Pophouse Entertainment Group tar ansvar som arbetsgivare: ger medarbetarna stöd via BlueCall

Pophouse Entertainment Group, företaget med starka varumärken som ABBA The Museum, Cirkus, Hasselbacken och Space, inleder nu ett samarbete med BlueCall. Johanna Nordin, HR Business Partner på Pophouse Entertainment Group berättar att målet är att arbeta systematiskt och holistiskt med den mentala hälsan, för att skapa goda förutsättningar för att alla medarbetare ska ha en hållbar balans mellan arbete och privatliv.

“Vi spenderar alla mycket tid på våra jobb och vi tror att det är viktigt att bryta stigmat kring psykisk ohälsa för att skapa en kultur av att våga berätta och ta hjälp när livet är utmanande. Vi är inte experterna utan ser att vi i och med partnerskapet med BlueCall får ett viktigt komplement till det goda ledarskapet för att kunna arbeta preventivt med dessa frågor.” Säger Johanna Nordin. 

Pophouse Entertainment Group verkar främst inom underhållnings- och restaurangbranschen, båda branscher som haft stora utmaningar på grund av Covid-19. 

Johanna Nordin fortsätter: “Hela Corona-situationen har tärt oerhört på vår bransch och vi ser ett stort behov av att varje arbetsgivare gör det som går för att komplettera samhällets stöd till enskilda individer för att kunna bygga för framtiden, och här vill vi ta vårt ansvar.” 

Milla Leskinen, Head of Psychology på BlueCall instämmer med Johanna och menar att mentala färdigheter som resilience, psykologisk motståndskraft, är avgörande för hur framtiden kommer se ut efter krisen, för både individer och organisationer. 

“Vi vet från tidigare samhälleliga kriser att psykisk ohälsa ökar på gruppnivå efter svåra tider. Att ta ansvar för sina medarbetares välmående i dessa tider, som Pophouse Entertainment Group gör, kommer att gynna både individerna och företaget. På BlueCall jobbar vi aktivt med att stärka resilience hos våra användare genom föreläsningar, digitala träningar, övningar och samtalssessioner med terapeuter. Forskningen pekar på att personer med hög resilience, tar sig bättre genom och kommer starkare ut ur kriser.” Avslutar Milla Leskinen. 

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.