Öka medarbetarnas motivation och välmående under julhandeln

Stress är den främsta anledningen till sjukskrivning i Sverige idag. Under de senaste tio åren har antalet sjukskrivningar nästan fördubblats och två av fem medarbetare i detaljhandeln har upplevt eller upplever stress på jobbet. I och med coronapandemin förvärrades även förutsättningarna inför årets julhandel, när påfrestningar på butikspersonal och anställda redan når nivåer utöver det vanliga.

Samtidigt är det svårare än någonsin för arbetsgivare att navigera och ge rätt stöd till sina medarbetare. Idag präglas omgivningen av ändrade konsumentbeteenden, höga krav och bristande resurser. Med pandemins restriktioner är prognosen för utfallet av årets julhandel mycket osäker. Allt talar för att handlare måste blir mer lyhörda och anpassa sig till den rådande situationens riktlinjer för att kunna fortsätta vara verksamma på ett tryggt och säkert sätt. Samtidigt fortsätter coronapandemin att ge detaljhandeln en extra skjuts på grund av att mindre pengar spenderas på resor, restaurangbesök och kulturevenemang. Trots stor osäkerhet finns det därför hopp om ett scenario för god tillväxt för detaljhandeln under julen.

Ett hoppfullt scenario

Smidiga butiksbesök och säkra leveranslösningar tros bli nyckeln till framgång för butikerna. De nya förutsättningarna sätter hård press på handlare och anställda på obestämd tid. Risken finns att dagens många och långa påfrestningar genererar ohälsa som efter en tid blir en naturlig del av företagskulturen.

Ökade organisatoriska och sociala utmaningar i arbetsmiljön medför risker för försämrad arbetsprestation och kan allt oftare leda till jobbrelaterad ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverket kostar det företag cirka 400 000 kronor per medarbetare. Därför är det viktigt att som arbetsgivare se organisatoriska mönster och våga bryta ohälsosamma trender i god tid. Rent praktiskt innebär det att använda sig av de proaktiva metoder och medel som finns för att förbättra den psykiska hälsan.

Öka motivation och välmående på företaget

På BlueCall hjälper vi medarbetare och chefer att arbeta proaktivt för att skapa hållbara förutsättningar, minska sjukfrånvaro och därmed generera högre lönsamhet. I BlueCalls digitala verktygslåda finns coaching och stöd, utbildningar och övningar, samt effektmätning och expertrådgivning. Verktygslådan ger alla företag möjlighet att ta del av den kompetens som krävs för att skapa hållbara medarbetare.

Under pandemin har våra resurser nyttjats mer än någonsin och antalet samtal per månad ökade med i genomsnitt 76% från mars till augusti, jämfört med siffror från januari och februari i år. Allt pekar en fortsatt ökning av samtal under jul, med anledning av att fler medarbetare inom detaljhandeln upplever ökad stress. Därför blir det proaktiva arbetet allt viktigare och med pandemins restriktioner och nya förutsättningar ser allt fler företag värdet av att arbeta förebyggande för ökad mental hälsa. Att arbeta för hållbara medarbetare skapar mervärde för företaget, både under pandemin och i framtiden.

Vill du som HR-chef eller personalansvarig veta mer om verktyg för ökat välmående bland anställda, högre arbetsprestation och främjad hälsa? Boka ett möte med oss via Calendly så berättar vi mer.

Kundcase

Här kan du läsa intervjuer med andra HR-ansvariga inom detaljhandeln om varför motivation och välmående spelar en allt viktigare roll för medarbetarnas hälsa och varför de har valt att arbeta tillsammans med oss på Bluecall.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.