Tecken på arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt på arbetsplatsen och ses som en av de största utmaningarna för organisationer idag. Det är den främsta anledningen till sjukskrivningar och nästan varannan person som blir sjukskriven i denna grupp, lider av stressrelaterad psykisk ohälsa.

Kortare perioder av hög arbetsbelastning och ökad stress leder inte per automatik till psykisk eller fysisk ohälsa. Faktum är att människan klarar av ganska mycket stress, om vi också får tillräckligt med återhämtning. Längre perioder av en ohållbar arbetssituation däremot, innebär en hög risk för att medarbetare blir sjuka och långtidssjukskrivna.

Vi pratar ofta om arbetsrelaterad stress, men det är inte bara hög arbetsbelastning som skapar psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Organisationsförändringar, ledarskap och den sociala arbetsmiljön är andra organisatoriska faktorer som påverkar såväl produktiviteten och hur vi mår. Om vi har högt eller lågt inflytande över vårt arbete är också en viktig bidragande faktor.

Hur uppstår arbetsrelaterad psykisk ohälsa?

Mer ofta än sällan startar besvären i samband med en förändring, kanske skedde det en omorganisation som innebar fler och nya arbetsuppgifter. För en eller flera medarbetare började saker ta längre tid till följd av förändrande processer, vilket i sin tur ledde till att de hamnade efter i sitt arbete. Lösningen blev att arbeta fler timmar och mer intensivt för att komma ikapp och återfå en känsla av kontroll. Att träffa vänner, träna eller prioritera vila föll bort och tiden för återhämtning blev knapp. En lösning som till en början kan tänkas vara rimlig, gick efter en tid över till att bli det nya ”normala”. Den negativa spiralen är ett faktum, men väl i det kan det vara svårt att se vart man faktiskt är på väg. Här är det otroligt viktigt med en uppmärksam chef, som kan fånga upp i tid och få dessa medarbetare på rätt spår igen.

För att du som chef ska lyckas identifiera begynnande psykisk ohälsa i tid krävs det att du har en medvetenhet kring vilka de vanligaste stressymtomen är. Det är också mycket viktigt att vara uppmärksam på sina egna symtom.

Långvarig stress påverkar de flesta av våra kroppsliga och mentala funktioner, nedan följer några vanliga symtom som är viktiga att känna igen:

  • Kroppsliga: Sömnproblem, ont i magen, spänningar och smärtor i kroppen, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, trötthet.
  • Mentala: Orostankar, svårt att fatta beslut, koncentrationssvårigheter, glömska, overklighetskänslor, ältande, svårt att släppa tankar på jobb, svårt att prioritera, tunnelseende.
  • Humör / känslor: Känslomässig utmattning, oro, skuld, ångest, skam, lättirriterad, ilska, lätt till gråt, känslokall.

En del symtom är märkbara för människor runt omkring, men många av dessa symtom är endast den drabbade medveten om. Därför är det extra viktigt att hålla utkik efter de synliga symptomen och att man kontinuerligt samtalar med och frågar sina medarbetare hur de faktiskt mår.

De symtom som är synliga för andra kallas för stressbeteenden. Stressbeteenden är inte enbart ett resultat av stress och påfrestningar i arbetet, utan dessa beteenden är även med och skapar, vidmakthåller och förvärrar stressen.

Vad är stressbeteenden?

Några vanliga stressbeteenden är att göra allting fortare än vanligt, så som att äta, prata och gå. Människor i stress tenderar även att hoppa över lunchen, prioritera bort vila, jobba över flera dagar i veckan, isolera sig från vänner och familj och minska eller överdrivet öka fysisk aktivitet.

Om du har medarbetare som du är orolig för så är det en god idé att ta tag i det direkt och våga ställa frågor kring deras mående. Se till att ha regelbundna avstämningar med dina anställda och prata om de risker som finns med psykisk ohälsa. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att fånga upp medarbetare i tid.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.