Hur kan du som arbetsgivare hantera medarbetares oro kring kriget i Ukraina?

Många har de senaste veckorna känt ökad oro och ångest i och med invasionen av Ukraina. Krig kan förändra mycket i vår vardag, med allt från ökad ovisshet inför framtiden, rädsla för hur vi och våra familjer kan drabbas, sorg över att andra blir drabbade och de eventuella ekonomiska konsekvenserna för Sverige och hela Europa. 

Att känna oro och ångest mitt i en kris är helt normalt och för många går det bra att hantera det på egen hand. Men, det finns de som behöver extra stöttning och som arbetsgivare kan du göra en stor och viktig insats för att se till att de som påverkas starkt av den pågående krisen får den hjälp de behöver. 

Studier visar att tidiga insatser är mer effektiva när det kommer till att minska stress och psykisk ohälsa, än att att sätta in insatser senare när oron har växt sig större och personen eventuellt mår väldigt dåligt. Arbetet är också en av de platserna där vi tillbringar mest tid, en plats där vi kan se och fånga upp personer som mår dåligt redan innan det har gått för långt. 

Vad kan du som arbetsgivare göra?

  • Agera så tidigt du kan! – Tidiga interventioner är de mest effektiva interventionerna.
  • Lyft ämnet på företaget – prata med medarbetarna om vad som pågår i världen, så att de vet att de kan vända sig till chefer eller andra medarbetare om det skulle behövas.
  • Boka in avstämningar med medarbetare för att ta reda på hur de mår och hur krisen påverkar dem. Var extra noga att fråga och följa upp med de medarbetare som arbetar på distans.
  • Följ upp! – Situationen är hittills väldigt oviss och kan förändras hela tiden. Det är därför viktigt att följa upp löpande för att ha så god insikt som möjligt gällande dina medarbetares mående.
  • Var tydlig och skapa trygghet – De ledare som fungerar bra under starkt påfrestade situationer är oftast de individer som har förmågan att behålla sitt lugn, kan fatta beslut och agera tryggt.
  • Gör det tydligt för medarbetare vilka resurser, stöd eller förmåner ni har tillgängliga som kan vara till hjälp vid stress och oro – ge information om vem de ska vända sig till, eller hur de kommer i kontakt med t.ex. BlueCall, företagshälsovård eller annat stöd.
  • Var uppmärksam på hur du själv kan drabbas och påverkas av situationen. Krisen kan påverka även dig, och din förmåga att agera som chef. Glöm inte bort att även lyssna på dig själv och undersöka om du behöver stöd för att kunna leda din grupp. Då kan det vara lämpligt att lämna över delar av dina uppgifter till någon annan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om BlueCall och vikten av att jobba proaktivt med psykisk hälsa är du välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss och få hjälp med att:

✨ Jobba mer proaktivt med medarbetarnas välmående.
✨ Ge bättre och tidigare mentalt stöd till medarbetarna.
✨ Få medarbetarna att känna att man verkligen bryr sig om dem.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.