Fredagsintervju med Pål Olsson

Pål Olsson arbetar som Head of Sales på BlueCall. Han har arbetat drygt tio år inom HR i olika befattningar inom olika branscher och företag, och de senaste sju åren som HR-konsult och med försäljning inom HR-området.

Varför är det viktigt att ha en god arbetsmiljö?

Att ha en god arbetsmiljö är en framgångsfaktor för ett bolag. Den psykosociala arbetsmiljön kommer ur den företagskultur som bolaget har. Då vi ser att värderingsstyrda organisationer är de företag som har störst framgång gällande lönsamhet och tillväxt, så förstår man att arbetsmiljön är en viktig fråga. Därmed borde arbetsmiljöfrågan ha en högre status inom näringslivet, och de tror jag också den får, i och med att fler och fler företag förstår att de bör fokusera på hållbart arbetsliv, inkluderande arbetsplatser och ett ledarskap som är tydligt förankrat i företagets kultur. Om man vänder på perspektivet, så får man inte en bättre arbetsmiljö, än vad företaget, ledarna och dess kultur ger förutsättningar för.

För mig är en god arbetsmiljö:

  • En inkluderande organisation – att alla kan och tillåts bidra med sina kompetenser och erfarenheter
  • Att de finns en tydlighet i vad företaget vill och hur medarbetare kan bidra till resultatet
  • Att man stöttar varandra, både på individnivå och mellan avdelningar och grupper, stort som smått
  • Att skratt på arbetsplatsen gör dagen ännu roligare!

Vad tror du är de största utmaningarna för företag framöver?

En av de stora utmaningarna som jag har fångat upp från många företag är; Hur håller man motivationen uppe hos medarbetare? De går snabbare och snabbare i både arbetslivet och livet i stort. Hur kan vi och orkar vi då vara motiverade hela tiden?  Motivation kommer ju från medarbetaren själv, men såklart kan företaget och ledarna agera på ett sätt så att motivationen stärks alternativt försvagas.

Hur kan man som chef jobba för att främja sina medarbetares hälsa på bästa sätt?

För att vara en ledare som fångar upp signaler om begynnande ohälsa och även vara en person som medarbetare vill berätta för om hur de mår, tror jag, att man som ledare måste visa sig mänsklig. Att som ledare också dela med sig om varför man kanske känner sig pressad, har en sjuk förälder som i sin tur skapar oro och så vidare. För om man som ledare inte öppnar upp för dialog om dessa områden kommer man inte heller få någon information, förrän det är försent. Det är ledaren som är den viktigaste personen för att medarbetare ska behålla hälsan, i och med att hen kan agera proaktivt och även visa att det är OK att prata om hur man mår. Dock bör chefen inte vara det enda stödet på ett individuellt plan. Ledare är ledare och de kan inte lösa alla frågor. Sedan anser jag ofta att chefer/ledare har ett svagt individuellt stöd själva i sin roll. Som chef behöver man ha många bollplank. Andra chefskollegor till exempel kan vara bra, men det är inte alltid tillräckligt.

Vad motiverar dig i arbetet och hur gör du när du inte känner dig på topp?

Jag motiveras i mitt arbetsliv med att få göra nya saker, arbeta tillsammans med kollegor och såklart sträva efter att bli bättre, i stort som smått. Om jag inte känner mig på topp så försöker jag ta reda på och känna efter VAD det är som känns eller är fel. Oftast finns svaret inom mig, och i processen till svaret, så kanske jag har fått springa en extra träningsrunda, eller gått en lång promenad i skogen med min fru och samtalat. Samtalet anser jag är viktigt för att komma till insikt.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.