• BlueCall

  ökat välmående på arbetsplatsen

  För arbetsgivare som vill

  minska sjukskrivningar stärka employer branding öka välmående

  Du som arbetsgivare skapar förutsättningarna för att dina medarbetare ska må bra. Vi ger dig verktyget. Dina medarbetare kan ringa eller chatta anonymt med våra specialutbildade samtalsterapeuter, direkt i appen.
  KONTAKTA OSS

  BlueCall Telephone

Minska kostnaderna och öka välmåendet

Förebygg psykisk ohälsa
Minska kostnaderna och öka välmåendet - Förebygg psykisk ohälsa

Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan privata och arbetsrelaterade problem. Det enda vi vet säkert är att 100% drabbas under sitt arbetsföra liv. Stress, skilsmässa, konflikter, relationsproblem, sviktande självkänsla, livspussel, motgångar.

46%

Av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa

50%

Produktionsbortfall i arbetstid per anställd när hen går igenom en tuff period

För dig som arbetsgivare kan det vara svårt att veta hur du ska hjälpa dina medarbetare som går igenom en tuff period. Därför finns BlueCall, så att du som arbetsgivare kan skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare att öka välmåendet.

46%

Av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa

50%

Produktionsbortfall i arbetstid per anställd när hen går igenom en tuff period

Anonymt

Medarbetaren är helt anonym gentemot arbetsgivare och även mot oss på BlueCall, vilket sänker trösklarna så fler vågar och vill få professionell hjälp.

Tillgängligt

Medarbetaren kan få hjälp en tid som passar hen, då vi har öppet även kvällar och helger. Vi garanterar en samtalstid inom 24 timmar.

Enkelt

Medarbetaren kan ringa eller chatta med samtalsterapeuten direkt i appen, på en tid och plats de själva väljer.

Det enklaste sättet att öka välmåendet
Terapeutiska samtal i mobilen
Det enklaste sättet att öka välmåendet - Terapeutiska samtal i mobilen


 • Vi erbjuder dig som arbetsgivare en modern och digital lösning för att öka välmåendet på din arbetsplats.

 • Vi möjliggör för dina medarbetare att tidigt få hjälp, innan situationen blir allvarlig och i värsta fall leder till sjukskrivning.

 • Vi jobbar endast med kvalitetssäkrade och specialutbildade samtalsterapeuter.

 • Vi erbjuder medarbetaren återkommande sessioner till samma samtalsterapeut för att öka chanserna för långsiktig positiv förändring.

 • Vi använder oss av evidensbaserade samtalsmetoder Motiverande Samtal och Compassionfokuserad Terapi i våra samtal.

Introduktion & implementering

Vi skapar ett konto åt ert företag så att medarbetarna ska kunna tillgå tjänsten anonymt.

Rapportering

Vi delar månadsvis rapport till er med anonym statistik om antalet samtal och samtalsämnen.

Utvärdering & åtgärd

Vi lämnar dig aldrig i sticket. Om du som chef eller arbetsgivare behöver hjälp med vidare åtgärder hjälper vi dig att kartlägga lösningar efter behov.

 • Helena Schiller

  Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag och vikten av att förebygga stress och ohälsa på arbetsplatsen blir allt tydligare för många arbetsgivare. Minskad stress och trötthet innebär mindre problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed sänka kostnaderna över tid, inte minst i form av lägre sjukskrivningskostnader. BlueCall är ett enkelt verktyg som ger medarbetaren tillgång till professionellt stöd i en tidig problemfas!


  Helena Schiller, Stress & sömnforskare

Skräddarsy en lösning för just ditt företag

Bli kund

Kontakta oss

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8