Information till dig som användare

BlueCall erbjuder förebyggande stödsamtal med en professionell terapeut. Vi är inte en vårdinstans och kan därför inte behandla psykiska problem av sådan karaktär där vård behövs. Däremot kan vi, genom stödjande samtal, hjälpa den som är i behov av vård vidare till rätt hjälp.

Med din BlueCall-terapeut kan du samtala om både arbetsrelaterade och privata problem. Stress, relationsproblem, konflikthantering, livsstil samt ångest och oro är några av de områden som våra terapeuter är experter inom. Terapeuten kommer under era samtal vägleda dig i den riktning som passar dig och dina behov.

Alla BlueCall-terapeuter är utbildade och arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör användarens personliga förhållanden skyddas av sekretess. Information får enbart lämnas ut efter särskild prövning. Det kan gälla situationer då uppgifter begärs ut av vissa myndigheter eller situationer där personalen har anmälningsskyldighet, till exempel om ett barn riskerar att fara illa.

Du som användare är 100% anonym i appen, till dess att du själv väljer att bryta anonymiteten. Om du som användare själv går med på det eller om det står klart att du eller någon närstående inte lider men av att uppgifter lämnas ut kan sekretessen och tystnadsplikten brytas.

Alla BlueCall-terapeuter följer våra etiska riktlinjer.

Om du har tillgång till BlueCall via din arbetsgivare

Om du har tillgång till BlueCall som en medarbetarförmån, har du oftast tillgång till ett bestämt antal förbetalda samtal. För att veta hur många samtal du har tillgång till hänvisar vi dig till den information om BlueCall som din arbetsgivare tillhandahåller, alternativt så kan du fråga matchningsagenten eller din BlueCall-terapeut. Du kommer även att se antal samtal som du har kvar att nyttja när du kopplar upp dig till ett samtal med BlueCall-terapeuten.

Vanligtvis förnyas din pott med kostnadsfria samtal årsvis. När på året beror på när din arbetsgivare tecknat avtal med BlueCall. Om du vill veta när du får nya samtal kan du fråga matchningsagenten.

Om du använder dina kostnadsfria samtal och det är mer än en månad tills du får nya samtal kan du be om fler av din arbetsgivare. Detta gör du antingen genom att skriva till matchningsagenten att du önskar fler samtal eller genom att ta kontakt med din HR-avdelning.

Om du inte blir beviljad fler samtal kan du fortsätta genom att betala själv, till dess att du får nya samtal av din arbetsgivare. Detta gör du genom att lägga till ditt betalkort under “Betalning” i appen. Ett samtal kostar 695 SEK.

Om du har tillgång till BlueCall via ditt försäkringsbolag

Om du har tillgång till BlueCall via ditt försäkringsbolag så har du 3 kostnadsfria samtal per år. Året är baserat på när försäkringsbolaget tecknat avtal med BlueCall. Fråga matchningsagenten för att få reda på när dina förbetalda samtal förnyas.

Om du använder upp dina förbetalda samtal innan du får nya kan du fortsätta att betala för samtalen själv. Detta gör du genom att lägga till ditt betalkort under “Betalning” i appen. Ett samtal kostar 695 SEK.

Om du kontaktar oss privat

Om du är privatkund som använder BlueCall betalar du för dina samtal genom att lägga till ditt betalkort under “Betalning” i appen. Ett samtal kostar 695 SEK.

Du kan begära kvitto på ett genomfört samtal genom att skriva till matchningsagenten, som i sin tur kommer att behöva din mailadress. Vi kan inte garantera din anonymitet under denna process, men vi sparar aldrig personlig information eller använder den på annat sätt.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.