Välmående en av fem fokuspunkter hos Parapix

Parapix är en snabbt växande kreativ reklamfilmsbyrå som bygger sitt interna varumärke i ödmjukhet, passion samt att fostra en kultur av snällhet. Av fem fokuspunkter för 2020 är välmående ett av de områden som Parapix arbetar mest aktivt med – för att skapa ett bolag som är hållbart för framtiden. Nu inleds ett samarbete med BlueCall för att erbjuda sina medarbetare samtalsstöd.

Vi tror starkt på att kunna erbjuda alla hos oss de tjänster som BlueCall tillhandahåller. Det är ganska enkelt egentligen: mår man bra, då presterar man bra. Vi värnar mycket om vårt välmående, och det kan finnas många faktorer som bidrar till att man är i behov av ett externt samtalsstöd, såväl situationer som uppkommer på arbetsplatsen eller utanför jobbet, säger bolagets vd, Karl Blom.

Vi är glada att kunna bredda på vår kundkrets inom kreativa yrkesområden då vi ser att nyttan av vår tjänst är stor för dessa medarbetare. Den kreativa förmågan och välmående är direkt korrelerade, och för att verkligen ta vara på den otroliga talang som finns, och boosta denna, är vägledande samtal något vi ser verkligen fungerar, säger Caroline Rödén, vd på BlueCall.

Parapix har på ganska kort tid vuxit från sju anställda till 17. När bolag är under tillväxt säger forskningen att det är viktigt att vara lyhörd kring medarbetarnas välmående och hur de hanterar och påverkas av de förändringar som tillväxt medför.

Vi är ödmjuka inför att tillväxt och förändring kan innebära konsekvenser såsom stress och osäkerhetsfaktorer för medarbetarna. Dessutom lever vi i ett klimat med osäkra omvärldsfaktorer såsom virusspridning och andra stökigheter. Det medför att det med största sannolikhet kan finnas ett rätt stort intresse för många av oss att få ett professionellt samtalsstöd, säger Karl Blom.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.