Lush och BlueCall tacklar branschutmaning: ökande psykisk ohälsa

Lush, kosmetikkedjan med tydliga värderingar om hållbarhet, öppenhet och glada medarbetare har inlett ett samarbete tillsammans med BlueCall! I en bransch med många unga medarbetare och i ett samhälle med stort fokus på ideal och sociala medier ser Lush det som en självklarhet att erbjuda sina medarbetare stöd och verktyg för att uppnå balans i livet.

“Vi ser en utbredd ökning av psykisk ohälsa i samhället, något som vi som arbetsgivare ser mycket allvarligt på. För att kunna hantera dessa utmaningar måste vi som arbetsgivare vara proaktiva och fånga upp signaler i god tid.” Säger John Ramberg, CFO på Lush.  

Många av deras medarbetarna är unga och har Lush som sin första arbetsgivare. 

John fortsätter: “En stor utmaning i branschen är att möta den ökande graden av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos unga människor. De möjligheter som vi ser är att arbeta förebyggande med dessa frågor för kunna fånga upp, utveckla och ta tillvara på dessa människors fulla potential.” 

Caroline Rödén, VD på BlueCall, instämmer helt: ”Vi är väldigt glada över samarbetet med Lush! Under hösten har BlueCall påbörjat samarbeten med flera retailbolag. Att erbjuda sina medarbetare samtalsstöd och verktyg för att träna sin psykologiska hälsokompetens ger märkbara resultat på både välmående och produktivitet. Här har vi dessutom en yngre målgrupp som redan är vana vid att använda sin smartphone till olika ärenden.” 

“Blue Call erbjuder en unik, prisvärd och mycket spännande tjänst. Vi har fått ett genuint och varmt intryck av samtliga som vi varit i kontakt med på BlueCall. Vi tror att detta kommer bidra till ett långsiktigt och fint samarbete. Vi vill göra smarta investeringar i vår personal, som både gynnar deras och företagets utveckling.” Avslutar John Ramberg, CFO på Lush.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.