Är du i en “höstsvacka”? Vi hjälper dig!

Såhär i mitten av höstterminen kan energin och motivationen för att genomföra arbetsuppgifter dala, en “mitt-periods-svacka” helt enkelt. Då kan du använda dig att GROW-modellen. Den fungerar lite som när du ska planera en resa. Först bestämmer du var du vill resa (Goal), funderar på var du är just nu (Reality). Sedan utforskar du olika alternativ (Options) för din resa. Till sist fattar du beslutet om hur du ska göra (way forward) där du ser till att du är engagerad i resan och är beredd på de hinder du kan möta på vägen.

1. Goal – Ditt mål 

 • Vad vill du uppnå?
 • Vad är nästa steg för att genomföra det?
 • Hur ser tidsramen ut?
 • Hur skulle ett framgångsrikt resultat se ut?

2. Reality – Din nuvarande situation

 • Vilka steg har du tagit hittills?
 • Vad stoppar dig från att ta fler?
 • Vilka hinder finns på vägen?
 • Vilka resurser har du och vilka ytterligare resurser behöver du? 

3. Options – Dina alternativ

 • På vilka olika sätt skulle du kunna närma dig frågan?
 • Vilka handlingsalternativ har du?
 • Vilka fördelar och nackdelar har respektive alternativ?
 • Vad är det bästa/värsta som kan hända? 

4. Way forward – Ditt beslut

 • Vad kommer du att göra?
 • När kommer du att göra det?
 • Vilka hinder kan du förutse och hur ska du övervinna dem
 • Vilket stöd behöver du och hur kan du få detta stöd 

Vill du ha ytterligare tips på hur du kan återfå din motivation eller hur du kan peppa dina kollegor? Eller har du något annat du vill få hjälp med? Vi hjälper dig gärna!

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.