Psykisk hälsa i en organisation som växer

Att leda en snabbväxande organisation är ofta roligt men det kan också vara krävande, både för chefer och de anställda. Här blir det viktigt för den som leder att veta hur man skapar bra förutsättningar, så att samtliga inom företaget håller över tid.

Ett företag som expanderar är i ständig förändring och det är något som kan skapa stress och oro bland medarbetarna. Tvära kast mellan olika beslut, förvirring och otydliga processer är några av de faktorer som kan leda till att medarbetarnas mentala hälsa påverkas negativt. Trots att en växande organisation kräver mycket flexibilitet ligger det i chefernas intresse att kontinuerligt stämma av med sina medarbetare, så att alla fortfarande mår bra och är med på tåget. Engagemang och produktivitet är trots allt a och o, men mår en medarbetare dåligt är det svårt att prestera bra på jobbet.

3 tips till dig som ledare:

  • Diskutera och tydliggör målen med alla medarbetare, det ökar känslan av samhörighet.
  • Håll en öppen kommunikation och stäm av kontinuerligt. Att få vara delaktig i beslut som berör ens eget arbete ökar känslan av kontroll och inflytande av den egna situationen.
  • Lyssna på åsikter och var inte rädd att ställa känsliga frågor om medarbetarnas mentala välmående. Det är alltid bättre att fråga än att låta bli, var inkännande och var tydlig med att du finns till hands om det behövs.

Gratis handbok om att öka motivationen i ditt team!

BlueCall erbjuder nu vår handbok ”Att skapa motiverade medarbetare” helt kostnadsfritt! Handboken är full av tips från vår psykologiavdelning på hur du som chef coachar, motiverar och inspirerar medarbetare.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.