Once Upon erbjuder sina medarbetare tidigt och lättillgängligt stöd via BlueCall

Once Upon driver en användarvänlig app i vilken man kan skapa vackra fotoböcker och utskrifter! De värdesätter lättillgänglighet och ett bra kundbemötande lika högt som en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Det inkluderar både individanpassning, frihet och så förstås ett samarbete med BlueCall som påbörjades under hösten 2023. I en intervju med deras HR People Partner Emma Marklund får vi ta del av deras tankar om mental hälsa och deras samarbete med BlueCall.

Berätta lite mer om er och hur ni ser på frågor gällande mental hälsa?

Once Upon är ett företag som värdesätter varje individ som är en del av vår organisation. Vi tror starkt på att skapa en hälsosam arbetsmiljö där såväl den mentala som fysiska hälsan prioriteras. Vi anser att frågor kring mental hälsa är av avgörande betydelse för våra medarbetares välbefinnande och utgör en grundläggande komponent för att bygga och upprätthålla en hållbar arbetsplats.

Emma Marklund, HR People Partner på Once Upon

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på frågor gällande mental hälsa och samarbeta med BlueCall

För oss är det av yttersta vikt att våra medarbetare trivs och mår bra. Att prioritera mental hälsa är en investering i deras välmående, och detta främjar i sin tur produktivitet, kreativitet och långsiktig hållbarhet. Samarbetet med BlueCall är av stor betydelse eftersom det kompletterar vår befintliga företagshälsovård genom att erbjuda tidigt och lättillgängligt stöd för våra medarbetare.

Emma Marklund, HR People Partner på Once Upon

Finns det några specifika utmaningar eller möjligheter för just er bransch när det handlar om mentalt välmående?

Inom vår bransch är tillgänglighet en nyckelfaktor, vilket ofta kan leda till svårigheter att sätta gränser och prioritera återhämtning. Vi lever i en komplex och föränderlig värld, vilket kan skapa en hög grad av stress och påverka det mentala välmåendet. Det är här vi ser en möjlighet att arbeta proaktivt genom att erbjuda stöd från BlueCall för att hjälpa våra medarbetare att hantera dessa utmaningar på ett tidigt stadium.

Emma Marklund, HR People Partner på Once Upon

Varför väljer ni BlueCall?

Vi väljer BlueCall för deras expertis inom digitalt samtalsstöd som kompletterar vårt befintliga företagshälsa på ett exceptionellt sätt. Deras fokus på att erbjuda snabbt och lättillgängligt stöd i kombination med en helhetssyn på individens behov passar väl med vår övertygelse om att stötta både den fysiska och mentala hälsan hos våra medarbetare. Genom att samarbeta med BlueCall stärker vi vår förmåga att proaktivt stödja våra medarbetare och skapa en sund arbetsmiljö.

Emma Marklund, HR People Partner på Once Upon
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.