Releasy sätter medarbetarna i första rummet

Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. De har idag cirka 1500 medarbetare lokaliserade i Barcelona, Norge, Finland och Sverige. De har sedan en tid tillbaka satsat på att arbeta proaktivt med mental hälsa och har nu ingått samarbete med BlueCall.

Berätta lite mer om Releasy och hur ni ser på frågor gällande mental hälsa?

”Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Med över 30 års erfarenhet inom branschen har vi samlat på oss en solid expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för våra kunder. Vi har idag cirka 1500 medarbetare lokaliserade i Barcelona, Borlänge, Borås, Linköping och Stockholm. Vi har även verksamhet i Norge och Finland.

Det viktigaste vi har på Releasy är våra medarbetare. Enligt statistik från Försäkringskassan är psykisk ohälsa en ökad anledning till sjukfrånvaro, främst bland Sveriges unga. Releasy som har många unga anställda vill vara en modern och attraktiv arbetsgivare som arbetar hälsofrämjande. 

Vi har sedan en tid tillbaka satsat på att arbeta proaktivt med att kunna stödja våra medarbetare i deras psykiska mående. Med BlueCall hoppas vi kunna nå flera medarbetare och samtidigt arbeta bort stigmat kring att inte våga prata om sitt psykiska mående.”

Hanna Owe Carborn, HR Chef

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på dessa frågor och samarbeta med BlueCall?

”I dagens snabbrörliga och föränderliga samhälle är medarbetarnas välmående av största betydelse för oss på Releasy. Ett effektivt sätt att stödja medarbetare och främja deras psykiska hälsa är att erbjuda samtalsstöd. Genom att tillhandahålla professionell hjälp, som BlueCall har i form av utbildade terapeuter, ser vi flera fördelar både för medarbetarna, men också för Releasy som helhet.

Genom att erbjuda samtalsstöd vill vi visa att vi prioriterar våra medarbetares psykiska välbefinnande. Genom att skapa en trygg, konfidentiell miljö där medarbetarna kan diskutera sina utmaningar, stressfaktorer och känslor kan vi som företag hjälpa till att förebygga eller hantera psykiska problem som ångest och depression. Samtalsstöd kan rusta medarbetare med verktyg och strategier för att hantera stress på ett effektivt sätt.

När medarbetare känner sig stöttade och uppskattade tenderar trivsel och engagemang att öka. Vi hoppas kunna skapa en positiv arbetskultur kopplat till hälsa genom att erbjuda BlueCall.

Vi vet att utmaningar inom psykisk hälsa kan ha en betydande inverkan på en medarbetares motivation. Genom BlueCall hoppas vi kunna hantera och mildra dessa utmaningar, vilket möjliggör att medarbetarna kan hitta motivation och på så sätt även utvecklas i sitt arbete. Målet är att medarbetaren känner att de kan vara sitt allra bästa jag både privat och på jobbet, det vinner vi alla på.

Att erbjuda samtalsstöd till våra medarbetare är en investering i deras välmående och bidrar till en stöttande och hälsosam arbetsmiljö. Genom att främja psykisk hälsa vill Releasy skapa mer engagemang, höja trivseln och visa att vi värdesätter våra medarbetare som individer.”

Hanna Owe Carborn, HR Chef

Finns det några specifika utmaningar eller möjligheter för just er bransch när det handlar om mentalt välmående?

”Våra medarbetare arbetar dagligen med att skapa den bästa möjliga kundupplevelen för tusentals människor som behöver deras hjälp på olika sätt. Arbetet innebär hundratals kontakter dagligen där kunder förväntar sig snabb respons, personlig service och bra kommunikation. För att kunna möta våra kunder på bästa sätt behöver vi också ha medarbetare som mår bra.

I vår bransch möter vi också många som har sitt allra första jobb, är yngre, arbetar heltid på distans och man kanske inte alltid har hittat verktyg och strategier för att hantera livets alla utmaningar. Där hoppas vi att BlueCall kan hjälpa oss!”

Hanna Owe Carborn, HR Chef

Varför väljer ni BlueCall? 

”Vi lockades av tillgängligheten, enkel tillgång till professionellt stöd och terapi genom telefonsamtal eller chatt via appen. Vi hoppas genom detta format att nå ut till fler medarbetare.”

Hanna Owe Carborn, HR Chef
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.