Linguacom lyfter taket i branschen

Linguacom är översättningsbyrån som sätter värde på dialog, samarbete och kvalitet. För Linguacom är det viktigt att ha ett långsiktigt och hållbart tänk kring det mentala välbefinnandet på arbetsplatsen, och inte bara göra punktinsatser. Målet är att eftersträva en god psykisk hälsa för såväl anställda som de frilansande tolkarna.

“Vi ser ett behov av att kunna erbjuda ett kvalitativt och evidensbaserat verktyg. BlueCall erbjuder en innovativ lösning som väl möter de behov och utmaningar vi ser i vår verksamhet utan att ge avkall på kvalité. Genom samarbetet med Bluecall ser vi en bra möjlighet att kunna erbjuda även våra frilansande tolkar stöd i sitt viktiga arbete, där det ofta uppstår psykiskt krävande situationer.” 

Säger Madeleine Svärd, marknadsansvarig på Linguacom. 

Utmanande och psykiskt belastande samtal är en stor del av vardagen för tolkar. Ändå pratas det alldeles för lite om mental hälsa inom branschen. 

“Det talas inte nog om mental hälsa i vår bransch, speciellt med tanke på att tunga och psykiskt utmanande samtal är en naturlig del av en tolks arbetsliv. Samtal som i många fall tyvärr inte går att lämna kvar på jobbet. Samarbetet med BlueCall ger oss som arbetsgivare möjlighet att hjälpa de medarbetare som är i behov av stöd och behöver prata med någon.”

Menar Madeleine Svärd, marknadsansvarig på Linguacom. 

Caroline Rödén, VD på BlueCall, gläds åt att fler och fler företag inser vikten av att jobba förebyggande. Caroline välkomnar varmt Linguacom till BlueCall och menar att de tar ett viktigt steg mot lyfta på taket inom branschen och med det, förebygga psykisk ohälsa.

“Psykisk ohälsa är fortfarande ett tabubelagt ämne. Vi företagsledare kan inte förvänta oss att medarbetare berättar om allt för oss som chef eller arbetsgivare. Genom att, som Linguacom, erbjuda anonymt stöd till medarbetarna, och verktyg till cheferna för att bättre identifiera medarbetare vid risk i tid, kan vi tillsammans förebygga psykisk ohälsa och lyfta taket, på arbetsplatsen, i branschen och i samhället.”

Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om BlueCall och vikten av att jobba proaktivt med psykisk hälsa är du välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss och få hjälp med att:

✨ Jobba mer proaktivt med medarbetarnas välmående.
✨ Ge bättre och tidigare mentalt stöd till medarbetarna.
✨ Få medarbetarna att känna att man verkligen bryr sig om dem.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.