Caroline Olofsson är en av våra fantastiska terapeuter!

Varför tycker du om att jobba på BlueCall? Jag tycker om att jobba på BlueCall för att jag får prata med människor som befinner sig på så olika platser i livet. Det ger mig lycka att kunna hjälpa en människa som vill nå sina mål eller att kunna hjälpa någon som behöver vägledning i sitt liv.  BlueCall är perfekt för dig som behöver vägledning i sin vardag eller vill bryta ett beteende som du har svårt att ta dig ur på egen hand. Man kan även ringa mig som terapeut bara för att få bubbla ur sig, det kan behövas speciellt nu när vi inte träffar människor på samma sätt som innan. Vad kan du hjälpa våra användare med? Jag hjälper användarna att förbättra sin självkänsla, självförtroende och självkärlek och att hitta strategier och färdigheter i att trygga sig själv. Jag hjälper även användarna att lägga upp en plan framåt, utefter deras mående och livssituation.  Varför är det viktigt att arbeta förebyggande när det kommer till psykisk ohälsa? Det är viktigt att prata om psykiska hälsa precis som vi pratar om fysisk hälsa. Vi behöver ta hand om båda delarna lika mycket. Vi behöver göra vårt psykiska mående till något som är självklart att ta hand om, jag vill att alla ska må bra och leva våra liv som vi önskar och inte begränsas av rädslor och dåligt mående.  Har du något tips på hur man tar sig igenom pandemin och den ändlösa svenska vintern? Skratta, ät D-vitamin, le och meditera. När du arbetar hemma så håll god hygien, ta på dig kläder och gör allt det där som tillhör det vanliga livet, och håll hemmet rent! Socialisera via nätet och FaceTime:a så mycket du kan. Försök att inte tänka på hur det borde vara utan tillåt dig att befinna dig i nuet, öva på acceptans. Håll ut, vi klarar detta! 

Continue Reading

Rituals and BlueCall create routines to increase employee well-being

In our retail company we have a lot of young, high performing women who work in a busy environment, serving customers and achieving challenging goals every day. As everyone else, our employees sometimes struggle to cope with everyday life issues, such as stress, work-life balance, leadership concerns etc. On top of that we are dealing with the Covid-19 pandemic which of course adds extra mental challenges. The collaboration with BlueCall is more important than ever right now. Says Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 
Caroline Rödén, CEO and co-founder of BlueCall, is proud to work with Rituals to prevent mental health issues and help employees in their everyday challenges.
The vision of BlueCall is to help millions of people all around the world to a better well-being, very similar to the mission of Rituals. We at BlueCall are very happy to collaborate with Rituals and work together to achieve our common goal, to increase well-being in a stressful society. Announces Caroline Rödén CEO at BlueCall 
Malin Hedin continues to explain why they at Rituals chose to collaborate with BlueCall, and how employee well-being goes hand in hand with successful business. 
We love the purpose and philosophy behind BlueCall. It is a modern, easy and affordable benefit and tool for us to use to empower well-being amongst our Rituals heartbeats. We genuinely care about our employee’s well-being and want to invest in tools that give real effect on our health. We know that if our employees feel good, they will have the energy to give the best service to our customers, and that will have a good effect on the business in the end. Concludes Malin Hedin, Manager HR Advise at Rituals. 

Continue Reading

KICKS & BlueCall strengthens resilience against mental health issues

BlueCall is a great tool for our employees to get the opportunity of mental coaching together with a therapist. It is easy to use the app and since the calls are made anonymously, it should be more comfortable for the user. We want our collaboration to lead to increased well-being within the company at the same time as we strengthen our resilience against mental health issues. With BlueCall we can give our employees a great tool for dealing with challenges in everyday life.” Says Sara Leffler-Sjölander, HR partner at KICKS.  Caroline Rödén, CEO of BlueCall, is very happy to welcome KICKS onboard to BlueCall. Giving the employees the opportunity to work proactively with their mental health is beneficial for both the individual as well as the organisation. Sara Leffler-Sjölander agrees and explains why it is so important for them at KICKS to focus on mental health.  “We know that if one feels well it also has a strong impact on the results at work, which benefits both the employee and the company. We want to be a conscious employer that cares about the well-being of the employees. Taking care of our employees and investing in various health promotion measures is essential for creating a successful company, not least from a long-term perspective.” Sara Leffler-Sjölander concludes.

Continue Reading

För en smidig övergång från solstolen till kontorsstolen

Read the article in English here Hitta tillbaka till vardagsrytmen  Under semestern är det skönt att inte behöva vara en slav under klockans makt utan istället ge sig själv friheten att äta och sova när kroppen säger till. När semestern däremot börjar lida mot sitt slut är det bra att börja hitta tillbaka till sina vardagliga sov- och matrutiner. Det kommer göra att det känns mycket lättare när väckarklockan ringer första arbetsdagen.  Ge dig själv en mjukstart  Att komma tillbaka till en full mejlkorg som fortsätter att fyllas på med mejl och som kräver svar kan kännas stressande. Ha kvar automatsvaret på mejlen om att du är ledig i några dagar, eller ändra till ett meddelande som säger att du nyligen är tillbaka på arbetet och att du håller på att jobba ikapp. På det viset kan du i lugn och ro beta av dina prioriterade uppgifter utan att känna dig stressad över att någon väntar sig ett vändande svar från dig.  Boka in något att se fram emot Planera in guldkorn i din vardag så att du har saker att se fram emot! Det kan vara lunchdejter med människor du tycker om, AW’s med kollegor eller ett roligt träningspass. Dessa guldkorn kommer att lätta upp hösten och ge dig mer kraft och motivation i vardagen.  Förläng semesterkänslan  Du är tillbaka på jobbet, men sommaren har fortfarande mycket kvar att ge! Ta vara på helger och kvällar och håll fast vid några av dina njutningsfulla semestervanor, kanske kvällsdoppet, utflykterna på helgen eller glassen efter lunch? Genom att fortsätta med dessa vanor förlänger du semesterkänslan vilket kommer få återgången till jobbet att kännas mycket enklare. 

Continue Reading

Få den hemestern du förtjänar

Read the article in English here

Koppla bort och koppla av 

Tillåt dig själv att vara helt bortkopplad under semestern i år för att ge hjärnan och kroppen möjlighet till maximal återhämtning utan påminnelser från jobbet. Skapa ett automatsvar på mejlen och telefonen som berättar när du är ledig och när du kommer tillbaka. Om du måste vara tillgänglig under semestern, gör ett schema över när du ska vara uppkopplad, och när du ska vara avkopplad. 

Skapa omväxling 

Skapa kontraster från din vardag för att tydligt markera för hjärnan att det är semester. Enligt stressforskare från SU behöver inte återhämtning innebära inaktivitet, det viktigaste är att hjärnan och kroppen får omväxling från vad du brukar göra i vardagen. Ifall du har ett väldigt passivt jobb där du sitter stilla mycket, ha en aktiv semester, och vice versa. 

Anpassa dina förväntningar 

Årets semester blir kanske inte som du hade tänkt dig, men du kan ändå ha en avslappnande, rolig och äventyrlig ledighet! Skapa rätt förväntningar redan nu genom att fokusera på vilka möjligheter som faktiskt finns på hemmaplan, istället för att älta de planer som ändå inte kan bli av. Hemesterguiden delar många tips på saker att göra i Sverige och i ditt närområde, exempelvis vandringsleder, utomhusaktiviteter och hemmapyssel, läs mer om Hemesterguiden här

Planera för en mjukstart 

För att minska stressen inför att återgå till arbetet efter semestern så rekommenderar vi att du redan nu planerar inför en mjukstart. Du kan exempelvis gå på semester på en onsdag och komma tillbaka på en onsdag, det känns mentalt mycket enklare att starta med en halv vecka. Försök även att inte boka in för många möten direkt efter semestern, ge dig själv tid att hitta tillbaka till dina rutiner, dina löpande arbetsuppgifter och gå igenom mejlkorgen.  

Continue Reading

Get the staycation you deserve

Unplug and relax Allow yourself to completely unplug from work during your vacation to give the brain and body maximum recovery without reminders from work. Create an automatic response on your phone and email saying you are on vacation and when you will be back. If you need to be available during your holiday, make a clear schedule over when you will be connected, and when you have time to relax.  Create variation Make a contrast to your everyday life to give your brain a clear signal that it is vacation time. According to stress scientists at SU, recovery does not have to mean inactivity. The essential part is that your brain and body get variation to what you are usually doing. If you have a very passive job where you mostly sit still, have an active vacation, and vice versa.  Adjust your expectations Your vacation this year will not be what you expected, but you can still have a relaxing, fun, and adventurous staycation! Instead of feeling disappointed, create the right expectations in advance by focusing on the possibilities that you actually have. “Hemesterguiden” shares many tips on what to do in Sweden and in your area during this summer, for example, hiking trails, outdoor activities, and DIY projects. Read more about “Hemesterguiden” here.  Plan for a smooth start  To decrease the stress of going back to work, we recommend that you plan for a smooth start in advance. For example, take your vacation on a Wednesday and return on a Wednesday, it will mentally feel much easier to start with only half a week. Also, try not to book too many meetings during your first week, give yourself time to find your way back to your routines, your everyday tasks, and to go through your emails. 

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjälte på Desenio: Sofia Westerberg

Hur har ert HR-team förändrat sitt arbete för att hantera Coronakrisen? Coronakrisen har inte bara påverkat hur vi jobbar i mitt team utan såklart även hela bolaget, i och med att alla jobbar på distans. I mitt HR-team har vi börjat med digitala stand-up möten varje morgon. Där pratar vi om viktiga uppgifter för dagen och delar med oss av händelser och nödvändig information för att alla ska känna sig inkluderade i loopen. Vi upplever att dessa möten också ger oss den tid som vi annars skulle ha haft tillsammans runt kaffemaskinen på kontoret. Jag anser att det är viktigt att prioritera denna tid med teamet, det ger oss en bra start på dagen. Jag är stolt över att ha toppenkollegor i mitt team och tycker att vi alla har ett öppet mindset och har gjort det bästa av den nuvarande situationen. Vi jobbade till stor del digitalt redan innan krisen, vilket gjorde att det inte krävdes en så omfattande omställning för oss i vårt arbetssätt. Vi ersätter samtliga möten med digitala möten och de ledarskaps- och medarbetarskaps-workshops som jag annars hade hållit i har jag lagt upp som webinars istället. Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Vi gör pulsmätningar veckovis för att följa kulturens temperatur, därmed kan vi följa upp medarbetarnas välmående även nu på distans. Vi har sett att arbetssituationen för vissa är ansträngd, och att välmåendet har påverkats till följd av krisen. Det är en naturlig reaktion att känna oro eller stress när man utsätts för en situation som man inte själv kan påverka. Jag vill dock lyfta att vårt nya arbetssätt också har bidragit med positiva konsekvenser! Många upplever att de är mindre stressade när de arbetar hemifrån då de kan fokusera bättre under arbetsdagen. Det blir färre avbrott, man har lyft bort stressmomentet som kommer med att pendla till jobbet och man kan välja varifrån man jobbar. Vissa anser att de digitala mötena blir mer effektiva och på så vis kan man avsluta sina uppgifter för dagen på kortare tid. Sammanfattningsvis kan man säga att det är individuellt hur den nuvarande situationen har påverkat våra medarbetares välmående. Vilken typ av support har ni gett era chefer? Pulsmätningarna som vi utför är ett verktyg för cheferna att snabbare kunna se vart de ska påbörja dialogen med sina team om förbättringar och fortsatta initiativ. Det underlättar speciellt när man leder på distans. Vi har även i mars inlett ett samarbete med BlueCall i syfte att ge våra medarbetare stöd inom både privat- och arbetsrelaterade områden. Vi vet att alla brottas med sitt livspussel och att vi alla har olika utmaningar. Den mentala hälsan är generellt inte på topp i samhället och jag är övertygad om att stressen är det största hotet för arbetsgivare idag. Jag tror på att ge verktyg för att själv kunna påverka sin situation i rätt riktning och BlueCall är därför ett spännande samarbete för oss. Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? Vi har som tur var inte drabbats negativt av krisen, vilket har gjort att jag och mitt duktiga team har kunnat fokusera på att fortsätta bygga en proaktiv och modern HR-avdelning även på distans, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag är övertygad om att HR som bransch har en intensiv period just nu, framförallt med de tuffa utmaningar som många bolag står inför. Jag syftar såklart på de arbetsrättsliga aspekterna med korttidspermitteringar, uppsägningar etc. som är en tuff verklighet för många. En eloge till alla HR-hjältar som kämpar på just nu! Man har sedan min tid på universitetet pratat om HRs digitalisering, vilken jag tycker har gått för sakta. Jag tror på ett proaktivt HR, ett HR som ligger i framkant, som driver engagemang och som fokuserar på att utbilda inom ledarskap och medarbetarskap. Att digitalisera verktygen är i mina ögon en förutsättning för att uppnå detta. Kanske är det nu under krisen som många bolag kommer att tvingas växla upp arbetet med just HRs digitalisering för att inte hamna på efterkälken?  Nämn ditt bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Eftersom att jag och mitt team inte befinner oss i samma situation som många andra av mina branschkollegor så vet jag inte om jag är rätt person att ge tips. Men jag vill ge en stor eloge till det ni gör och hur ni kämpar! Jag tror att vi tillsammans kan sätta en ny ribba för vad HR kan bidra med, visa vilken tillgång vi är och hur vi hjälper till att bygga moderna, proaktiva och hållbara bolag. 
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

Social på distans – så värnar du om dina relationer

Read the article in English here.

Relationen med medarbetare

 1. Boka in regelbundna samtal med medarbetarna! Börja och avsluta veckan med personliga möten, antingen 1-2-1 eller i mindre team så att samtliga känner sig sedda.
 2. Starta möten med en check-in! Ta ett varv under dagens första möte och fråga hur alla mår, låt medarbetarna prata av sig innan ni går vidare till mötesagendan.
 3. Uppmuntra virtuella umgängen! Hjälp dina medarbetare att skapa sätt för att umgås online, exempelvis fikapauser över video. På så vis kan du som chef fortsätta ha relationsbyggande samtal med dina medarbetare, som ni brukade vid kaffemaskinen.

Relationen med kollegor

 1. Håll vardaglig kontakt! Använd er av chattforum där ni hälsar på varandra och småpratar under dagen, precis som ni gjorde på kontoret!
 2. Upprätthåll de sociala mötena! Planera in luncher, kaffepauser och AW’s tillsammans via digitala kanaler. Dessa träffar är viktiga för att behålla och utveckla er relation.
 3. Träna tillsammans! Ta en promenad eller organisera ett träningspass tillsammans, antingen via länk eller utomhus så att ni kan hålla distans men samtidigt umgås.

Relationen med nära och kära

 1. Prata över video! Hörs ofta, och gärna över video så att ni kan se varandra. Att se ett vänligt leende skapar större lugn och inger trygghet.
 2. Gör aktiviteter ihop! Det finns många digitala kanaler där ni kan göra samma aktiviteter som ni brukade göra innan Corona. Exempelvis titta på film tillsammans med Netflix Party, laga mat ihop över video eller spela spel med varandra via någon av mobiltelefonens många appar.
 3. Träffas utomhus! Ta en promenad i skogen eller ha picknick i en park tillsammans, men håll avståndet även ute i det fria.

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjältar på Faiveley Transport: HR-teamet!

BlueCall: Hur har ert HR-team förändrat sitt arbete för att hantera Coronakrisen? Faiveley Transport: Vi har som många andra börjat arbeta hemifrån och fått hantera dessa snabba förändringar och oroliga tider digitalt. Det har krävt större flexibilitet från vår sida men också bidragit till ett närmare samarbete med kollegor och chefer. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Faiveley Transport: Arbetsplatsen spelar en viktig roll för välmåendet men vi tycker att våra anställda har varit väldigt flexibla och förstående under denna period. Många arbetar hemma trots att de inte tycker de är så kul för att skydda de medarbetare som måste vara på plats. Vi har stöttat dem genom “jobba-hemma” guider och webinar om stress under corona med BlueCall. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Faiveley Transport: Cheferna supportas genom enskilda- eller gruppsamtal med HR. Vi har även skickat ut en guide i “att leda på distans” med tips på hur man behåller teamkänslan på avdelningen.  BlueCall: Finns det några utmaningar som är specifika för er bransch som du tacklas med just nu? Faiveley Transport: Utmaningen är att vi inte kan skydda all personal på samma sätt. Vissa kan jobba hemma medan andra måste vara på plats varje dag. BlueCall: Nämn ditt bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Faiveley Transport: Att vara så flexibel som möjligt tror vi är viktigt. Under denna period som prövar oss alla behöver vi underlätta för våra medarbetare genom enkla lösningar, som kanske inte alltid är helt bekväma men som krävs för att vi ska kunna samarbeta och prestera. Våga även utforska nya lösningar! Och, våga sätt på videokameran under möten. Det bidrar till gemenskapen!
Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

BlueCall hyllar coronakrisens vardagshjälte på Hero Gaming: Karin Fahl Hallberg

BlueCall: Hur har ert HR team förändrat sitt arbete för att hantera Corona-krisen? Hero Gaming: De senaste två månaderna har varit en intressant och utmanande resa för oss i HR teamet. Som team agerade vi mycket snabbt. När pandemin drabbade Europa började vi omedelbart agera utifrån de råd som gavs av hälsomyndigheterna. Den 12 mars beslutade vi att låta alla arbeta på distans och inom 24 timmar var det sagt och gjort! Vi i HR teamet ändrade snabbt vårt eget tänkesätt till “Allt kan göras på avstånd”, eftersom att vi som team behövde implementera detta tankesätt i resten av organisationen. Vi stod inför helt andra utmaningar än vi gjorde innan Covid-19. Vi vill se till att människors välbefinnande tas hand om, och att team och projekt hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt. Konstant kommunikation och öppenhet gentemot våra anställda har varit avgörande under hela processen. Det har varit utmanande, men lärorikt, mycket positivt har kommit ut ur denna erfarenhet. BlueCall: Hur har situationen påverkat era medarbetares välmående? Hero Gaming: Några har påverkats mer än andra. De som arbetar hemifrån och har barn hemma hos sig har haft det svårt, men de är inte de enda. Det har även varit svårt för anställda som behöver ta hand om anhöriga som är sårbara, de som själva är utsatta, de som bor själva och är ensamma samt de extroverta som strävar efter social interaktion. De anställdas välbefinnande och mentala hälsa har blivit en högsta prioritet för oss under dessa svåra tider, och mycket arbete görs i detta avseende. BlueCall: Vilken typ av support har ni gett era chefer? Hero Gaming: Våra chefer har gjort ett fantastiskt jobb med att få distansarbetet att fungera bra. Vi har genomfört två undersökningar internt för att få feedback från våra anställda och för att förstå deras egna personliga upplevelse. Detta delades med cheferna så att de fick tips redan från början, både ur ett ledarskapsperspektiv, men också om hur man känner igen tecken på mental ohälsa hos individer när de arbetar på distans. Vi skapade även ett ledarskapsprogram på distans för att coacha chefer och ge dem verktyg för att leda sina team på bästa sätt i denna tid. På båda våra kontor, på Malta och i Sverige, erbjuder vi våra anställda stöd för att söka terapi om de själva har det kämpigt, det har varit ett bra verktyg under hela denna krisen. BlueCall: Nämn dina bästa tips för att ta sig igenom krisen på bästa sätt till dina HR-kollegor i din bransch? Hero Gaming:
 1. Kommunicera regelbundet med ditt team, särskilt med de mest utsatta, och var transparent.
 2. Skapa en känsla av social tillhörighet genom att organisera distansaktiviteter. Tänk på att allt vi kan göra i varandras närvaro, även kan göras virtuellt!
 3. Fortsätt utforska ny teknik som gör arbetslivet enklare och smidigare. Många har med stort tålamod och engagemang fått lära sig ny teknik. Vi blir hela tiden bättre på att fungera virtuellt vilket även kan gynna oss efter krisen!

Det finns många hjältar ute i samhället under coronakrisen. Vi på BlueCall lyfter veckovis några av vardagshjältarna på arbetsplatser, nämligen HR! Varje vecka porträtteras en person eller ett team, de kommer även att dela med sig av sina bästa tips och tricks för att hantera krisen.

Continue Reading

BlueCall Logo blue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluecallapp.client
https://itunes.apple.com/se/app/bluecall/id1066192212?mt=8