Så leder du dig själv och andra i kris

Att utöva självledarskap och ledarskap i kristider kräver andra verktyg än de vi är vana vid, men vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. I en artikel av McGregor och Doshi i Harvard Business Review förklaras lärdomar från finanskrisen 2008 och hur dessa kan appliceras på dagens Coronakris. I månadens nyhetsbrev delar vi tre konkreta strategier för hur du ska leda dig själv och andra, och komma ännu starkare ur krisen. 

Read the article in english here.

1. Planera och strukturera

För medarbetare:
Skriv en att-göra-lista för att skapa struktur, hjärnan får dessutom en belöning när du kryssar av uppgifter. 
Skapa ett hemmakontor, en plats som hjärnan kan associera med produktivitet. 
Håll balansen! Förtydliga skillnaden mellan jobb och fritid genom att starta och avsluta arbetsdagen med exempelvis en andningsövning eller en promenad.

För ledare:
McGregor och Doshi rekommenderar ledningsgrupper att följa denna veckocykel, vilken visade sig framgångsrik under finanskrisen 2008:
Måndag: Genomgång av förra veckans lärdomar och konkretisera utmaningar inför kommande vecka.
Tisdag – torsdag: Individuella check-in’s med medarbetare eller mindre team, fråga om vad som känts utmanande, lustfyllt och om de behöver hjälp men något.
Fredag: Reflektera över veckan, hur ser situationen ut nu och hur mår personalen? 

2. Kommunicera mera 

För medarbetare: Nyckeln till framgångsrikt självledarskap är att få tillgång till den information som man behöver. Uttryck vad du behöver till din chef och dina kollegor för att kunna leda dig själv och känna dig trygg under dessa kristider.

För ledare: God kommunikation är ett av de viktigaste verktygen inom krisledarskap. Tydlighet och transparens är A och O för att skapa tillit hos medarbetarna. Visa dig därför tillgänglig, närvarande och håll regelbunden kontakt. 

3. Motivera

För medarbetare: Stanna upp och reflektera över dina drömmar och mål, både privata och arbetsrelaterade. Behöver du göra någon förändring eller är du på rätt väg? Genom att fokusera på din målbild kan du återfå motivationen och utveckla dig själv som individ.

För ledare: Att engagera medarbetarna genom att låta dem ta del i att lösa viktiga problem visade sig vara framgångsrikt för att öka motivationen under finanskrisen 2008. Ta hjälp av personalen för att hitta arbetsuppgifter som engagerar dem! Detta kommer att vara till hjälp i ditt ledarskap under krisen och för att ni som team ska komma ut ännu starkare på andra sidan. 

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.