Hur mår ditt team?

De senaste åren har det varit viktigare än någonsin att kunna identifiera psykisk ohälsa bland medarbetare och ge dem det stöd de behöver. En ökad grad av oro och ovisshet i världen, ekonomisk stress och osäkerhet, högt tempo och nya sätt att arbeta på bidrar till att stressnivåerna kan öka hos många individer.

I Sverige är psykisk ohälsa den största orsaken till sjukskrivning, så det är viktigt att vara uppmärksam på varningssignaler och agera i tid. Att säkerställa medarbetares mentala hälsa ligger till grund för hela din organisations välmående.

De medarbetare med högst upplevd stressnivå och sämst resurser att klara av att hantera svårigheterna är de som ligger i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Så länge en situation uppfattas som stressande av en medarbetare, har det negativa effekter på hälsan, oavsett om situationen uppfattas som stressande för en utomstående eller inte.

För att minska risken för att anställda utvecklar stressrelaterad ohälsa är det viktigt att i ett tidigt skede identifiera de individer som:

  • Upplever högst stressnivå, i privatlivet och på jobbet
  • Har bristande resurser att hantera svårigheterna

Som chef och ledare är det viktigt att granska sig själv och ifrågasätta hur pass bra man är på att fånga upp signaler som tyder på psykisk ohälsa bland sina medarbetare. Det är lättare sagt än gjort men det underlättar om man är duktig på att känna igen dessa signaler hos sig själv. För att få fler handfasta tips på hur du som chef kan säkerställa ditt teams mentala välmående kan du ladda ner vår kostnadsfria handbok nedan.

Ladda ner handboken här!

BlueCall erbjuder nu vår handbok ”Hur mår mitt team?” helt kostnadsfritt! Handboken är full av tips från vår psykologiavdelning på hur du som chef kan säkerställa ditt teams välmående och fånga upp signaler i tid.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.