Recruitive har BlueCall som ett obligatoriskt steg i onboardingen

Recruitive grundades 2016 och är specialister inom rekrytering och bemanning. De tror starkt på att människorna i ett företag är den viktigaste resursen, vilket även genomsyrar hela organisationen. De lever som de lär och i maj 2022 drog samarbetet med BlueCall gång.

Berätta lite mer om Recruitive och hur ni ser på frågor gällande mental hälsa?

”Vi på Recruitive är ett rekryterings- och bemanningsföretag som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö. Västerås, Borås, Eskilstuna och Örebro. Vi är specialister på kundservice, teknisk support och callcenter. Vi har sett ett tag att sjuktalen i Sverige växer och allra helst sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa vilket gör att det är ett enormt viktigt fokus för oss. Vi behöver kunna fånga upp och stötta alla medarbetare i dessa typer av frågor och utmaningar.”

Simon Egelius, CEO Recruitive

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på dessa frågor och samarbeta med BlueCall?

”Det är viktigt för oss för att vi vill vara nära och arbeta tillsammans med våra anställda, för att alla ska må så bra som möjligt. Vi behöver ta vårt ansvar som arbetsgivare för att se till att vi gör allt vi kan för att våra medarbetare ska må bra och kunna hantera de utmaningar som de ställs inför i livet.”

Simon Egelius, CEO Recruitive

Finns det några specifika utmaningar eller möjligheter för just er bransch när det handlar om mentalt välmående?

”Det finns många utmaningar i vår bransch i och med att vi jobbar mycket med unga tjänstemän som ofta har deras första jobb i
call-center-världen. Det kan vara riktigt tufft, med både höga målsättningar och upprörda kunder. Här finns det stora möjligheter att tillsammans med BlueCall kunna påverka våra anställda på ett positivt sätt. Genom att förbereda och hjälpa dem på deras mentala resa kommer de vara bättre rustade för att hantera de påfrestningar som finns i arbetet.”

Simon Egelius, CEO Recruitive

Hur använder ni er av BlueCall?

”För oss är det viktigt att jobba proaktivt och att vi använder BlueCall i ett förebyggande syfte tillsammans med våra anställda. Därför gör alla anställda, både internt anställda och våra konsulter, ”Resilience”-träningen som finns i appen under onboardingen. Detta följer vi sedan upp på. Utöver det pratar vi öppet om BlueCall och promotar förmånen till våra anställda och kunder hela tiden, så att det alltid top-of-mind. På så vis sänker vi tröskeln och fler kan använda appen så mycket som möjligt.”

Simon Egelius, CEO Recruitive

Varför väljer ni BlueCall?

”Vi väljer BlueCall just för det proaktiva arbetet vi kan göra tillsammans med våra anställda, för deras mentala hälsa. BlueCall, med deras expertis, kan hjälpa oss och rusta oss med fler verktyg än de vi har tillgång till. De sitter på kunskapen för att kunna utveckla och hjälpa våra anställda på deras mentala resa.”

Simon Egelius, CEO Recruitive

Gratis handbok om att öka motivationen i ditt team!

BlueCall erbjuder nu vår handbok ”Att skapa motiverade medarbetare” helt kostnadsfritt! Handboken är full av tips från vår psykologiavdelning på hur du som chef coachar, motiverar och inspirerar medarbetare.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.