Med BlueCall återfår dina medarbetare normal produktivitet inom endast 5 veckor

Arbetsgivare betalar varje år miljardbelopp för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Alla vet att sjukskrivningar och rehabilitering är dyrt, men hur är det egentligen med det som inte syns – sjuknärvaron?

De flesta går till jobbet fast de inte är helt på topp. Enligt en rapport från KI från 2016 tappar tjänstemän i genomsnitt 30% i produktivitet när de genomgår en tuff period, oavsett om orsaken är jobbrelaterad (t.ex hög arbetsbelastning) eller privat (t.ex skilsmässa, dålig sömn). Så, hur många drabbas? Enligt rapporten från KI är 20% på en vanlig arbetsplats drabbade av någon form av lättare psykisk ohälsa. Stress, oro, sömnsvårigheter är de största orsakerna till produktionsbortfall.

BlueCall erbjuder anonyma terapeutiska samtal till medarbetare för att förebygga denna typ av produktionsbortfall relaterat till psykisk ohälsa. De senaste mätningarna av tjänsten visar följande resultat:
Efter 5 sessioner under 5 veckor på BlueCall är den genomsnittliga produktionshöjningen per medarbetare 23%. Medarbetaren är således tillbaka på normal produktionsnivå igen.

Övriga datapunkter från mätningen

  • 96% känner största möjliga förtroende för sin terapeut (5/5)
  • 97% upplever att de fått den hjälp de förväntade sig (5/5)
  • 84 % anger att det varit av största vikt att få vara anonym (5/5)
  • Samtliga användare upplever att deras oro, stress och ångest har minskat markant efter användning av BlueCall

Hur stor är då besparingen på en produktionshöjning på 23% för dig som arbetsgivare? Vi berättar gärna mer i ett möte.

Hur gick mätningen till?
Ett urval av 75 användare har självskattat sitt mående och sin uppskattade motivation- produktivitetsförändring före 1a session och efter 5e sessionen.

Data från KIs rapport
20% i genomsnitt är drabbade av lättare psykisk ohälsa så som stress, oro, sömnsvårigheter
30% i genomsnittligt produktionsbortfall per drabbad medarbetare
90 % anses som normal genomsnittlig produktionsnivå

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.