare. Vi ser att det blir en allt vanligare trend att ta sitt ansvar. Vi ser fram emot att kunna förebygga psykisk ohälsa tillsammans med Leksands Sparbank”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Att arbeta med förmåner för medarbetarna är en självklarhet för Leksands Sparbank. BlueCall fungerar som ett komplement till företagshälsovården genom att finnas till i tidigare skeden. “Man ska inte behöva bli sjuk för att få tillgång till coachande samtal. Vi vill att våra medarbetare i tidiga skeden oavsett situation ska få hjälp att öka sitt välmående.” Avslutar Linda Gudmundsson på Leksands Sparbank.

Continue Reading

Teleperformance breddar sitt hälsoarbete för medarbetarna genom att erbjuda samtal med terapeuter via BlueCall

”Vi tror mycket på att prestation är starkt sammanlänkat med välmående. Våra medarbetares hälsa har därför alltid varit i fokus för oss och bland annat har vi introducerat aktiviteter som yoga, fysisk träning och planerar att introducera stresshantering och hälsosam matlagning. Vi är glada att nu även kunna erbjuda våra medarbetare samtal med terapeuter via BlueCall för att må bättre och få vägledning i allt som hör livet till”. Säger Tanja Cigarcic, HR på Teleperformance.  ”Det är extra kul att arbeta med kunder som har en så stark uttalad filosofi kring att verkligen bry sig om medarbetarnas hälsa och välbefinnande och ser kopplingen till företagets resultat. Jag är övertygad om att BlueCall är en pusselbit som passar väl in bland Teleperformance andra initiativ för ökad hälsa”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  Teleperformance har medarbetare över hela världen, och först ut som får ta del av samarbetet är medarbetare från Norden.  ”Vi ser det som mycket positivt att våra Nordiska medarbetare kan tala med en terapeut på sitt modersmål eftersom BlueCall tillhandahåller flera olika språk i appen”. Avslutar Tanja Cigarcic.

Continue Reading

ICA Försäkring erbjuder samtalsterapeuter till sina kunder vid exempelvis arbetslöshet eller sjukskrivning

ICA Försäkring har under lång tid erbjudit våra kunder en ekonomisk trygghet i samband med exempelvis arbetslöshet eller långtidssjukskrivning via vår låneskyddsförsäkring. Nu adderar vi möjligheten för våra kunder att prata med en samtalsterapeut vid oväntade livsförändringar vilket jag tror kan vara värdefullt för många och bidra till att minska stress och oro, säger Caroline Farberger, vd på ICA Försäkring.
Att personer upplever stress och oro kopplat till sin ekonomi är inte ovanligt. Att teckna en låneskyddsförsäkring är ett bra sätt att säkerställa att ett oväntat inkomstbortfall inte drabbar privatekonomin i allt för stor utsträckning.
Att jobba förebyggande är väldigt viktigt för oss på ICA Försäkring, dels ur ett företagsperspektiv men naturligtvis även ur ett rent mänskligt perspektiv. Ingen vinner på att skador, olyckor, stress och oro som skulle kunnat förbyggas inte gör det.  Därför känns det väldigt bra för oss på ICA Försäkring att komplettera vårt kunderbjudande med möjligheten att prata med en samtalsterapeut, säger Caroline Farberger, vd ICA Försäkring.
ICA Försäkring och BlueCall har en gemensam grund i innovativa lösningar och entreprenörskap. Genom samarbetet med BlueCall tar ICA Försäkring ytterligare ett steg mot en bättre och enklare vardag för sina försäkringstagare. ICA Försäkringars samarbete med BlueCall blir tillgängligt för låneskyddskundernas med start den 1:a april.
Genom att säkerställa att individer får rätt verktyg för att hantera en stressig vardag och ett utmanande livspussel minskar risken för att stress och oro blir skadlig och sjukskrivning kan förebyggas. Det gynnar individen, ICA Försäkring och samhället i stort kommenterar Caroline Rödén, vd på BlueCall.

Continue Reading

Rituals och BlueCall samarbetar för att skapa ritualer för ökat välmående hos anställda

“Välmående är en av grundpelarna som vi byggt vårt starka varumärke på, och vilket återspeglas även internt där vi arbetar proaktivt med dessa frågor. Via BlueCalls terapeuter får våra medarbetare i Norden en verktygslåda för att kunna skapa sina egna ritualer för ökad balans i vardagen”. Säger Emelie Gyllner, HR manager på Rituals Norden. Målsättningen med samarbetet är att öka engagemang, förebygga ohälsa & konflikter samt öka välmåendet i stort hos alla medarbetare i Norden. “Vi är väldigt glada att Rituals valt oss som partner för ökat välmående. Många av medarbetarna är unga och drivna och är vana att använda mobilen som ett dagligt verktyg för allt, därför är detta en målgrupp som passar oss perfekt. Genom anonymiteten kan vi också sänka trösklarna för att fler proaktivt ska arbeta med sin mentala hälsa.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall

Continue Reading

Byggmax i samarbete med BlueCall för att skapa hållbara medarbetare

“Vi är glada att kunna erbjuda vår personal, där huvudkontoret och butikschefer är först ut, ett enkelt och smidigt sätt att kunna få hjälp att hantera situationer som uppstår både i privatlivet och arbetslivet. Oavsett om det handlar om stress, livspusslet eller relationer kan våra medarbetare nu få vägledning av BlueCalls samtalsterapeuter”. Säger Pethra Fölstad, HR-chef på Byggmax “Vi är imponerade över Byggmax proaktiva tänk och är stolta att få vara en partner i att kunna förebygga stress och psykisk ohälsa hos deras medarbetare. I och med att samtalsstödet via BlueCall är både anonymt och digitalt sänker vi trösklarna för att fler medarbetare ska våga och vilja ta tag i sin situation i ett tidigt skede”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.  BlueCall erbjuder även chefsstöd via appen för att kunna ge vägledning inom svåra ledarskapsfrågor. Fokus är på att stärka chefen i sin roll och att denne återfår tron på den egna förmågan att kunna hantera situationen. Tillsammans med terapeuten läggs en handlingsplan för att uppnå bättre resultat i sitt ledarskap.  “Som chef stöter man dagligen på utmaningar och ibland kan man behöva stöd och tips för att skapa en stressfri och god arbetsmiljö för sina medarbetare. Vi vill ge våra platschefer en effektiv kanal för vägledning och coaching i rollen som ledare, och BlueCalls digitala lösning för samtalsstöd känns som en riktigt bra match för oss”. Avslutar Petra  

Continue Reading

Faiveley transport förebygger sjukskrivningar tillsammans med BlueCall

Hos Faiveley Transport arbetar både tjänstemän och produktionsarbetare. Bolagets HR-funktion säkerställer nu genom samarbetet med BlueCall att samtliga medarbetare kan få stöttning för allt som händer i livet, oavsett privat eller arbetsrelaterad orsak.  “Oavsett om det handlar om relationer, ensamhet eller riskbruk ser vi det som otroligt viktigt att kunna tillhandahålla ett verktyg som BlueCall dit våra medarbetare kan vända sig för att få stöd och råd i sin situation”. Säger Martina Moonen Gawell på Faiveley Transport.  Inom mansdominerade produktionsyrken finns ofta en machokultur och en tabu kring att be om hjälp eller att ventilera problem. Ofta väntar man alldeles för länge, då steget känns allt för stor. BlueCall sänker trösklarna för att fler ska arbeta proaktivt med sin mentala hälsa, så att psykisk ohälsa och sjukskrivningar kan förebyggas.  “Våra medarbetare har stor integritet och hör inte till den målgrupp som är mest frekventa psykologbesökare. Vi vill därför ge dom ett enkelt sätt att kunna ventilera tankar och som är helt anonymt. Hos BlueCall kan medarbetarna känna sig helt trygga att ingen vet att de nyttjat tjänsten.” Fortsätter Martina.  “Vi ser att vår tjänst används av alla åldrar och eftersom vi har fokuserat mycket på att sänka trösklarna, dels genom anonymiteten men även genom chatten, når vi målgrupper som kanske aldrig annars hade vågat berätta för någon utomstående om sin situation.” Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall. 

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8