Stockholm Live förebygger psykisk ohälsa bland unga i samhället och sina medarbetare. #ForABetterDay

Vår fantastiska kund Stockholm Live har genom ett unikt samarbete med Tim Bergling Foundation, Trygg Hansa och Bauhaus gjort Globen (Ericsson Globe) till en symbol och mötesplats för arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Stockholm Live vill med namnbytet till Avicii Arena skapa en plats för att sprida förståelse och gemenskap kring vår tids viktigaste samhällsfråga: den ökande psykiska ohälsan.

Även internt är psykisk hälsa av högsta prioritet. Stockholm Live arbetar aktivt med preventiva åtgärder för att förebygga ohälsa och samarbetar sedan 1 år tillbaka med BlueCall för att erbjuda sina medarbetare proaktivt stöd.

Emma Lindberg, HR & Sustainability Director på Stockholm Live berättar om deras satsning för att tackla samhällsutmaningen, både som arbetsgivare och mötesplats.

“Vi har ett viktigt ansvar som arbetsgivare och för oss är det en självklarhet att erbjuda stöd till medarbetare för att jobba proaktivt med sin mentala hälsa.

En styrka med BlueCall är att stöd erbjuds för livspusslets alla frågor och inte enbart sådant som direkt kan relateras till arbetet. Mår våra medarbetare bra så kommer det att även att gynna arbetsinsatsen och klimatet på jobbet. Utöver samtalsstödet i tjänsten så lägger vi också fokus på kunskapshöjande aktiviteter och utbildningar för såväl medarbetare som chefer i vårt samarbete.”

Emma Lindberg, HR & Sustainability Director på Stockholm Live

#ForABetterDay

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.