ICA Banken & ICA Försäkring sänker tröskeln för mentalt stöd

ICA Banken och ICA Försäkring är en arbetsgivare som ger sin personal det lilla extra, och som prioriterar välmående högt. Genom samarbetet med BlueCall vill de nu sänka trösklarna för medarbetarna att få stöd i livets alla utmaningar.

Hannah Schultz, HR chef på ICA Banken och ICA Försäkring berättar i den här intervjun om samarbetet med BlueCall och varför det är så viktigt för dem som arbetsgivare att jobba proaktivt med medarbetarnas mentala hälsa.

Vad har ni för mål när det kommer till era medarbetares psykiska hälsa och mentala välbefinnande?

Vi vill ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att leva och prestera till sin fulla potential. Samarbetet med BlueCall är ett sätt för oss att sänka tröskeln för att få hjälp och stöd när något i livet känns tufft. Vi ser det som ett stöd till våra medarbetare att kunna jobba proaktivt med sitt psykiska mående, både i privatlivet och på arbetsplatsen. BlueCall kommer också kunna hjälpa våra chefer i arbets- och ledarskapsrelaterade utmaningar.

Hannah Schultz

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på detta?

Vi vill vara ett omtänksamt, hållbart företag och vår ambition som arbetsgivare är att göra mer för våra anställda än vad en arbetsgivare vanligtvis gör i syfte att skapa trygghet och inkludering. Att erbjuda olika typer av stöd som våra medarbetare kan använda för att växa, må bra och utvecklas är en viktig komponent för att attrahera och behålla talanger. När den psykiska ohälsan ökar i samhället blir det extra viktigt att vi som arbetsgivare jobbar aktivt för att främja mentalt välmående och förebygga ohälsa. Förutom att vi presterar bättre på jobbet när vi mår bra, kan det förhoppningsvis också minska risken för sjukfrånvaro och sjukskrivning.

Hannah Schultz

Varför BlueCall?

ICA Försäkring hade sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Bluecall för kunder. När vi sedan gjorde en kravställning på tjänsten vi letade efter till våra anställda såg vi att Bluecall var den leverantör som bäst motsvarade våra behov. Kombinationen av anonym samtalshjälp och de digitala verktygen i appen kändes helt rätt för oss.

Hannah Schultz

Och avslutande, finns det några specifika utmaningar eller möjligheter för just er bransch när det handlar om mentalt välmående?

Att vara en ”vardagsvän” ska vara en ledstjärna inom ICA Banken och ICA Försäkring – både i hur vi agerar mot varandra på arbetsplatsen och mot våra kunder. I en krävande arbetsvardag med hög belastning vill man gärna ses som en högpresterande medarbetare och kollega. Då kan det vara extra svårt att öppna sig för varandra när man inte mår bra. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi fortsätter prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och acceptansen kring ämnet. På det sättet verkar vi för en trygg och inkluderande kultur med hållbara medarbetare.

Hannah Schultz

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om BlueCall och vikten av att jobba proaktivt med psykisk hälsa är du välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss och få hjälp med att:

✨ Jobba mer proaktivt med medarbetarnas välmående.
✨ Ge bättre och tidigare mentalt stöd till medarbetarna.
✨ Få medarbetarna att känna att man verkligen bryr sig om dem.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.