The Body Shop tar ansvar för sina medarbetares mentala hälsa

The Body Shop är ett företag som vill göra positiv skillnad för människa, djur och planet. BlueCall har samarbetat med The Body Shop sedan våren 2021 och tillsammans arbetar vi förebyggande med deras medarbetares mentala hälsa. Våra bolag har trots skilda branscher en del gemensamt – som att båda drivs av att skapa positiva förändringar, både inom och utanför det enskilda företaget.

Berätta om The Body Shop och hur ni ser på frågor gällande mental hälsa?

“Sedan vår grundare, Anita Roddick, startade The Body Shop 1976 har aktivism varit en stor del av vårt bolag. Vi har varit med och drivit kampanjer om allt från att rädda valar, stoppa djurförsök och lyfta frågor om kvinnovåld. Men, vår aktivism rör inte bara externa områden, utan även våra kunder och våra fantastiska medarbetare. De senaste åren har vi drivit vår ”Self Love” kampanj som tar avstamp i en global undersökning om självkärlek >Self Love Index< som bland annat lyfter det faktum att varannan kvinna känner mer självtvivel än självkärlek.

Lika viktigt som allt det arbete vi gör inom ramen för aktivism, är också våra medarbetares mentala hälsan och att arbeta aktivt med BlueCall ger oss möjlighet att lyfta svåra ämnen och förmedla att det är okej att må dåligt ibland. Vi anser att det är en värdefull medarbetarförmån, för den som är anställd hos The Body Shop. Med hjälp av BlueCall kan våra medarbetare också arbeta proaktivt med att stärka sin mentala hälsa. Det behöver inte vara något stort som har hänt eller handla om oro just nu, utan de kan få kunskap om var de kan vända sig samt stärka sin psykologiska motståndskraft i förberedande syfte, OM någonting händer.”

Felix Armstrong, People Partner – Sweden & Denmark.

Finns det några specifika utmaningar eller möjligheter för just er bransch när det handlar om mentalt välmående?

“Vi är medvetna om att vi verkar i en bransch som är toxisk och som bidrar till att skapa osunda ideal och en hets när det kommer kropp och utseende. På grund av detta har det alltid varit viktigt för The Body Shop att vara en aktiv del av lösningen, genom att välja bort retuschering och visa en inkluderande och holistisk bild av vad skönhet kan vara. Ett exempel är vår senaste ”Self Love”-kampanj vars fokus låg på att alla kroppar och personligheter är vackra och att det är så viktigt att älska sig själv.” 

Felix Armstrong

Ser ni att det nuvarande världsläget påverkar era medarbetares välmående? Om ja, på vilket sätt?

“De senaste åren med pandemi har absolut påverkat hela detaljhandeln som bransch. Våra kunders rutiner har ändrats samtidigt som vi haft varierande restriktioner i butik. Självklart har allt detta även påverkat våra medarbetare, både arbetsmässigt men också privat. Vi är mycket medvetna om att våra medarbetare har gått igenom en svår tid med oro, både för sig själva men också för familj och vänner. Detta, samtidigt som de ska ge högklassig service och skapa en bra upplevelse i våra butiker.

Vi ser det inte som att vi bara säljer produkter, utan att vi också skapar en upplevelse för kunden, en kontakt till varför våra produkter är så bra. Kriget i Ukraina samt oron i världen överlag under de senaste månaderna har givetvis bidragit till ytterligare en oro för våra medarbetare. Här är det bra att vi kan erbjuda anonymt stöd genom BlueCall. Våra anställda har gjort ett fantastiskt arbete under den senaste åren under pandemin och trots oro, och de fortsätter att göra ett fantastiskt arbete varje dag.” 

Felix Armstrong

Hur använder ni er av BlueCall??

“Vi erbjuder alla våra anställda i Sverige & Danmark, både butiksanställda och kontorsanställda, att gratis ladda ner BlueCall-appen samt använda alla funktioner i den, inklusive samtalsstöd. Vi har även haft möjlighet att ta del av BlueCall’s webinar för våra anställda, som bland annat berört ämnen så som stresshantering och motivation. Vissa av dessa webinar har varit fristående och spelats in för att kunna lyssnas på vid tillfälle, medan vi också haft med BlueCall som en del av vår stora Kick-Off-konferens med samtliga anställda samlade.”

Felix Armstrong

Varför är det viktigt för er som företag att fokusera på dessa frågor och samarbeta med BlueCall?

”Som företag tror vi på att fler företag behöver bidra till positiv förändring i samhället – det vi kallar för företagsaktivism och som är något som ligger i företagets själ. Att driva förändring och att vara med och påverka är något naturligt för oss. En stor del av vår personal består av kvinnor och vi är ett feministiskt företag. Att då se att flera undersökningar pekar på att kvinnor, speciellt unga kvinnor, mår dåligt och oroar sig i allt större omfattning leder till att vi aktivt måste och vill stödja våra medarbetare. Att kunna göra detta tillsammans med en partner som BlueCall, som både är en extern expert på psykisk hälsa/ohälsa och som har tagit fram en förebyggande lösning medför fördelar på många plan för oss.”

Felix Armstrong

Vad är det som gör att ni tror på BlueCall?

”Arbetsmarknaden är i ständig förändring och vi ser att privatliv och arbetsliv påverkar varandra i större utsträckning. Att se rapport efter rapport som pekar på att den mentala hälsan går åt fel håll, speciellt för unga, gör att vi aktivt måste arbeta med den här frågan. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och resurs i The Body Shop. Om våra anställda inte mår bra, så mår inte heller vårt företag bra. Att kunna använda sig av BlueCall som ett verktyg, med alla funktioner, för vår personal är otroligt viktigt.”

Felix Armstrong

Gratis handbok om att öka motivationen i ditt team!

BlueCall erbjuder nu vår handbok ”Att skapa motiverade medarbetare” helt kostnadsfritt! Handboken är full av tips från vår psykologiavdelning på hur du som chef coachar, motiverar och inspirerar medarbetare.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.