Rituals och BlueCall samarbetar för att skapa ritualer för ökat välmående hos anställda

Caroline Röden / 31 January 2020

Rituals grundades i Nederländerna år 2000 med filosofin att skapa meningsfulla ritualer av vardagliga rutiner och därigenom hjälpa människor att finna ett inre lugn i dagens höga tempo. I ett samhälle där stress och psykisk ohälsa aldrig ökat så snabbt, spelar företag som Rituals en viktig roll i att vända trenden. Nu fortsätter Rituals sitt hälsoarbete och ger medarbetarna ett nytt verktyg via BlueCall för att skapa egna hållbara ritualer i vardagens stressiga liv. 

Medarbetare bild Rituals

“Välmående är en av grundpelarna som vi byggt vårt starka varumärke på, och vilket återspeglas även internt där vi arbetar proaktivt med dessa frågor. Via BlueCalls terapeuter får våra medarbetare i Norden en verktygslåda för att kunna skapa sina egna ritualer för ökad balans i vardagen”. Säger Emelie Gyllner, HR manager på Rituals Norden.

Målsättningen med samarbetet är att öka engagemang, förebygga ohälsa & konflikter samt öka välmåendet i stort hos alla medarbetare i Norden.

“Vi är väldigt glada att Rituals valt oss som partner för ökat välmående. Många av medarbetarna är unga och drivna och är vana att använda mobilen som ett dagligt verktyg för allt, därför är detta en målgrupp som passar oss perfekt. Genom anonymiteten kan vi också sänka trösklarna för att fler proaktivt ska arbeta med sin mentala hälsa.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall

Rituals och BlueCall samarbetar för att skapa ritualer för ökat välmående hos anställda

“Välmående är en av grundpelarna som vi byggt vårt starka varumärke på, och vilket återspeglas även internt där vi arbetar proaktivt med dessa frågor. Via BlueCalls terapeuter får våra medarbetare i Norden en verktygslåda för att kunna skapa sina egna ritualer för ökad balans i vardagen”. Säger Emelie Gyllner, HR manager på Rituals Norden. Målsättningen med samarbetet är att öka engagemang, förebygga ohälsa & konflikter samt öka välmåendet i stort hos alla medarbetare i Norden. “Vi är väldigt glada att Rituals valt oss som partner för ökat välmående. Många av medarbetarna är unga och drivna och är vana att använda mobilen som ett dagligt verktyg för allt, därför är detta en målgrupp som passar oss perfekt. Genom anonymiteten kan vi också sänka trösklarna för att fler proaktivt ska arbeta med sin mentala hälsa.” Avslutar Caroline Rödén, VD på BlueCall
BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8