ICA Banken och ICA Försäkring är företag som prioriterar psykisk hälsa

ICA Banken och ICA Försäkring prioriterar hälsa, med särskilt fokus på psykisk hälsa. För att främja mentalt välmående för både medarbetare och kunder, arbetar de löpande med att utveckla tjänster och skapa samarbeten. Genom att erbjuda enkla verktyg och övningar för att stötta hållbart välmående och samtalstillfällen med terapeut via BlueCall-appen, hoppas de kunna förebygga psykisk ohälsa.

Berätta lite mer om ICA banken/försäkringar och hur ni ser på frågor gällande mental hälsa?

”Hälsa är ett prioriterat område inom hela ICA Gruppen. För ICA Banken och ICA Försäkring innebär det ett särskilt fokus på psykisk hälsa, där det pågår ett löpande arbete med att utveckla tjänster och skapa samarbeten som kan ge extra stöttning – för både medarbetare och kunder. 

Vi vill vara ett omtänksamt, hållbart företag och vår ambition som arbetsgivare är att göra mer för våra anställda än vad en arbetsgivare vanligtvis gör –  i syfte att skapa trygghet och inkludering. Psykisk ohälsa blir dessvärre allt vanligare och företagen ser det som viktigt att jobba proaktivt med att främja mentalt välmående för att sänka risken för psykisk ohälsa och sjukskrivning.”

Hannah Schultz, HR Manager & Pia Widell Cordén, Chief Experience Officer

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på dessa frågor och samarbeta med BlueCall?

”Vi vill som sagt vara ett hållbart företag och vår ambition som arbetsgivare är att jobba proaktivt med att främja mentalt välmående. Ibland är livet tufft och då kan det vara bra att ha någon att prata med. Genom att erbjuda ett enkelt och lättillgängligt verktyg (till medarbetare och kunder) vill vi sänka tröskeln för att söka hjälp tidigt.

Vi vet att stress och oro kan leda till psykisk ohälsa och även sjukskrivning. Genom att få coachning och stöd i tid kan man få hjälp att hitta nya vägar framåt. Genom vårt samarbete med BlueCall vill vi sänka tröskeln att våga be om hjälp och stöd i vardagen – alla kan behöva en extra hand att hålla i eller en utomstående som kan ge ett annat perspektiv.”

Hannah Schultz, HR Manager & Pia Widell Cordén, Chief Experience Officer

Finns det några specifika utmaningar eller möjligheter för just er bransch när det handlar om mentalt välmående?

”Det är oroliga tider. Många påverkas av det osäkra omvärldsläget och känner oro över höjda priser på mat, bensin och ränta. Det gör att vår bransch dels möter många kunder med ekonomisk stress och oro, samtidigt som alla våra medarbetare själva påverkas. En del i ICA Bankens och ICA Försäkrings hållbarhetsarbete och ambition är att jobba mer proaktivt med välmående.”

Hannah Schultz, HR Manager & Pia Widell Cordén, Chief Experience Officer

Hur använder ni er av BlueCall?

”Vi erbjuder BlueCall både till våra anställda och kunder. Kunder som har låneskydd eller en försäkring hos oss erbjuds samtalstillfällen med terapeut via BlueCall-appen för att förebygga psykologisk ohälsa. Till våra medarbetare erbjuds, förutom samtalstillfällen, enkla verktyg och övningar för att stötta hållbart välmående. All aktivitet och kontakt med BlueCall är dessutom 100% anonym vilket är uppskattat.”

Hannah Schultz, HR Manager & Pia Widell Cordén, Chief Experience Officer

Varför väljer ni BlueCall? 

”Att få prata med någon utomstående om sina utmaningar i vardagen kan minska risken för psykisk ohälsa och sjukskrivning. Ändå upplever många det som ett alltför stort steg att vända sig till företagshälsovården eller sjukvården tidigt, innan problemen hunnit växa sig stora. Genom BlueCall-appen erbjuder vi medarbetare inom ICA Banken och ICA Försäkring förebyggande hjälp, såsom digitala tjänster och samtalsstöd, helt anonymt.”

Hannah Schultz, HR Manager & Pia Widell Cordén, Chief Experience Officer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om BlueCall och vikten av att jobba proaktivt med psykisk hälsa är du välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss och få hjälp med att:

✨ Jobba mer proaktivt med medarbetarnas välmående.
✨ Ge bättre och tidigare mentalt stöd till medarbetarna.
✨ Få medarbetarna att känna att man verkligen bryr sig om dem.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.